Cleamhnas idir Fhianna Fáil agus Fine Gael?


Ba cheart cuimhneamh ar chomhrialtas idir Fianna Fáil agus Fine Gael tar éis an Chéad Olltoghchán eile a scríobhann Seán Mícheál Ó Donnchadha

pa-10341145-390x285
Ceannaire Fhine Gael, Enda Kenny (ar chlé) agus Micheál Martin, ceannaire Fhianna Fáil ar dheis – arbh fhéidir dá ndá pháirtí teacht le chéile faoi dheireadh?

De ghnáth i bhformhór tíortha daonlathacha san Iarthar bíonn páirtithe polaitíochta roinnte idir chlé agus dheas. Ar an drochuair in Éirinn de dheasca an chogaidh Cathartha tá an feiniméan ar a dtugtaí  “an dá pháirtí go leith” i.e Fianna Fáil, Fine Gael agus leath pháirtí an Lucht Oibre. Ba thír láidir Chaitliceach í Éire ón dtosach a bhí caomhach ó thaobh cúrsaí sóisialta de agus sílim gurbh é sin an fáth nár dhein an Lucht Oibre an fhorbairt chéanna agus a dhein a mhacasamhail  i dtíortha eile.

Bhí thar 80% den vóta ag SF in olltoghchán 1918 agus tar éis na cogaí cathartha scoilt an vóta seo idir Cumann na nGael, réamhtheachtaí Fhine Gael agus Fianna Fáil a bhunaigh Eamonn De Valera  i 1926. Bhí an lámh in uachtar ag an dá pháirtí caomhacha ón dtús agus lean cúrsaí mar sin go dtí an lá atá inniu ann.

Dála an scéil déanfar scrios ar Pháirtí an Lucht Oibre san chéad olltoghchán agus tá an chosúlacht ann go n-aistreoidh vóta an eite chlé go SF, nach fíor pháirtí den eite chlé in aon chor. B’fhéidir go bhfuil sé in am do FF agus FG smaoineamh ar dul isteach i gcomhrialtas tar éis an chéad olltoghchán agus SF  a choimeád amach as an rialtas do chomóradh chéad bhliain Éirí amach na Cásca 1916, rud a  ghoillfidh go mór ar Ghearóid Mac Ádhaimh mar bhí sé ar intinn aige a bheith sa rialtas ó thuaidh agus ó dheas don chomóradh stairiúil.

Agus í ag labhairt ag Scoil Samhraidh William Carleton i dTír Eoghain le déanaí d’iarr iarAire FF Mary  O’Rourke ar FF agus FG dul isteach i gcomhrialtas tar éis an chéad olltoghchán. D’úsáid sí mar spreagadh “ceann des na haithisc  is flaithiúla agus is neamhchlaonta a thugadh riamh” ag a iar-nia, Aire Airgeadais ag an am, Brian Ó Lionnacháin, an chéad bhall de FF a thug an t-aitheasc stairiúil ag comóradh bliana bás Mhichíl Uí Choileáin ag Béal na mBláth i 2010.

Ina óráid dúirt Ó Lionnacháin “Níl na difríochtaí  idir FF  agus FG inniu sainithe [defined] ag an gCogadh Cathartha ná níl siad ar feadh tréimhse fhada. Bheadh sé áiféiseach dá  raibh siad.”

“Tá an tréimhse seo inár stáir ag bogadh as cuimhne de réir a chéile. Iarraimid  ar mhuintir an tuaisceart maireachtáil agus oibriú taobh le chéile in ainneoin an áir agus dhobróin [grief] ó choimhlint a tharla i bhfad níos déanaí agus a bhí i bhfad níos fadtréimhsí”. Agus é ag tagairt do theacht comóradh  chéad bhliain Éirí amach na Cásca dúirt Ó Lionnacháin” Dá bhféadfaí féachaint ar an chomóradh inniu mar ghníomh phoiblí  breise d’athmhuintearas stairiúil ag ceann de láithreacha beannaithe stair na h Éireann beidh mé bródúil as mo pháirt féin ann.”

gerry-adams-td
Ceannaire Shinn Féin, Gerry Adams – an gcuirfeadh Fianna Fáil agus Fine Gael deireadh le polaitíocht Chogadh na gCarad chun a chinntí nach mbeadh Sinn Féin mar chuid den rialtas ó dheas?

