Laghdú ar Sheirbhísí Gaeilge na Roinne Oideachais


An tAire Oideachais, Ruairi Quinn.
An tAire Oideachais, Ruairi Quinn.

Tá cáineadh láidir déanta ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ar Scéim Teanga nua de chuid na Roinne Oideachais.

 

Faoin scéim úr laghdófar líon na seirbhísí atá ar fáil ón Roinn do phobal na Gaeilge.

 

“Céim mhór ar gcúl” atá ann dar leis an gComhdháil.

 

Tháinig céad scéim teanga na Roinne i bhfeidhm i 2005. Tá an scéim sin in éag ó bhí 2008 ann. De réir Acht na dTeangacha Oifigiúla tá sé de dhualgas ar chomhlachtaí stáit méadú leanúnach a dhéanamh ar líon na seirbhísí atá ar fáil i nGaeilge.

 

“Ní hamháin nach dtógann an dara scéim ar an méid a bhí geallta sa chéad scéim, ach go deimhin cuirtear cuid de ghealltanais na céad scéime ar neamhní,” a deir Kevin De Barra, Stiúrthóir ar Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge.

 

Chuir an Roinn Oideachais uimhir ghutháin ar fáil in 2005 chun déileáil le fiosraithe i nGaeilge ón bpobal.

 

Deir an Chomhdháil: “Tugtar le fios sa dara scéim teanga go mbraithfidh an tseirbhís seo feasta ar líon na mball foirne atá ann chun an tseirbhís a chur ar fáil.”

 

“Fágann an caveat seo sa dara scéim go bhfuil gealltanais na Roinne maidir le seirbhísí teileafóin anois teoranta agus coinníollach, agus dá bharr nach mbeidh sé soiléir don phobal cén tseirbhís a bhfuil siad i dteideal ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

 

“I gcás seirbhísí do mhúinteoirí, deirtear sa scéim teanga úr go mbeidh seirbhís teileafóin Ghaeilge duine-le-duine ar fáil i gcónaí ón Rannóg Oideachais do Mhúinteoirí, ‘ach an pearsanra is gá a bheith ar fáil’.”

 

Faoin gcéad scéim bhí seirbhís trí Ghaeilge ar fáil ón Aonad Forbartha Inghairme agus ón Aonad Staitistic. Ní luaitear seirbhís trí Ghaeilge ón Aonad Staitistic sa scéim nua áfach.

 

“Cuirtear in iúl sa dara scéim teanga de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna go gceapfaidh an Roinn cigirí ar leibhéal an ghráid earcaíochta tríd an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, a chuirfidh an tseirbhís Ghaeilge ar fáil agus a fheabhsóidh an tseirbhís sin,” a dúirt an Chomhdháil.

 

“Dóibh siúd ar státseirbhísigh iad roimhe seo agus atá ag obair sa Roinn cheana féin nó ag aistriú isteach sa Roinn Oideachais agus Scileanna ó roinn eile, bronnfar marcanna breise orthu as cumas sa Ghaeilge i gcomórtas inmheánach ardú céime sa Roinn.

 

“Cé go mbeidh an Ghaeilge luaite mar chritéir inniúlachta mar sin, ní bheidh sí luaite mar chritéir éigeantach. Déantar cur síos sa dara scéim teanga ar shuirbhé a tugadh faoi i measc fhoireann riaracháin reatha na Roinne Oideachais agus Scileanna a thaispeáin gur lú ná 1.5% den fhoireann riaracháin atá inniúil sa Ghaeilge.


“Roimh 2005, is i mBéarla amháin a d’eisigh an Roinn Oideachais agus Scileanna a bpreaseisiúintí. Le daingniú na chéad scéime, gealladh go gcuirfí leaganacha Gaeilge de phreaseisiúintí a fhógraíonn scéimeanna nua nó athruithe polasaí. Sa scéim úr a tháinig i bhfeidhm inné, soiléiríodh nach gá as seo amach go ndéanfaí na preaseisiúintí sin a eisiúint i nGaeilge ag an am céanna leis an leagan Béarla.”

 

Dar le De Barra go bhfuil íogair ama ag baint le preaseisiúintí na Roinne, agus gur beag fiúntas a bheadh ann preaseisiúint i nGaeilge a eisiúint seachtain mall ar an leagan Béarla.

 

“B’fhéidir go gcuirfeadh seo tic i mbosca don Roinn”, a deir De Barra, “ach is cur amú airgid a bheadh ann tabhairt faoi seo ar an mbealach ciotach seo toisc nach mbeadh fiúntas ar bith ann don phobal”.

 

“Cuirtear an-bhéim sa dara scéim teanga ar na srianta ar acmhainní daonna agus airgeadais laistigh den Roinn Oideachais agus Scileanna. Dar le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge gur léir go bhfuil an Roinn Oideachais agus Scileanna ag lorg bealach éalaithe ó na gealltanais a rinneadh sa chéad scéim, agus gur mó dochar ná maitheas a dhéanfaidh an dara scéim do sheirbhísí don phobal ón státchóras, go háirithe má leanann comhlachtaí poiblí eile an droch-chleachtas seo.

 

“Beidh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag dul chun cainte leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, agus leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, a dhaingnigh an scéim seo, chun an chéim siar seo i leith seirbhísí Gaeilge don phobal a chíoradh.”

 

 

3 thuairim ar “Laghdú ar Sheirbhísí Gaeilge na Roinne Oideachais

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s