Tá an pearsanra teilifíse ó Chorcaigh Bill O’Herlihy ag tabhairt na hóráide stairiúla i m Béal na          mBláth i mbliana. Tá cúlra aige i FF, vótáil sé do Sheán Ó Loinsigh tráth, agus bhí sé ag obair le Garrett Fitzgerald mar chomhairleoir mheán chumarsáide. Dúirt sé go mbeidh sé ag caint faoin téama seo ina aitheasc  i mbliana agus cé go bhfuil difríochtaí polasaithe idir FF agus FG fós bhí a lán rudaí  comhoiriúnach [compatable] acu.

Rinne beirt ollamh  le polaitíocht i gColáiste na Tríonóide, Michael Gallagher agus Michael Marsh, suirbhé ar 1700 ball de FG i 2002. Bhí móramh a cheap nach raibh aon difríochtaí polasaithe idir an dá pháirtí agus daoine a dúirt go raibh dhifríochtaí áirithe idir na páirtithe. Ba é polasaithe faoi Thuaisceart Éireann, chúrsaí cánach agus thalmhaíocht ba mhó a luadh faoi difríochtaí idir na páirtithe. Ní  dúirt ach 5% gurbh é polasaithe faoin Aontas Eorpach an difríocht is mó idir na páirtithe.

Tar éis shocrú Aoine an Chéasta níl aon difríocht idir polasaí FF agus FG faoin tuaisceart. Tar éis an  reifrinn  thuaidh-theasn glacann an stáit ó dheas go mbeidh tuaisceart na hÉireann mar bhall den Ríocht Aontaithe fad agus tá móramh sa tuaisceart i bhfabhar an tsocraithe sin.

Tá an polasaí céanna ag an dá pháirtí faoi chúrsaí cánach, ráta cáin chorparáideach de 10% ar chomhlachtaí agus cáin phearsanta íseal chomh fada agus a íocann sé as seirbhísí poiblí maithe. Caithfimid polasaí an Eoraip a leanúint faoi chúrsaí talmhaíochta agus na hEorpa agus a bhuí sin níl sé i gceist go bhfuil aon difríocht idir FF ná FG faoi na polasaithe seo.

Fiú agus an ghéarchéim eacnamaíochta is mó i stair na tíre ar na bacáin tá an comhrialtas faoi stiúir FG ag leanúint go cruinn an  polasaí déine a bhí aontaithe ag FF  leis an Triúracht sar a  d’áitrigh an rialtas, beag beann ar aon ionchur ó pháirtí an Lucht Oibre. Maidir le cúrsaí eacnamaíochta sa todhchaí  beidh aontas baincéireachta ann faoi cheannas Banc Ceannais na hEorpa agus beidh smacht i bhfad níos mó ag an Aontas Eorpach ar  Bhanc Ceannais na hÉireann agus fiú faoi bhuiséad na hÉireann. Fágfaidh sé sin nach mbeidh aon difríochtaí idir FF agus FG faoi gheilleagar na tíre ina mbeidh na cinntí tábhachtacha  déanta sa Bhruiséil.

Dar an suirbhé bhí tromlach baill FG i bhfabhar cónascadh [merger] le FF. Faraor ní tharlóidh an cónascadh sin ar an toirt. Ar an láimh eile tá seans nach beag  go mbeidh comhrialtas idir FF agus FG  tar éis  gach rud a tharla le déanaí, an borradh agus cliseadh, [boom & bust] an ghéarchéim, teacht na Triúrachta,  déine  agus go mór mór beagnach scriosadh FF. Dar le Paddy Power is comhrialtas idir FF agus FG  rogha na coitiantachta tar éis an chéad toghchán  eile ag 5/4 chun tosach ar chomhrialtas idir FG/LO ag 11/8.Foilsíodh pobal bhreith Red C a thaispeáin FG (29%), FF (22%) nó  51% v rogha mhalartach níos radacaí, neamhspléachaigh (23%), SF (15%), agus an LO (11%), i.e 49%.

Meon Éanna Uí Chionnaith

Agus a chumhacht dosháraithe i FG chuir  Éanna Ó Cionnaith gearáin i gcoinne FF le déanaí sa Dáil go raibh “ais chlaonpháirteachais” [axis of collusion] idir iad agus an Banc Angla Éireannach agus é soiléir nach bhfuil suim dá laghad aige i gcomhrialtas le FF i 2016, nó riamh. Tá gach cosúlacht ann go n-úsáidfidh FG agus an LO an fiosrúchan bainc, chun FF a choimeád as oifig ar feadh téarma eile, nó glúin eile nó go deo fiú.

Ach seans go bhfillfidh an feall ar an bhfeallaire, áfach, mar bhí teangmháil le hÉanna Ó Cionnaith le feidhmeannaigh sa Bhanc Angla Éireannach freisin mar a foilsíodh san ‘Irish Independent’. Ach tá lucht FF buartha mar a léirigh na ráflaí a bhí sna meáin le déanaí faoi cheannasaíocht  Mhíchil Uí Mhairtín. Dúirt baill de bhinse tosaigh FF le comhfhreagraí  nuachta le déanaí nár cheart go mbeadh baint ag aon aire a bhí freagrach leis an Triúracht a thabhairt isteach le haon rialtas sa todhchaí, rud a mbeadh impleachtaí ann do cheannaireacht Mícheáil Uí Mháirtín.

Ina chéad aitheasc mar Cheannaire nuathofa  ar FF go dtí a chéad  Ard Fheis gabh Míchaél Ó Máirtín leithscéal. Dúirt sé “rinneamar botúin, rinneamar rudaí mí cheart agus tá brón orainn faoi seo”. Bhí an chosúlacht ann gur mhaith muintir na hÉireann FF agus iad ar chomhchéim le FG i mí an Mheithimh ar 29%  ach braitheann a lán ar cad a thiocfaidh amach san fhiosrúchán banc.

Tá an gunna i lámha Ó Cionnaith maidir le críochnú an fhiosrúcháin a mhairfidh go dtí tosnú an toghchán áitiúil. Tá dealramh ann nach ndéanfaidh torthaí an fhiosrúcháin aon rud chun fearg na cosmhuintire a mhoilliú faoi bhotúin FF agus an méid a d’fhulaing siad dá réir.

Ní féidir le comhrialtas de  FG agus an LO talamh slán a dhéanamh de go dtiocfaidh siad ar ais sa rialtas as ucht  Polasaí Déine na Triúrachta a chuir i gcrích go daingean tar éis na hidirbheartaíochta a bheith déanta ag FF leo.

Fágann sé sin an rogha mhalartach níos radacaí de SF faoi  cheannaireacht  Gearóid Mac Ádhaimh nach bhfuil gean an phobail ar ó dheas, bailiúcháin de neamhspleáchaigh anaithnid agus fuílleach Pháirtí an Lucht Oibre. Dúirt Albert Reynolds tráth agus é ag caint faoi Bertie Ahern gur mhaith le muintir na hÉireann cá maireann a dTaoiseach. Bheadh sé suimiúil a fháil amach cad a cheapann muintir na hÉireann faoi thurasanna Ghearóid Mhic Ádhaimh sa veain dhubh sin  leis na fuinneoga daite amach chun bualadh le bithiúnach nach féidir le Gearóid aon eolas a thabhairt faoi do na  Gardaí.

An cheist é seo go bhfuil dlí amháin do Ghearóid agus dá chompánaigh agus dlí na tíre don chuid eile againn, cosúil leis an turas go Meiriceá le haghaidh cóireáil leighis, agus gan bheith ag feitheamh i scuainí  lofa  Feidhmeannas na Seirbhísí  Sláinte agus é íoctha ag an earnáil phríobháideach sin a bhíonn Gearóid ag tabhairt amach fúthu sa Dáil.

Mar sin,  is é a bheidh fágtha ná comhrialtas de FG agus FF, faoi cheannaire nua ó Chorcaigh, (idir Simon Coveney agus Michael  McGrath) chun an tír a threorú, tar éis imeacht na Triúrachta ó 2016 ar aghaidh. Thabharfadh  sé rialtas seasmhach dúinn agus gan aon rian de veain dhubh le feiceáil.

 

Aon tuairim amháin ar “Cleamhnas idir Fhianna Fáil agus Fine Gael?

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s