UUP: Ullmhúcháin Úra don Pháirtí?


Scott De Buitléir

 

Agus comhdháil bhliantúil de chuid aon pháirtí polaitiúil ar siúl, is cinnte go mbeifear ag súil le go leor leor óráidí, bualadh bos rialta, ceardlanna cainte agus málaí beaga le pinn agus leabhair nóta mar bhronntanais bhuíochais as ucht freastail.

Níorbh aon eisceacht é comhdháil an UUP in Óstán an Ramada i mBéal Feirste an tseachtain seo caite, mar bhí a leithéid sin ar siúl gan dabht. Is féile mhór pholaitiúil í an chomhdháil bhliantúil, ar nós na Nollag do politicos na tíre. Cérbh é Daidí na Nollag sin, más ea?

Mike Nesbitt, the UUP's new leader
Mike Nesbitt, ceannaire an UUP

Is cinnte go raibh óráid amháin ann a raibh gach ball den pháirtí – agus na meáin a d’fhreastail ar an ócáid – ag súil leis, agus ba shin óráid Mike Nesbitt.

 Ach rud nach rabhthas ag súil leis ná an fháilte a chur Nesbitt roimh gach éinne, fiú na daoine nach smaoineódh riamh faoi pháirt a ghlacadh in aon chuid den UUP. Rinne sé tagairtí go minic do Phoblachtánaigh, ag caint ar an sórt ‘Thuaisceart Éireann’ a bheadh feiliúnach do chách.

Rinne sé tagairtí do mhionlaigh, ar nós an phobail Áisí, daoine aeracha, inimircigh agus eile nach iad. Bhí sé ag úsáid friotail a chuirfeadh gach éinne isteach san áireamh, agus bhí a lánfhios aige ar a raibh á rá aige.

Cén fáth, mar sin, go mbeadh na tagairtí siúd tábhachtach, muna bhfuil iontu ach taicticí polaitiúla chun vótaí a mhealladh?

An freagra: Mar níl ‘an páirtí eile’ á dhéanamh sin. Tá an páirtí eile ag iarraidh Tuaisceart Éireann a choimeád Briotanach (is ábhar do lá eile dom é ceist an Bhriotanachais sa Tuaisceart) agus neamhaird a dhéanamh ar an aon ní ‘neamhBhriotanach’. An páirtí eile, dár ndó, ná an DUP.

Toisc é sin, is cosúil go bhfuil Nesbitt ag iarraidh a pháirtí féin a tharraingt i dtreo bóthair nach siúlann an DUP. Is é sin bóthar na fáilte; bóthar a bhfuil Sinn Féin agus Alliance – agus NI21 ar na mallaibh – siúlta acu cheana féin.

Dóibh siúd sa UUP, seanbhaill an pháirtí ach go háirithe, tá seans ann gur riosca é iarracht Nesbitt. Tá baill ann a cheapfadh go bhfuil Baile Átha Cliath chomh heachtrannach dóibh le Béising, agus is bac d’aon dul chun cinn é sin. Le meascán beag grinn ina chuid óráide, áfach, tá seans ann gur féidir le Nesbitt tuairimí na ‘die-hards’ a athrú:

“Ní mise an cinéal Aontachtach a mhothaíonn faoi bhagairt toisc an ‘tricolour’,” a dúirt Nesbitt os comhair na comhdhála. “Aontaím le ráitis an fhile mhóir, John Hewitt, a thug Ultach, Briotanach, Éireannach agus Eorpach air féin. Smaoinigh faoi […] is radharc domhanda i bhfad níos casta, ach níos ionraice, é ná Óraiste/Glas, Protastúnach/Caitliceach – agus sin an áit ina bhfuil mé.”

“Is Ultach mé, is Briotanach mé fosta,” a mhínigh ceannaire an pháirtí, “ach nílim ag iarraidh cailliúnt amach ar mo chuid Éireannachais. An sórt Éireannachais a chuirtear smaointí neamhChríostaí ionam agus [foireann rugbaí] Sasana ag imirt i mBaile Átha Cliath.”

Bhí gáire ann lena cloisteáil nuair a dúirt Nesbitt é sin. Níorbh ghlórach é an gáire, áfach, agus is as sin a bhfuiltear in ann dhá phointe a dhéanamh. Is é an chéad phointe ná pé cineál Éireannachais a raibh i gceist ag Nesbitt, ní beag é an ráiteas sin a dhéanamh ag an nóiméad áirithe sin; é ina sheasamh in aice le bratach na hAontachta, ag labhairt os comhair slua mór Aontachtach.

An dara pointe is féidir a thógáil as, áfach, ná go mb’fhéidir nár éirí le jóc an rugbaí chomh maith agus ba mhaith le Nesbitt. Más fíor é sin, taispeántar go bhfuil dúshlán ann roimh Nesbitt; páirtí Aontachtach a dhéanamh níos oscailte, níos tuisceanaí agus níos fáiltiúla.

Tá páirtí Aontachtach ann cosúil leis sin cheana féin, agus is é sin ná NI21 – an páirtí nua a chruthaigh beirt iarbhaill de chuid an UUP. Tá gach seans ann, mar sin, go bhfuil Nesbitt agus a chairde ag tabhairt airde don méid oibre a bhíonn idir lámha ag NI21, agus an cuma orthu go bhfuil ag éirí go maith leo, i measc na n-óg ach go háirithe.

Tá páirtí Aontachtach ann cosúil leis sin cheana féin, agus is é sin ná NI21 – an páirtí nua a chruthaigh beirt iarbhaill de chuid an UUP.

Tá John McCallister (iar-UUP, comhbhunaitheoir NI21) i ndiaidh labhairt ag dhá chomhdháil de chuid Shinn Féin; ceann amháin i gCairlinn, agus ceann eile i Londain. Tá Basil McCrea, an comhbhunaitheoir eile, i ndiaidh labhairt ar son cearta aeracha go minic i Stormont agus leis na meáin araon.

Tá an bheirt sin ag taispeáint le muintir an Tuaiscirt gur féidir le hAontachtaigh a bheith ciallmhar agus cairdiúil, agus nach ionann Aontachtach agus aineolach.

Ag deireadh na comhdhála, shiúl baill an pháirtí amach as an óstán agus ar shráideanna Bhéal Feirste. An chéad rud eile a bheadh suimiúil lena fheiceáil, anois, ná má leanfar le friotal dearfach Nesbitt (agus a chuid gníomhachtaí) agus é ar ais ina chathaoir i Stormont.

 

6 thuairim ar “UUP: Ullmhúcháin Úra don Pháirtí?

 1. Cé hé an Mike Nesbitt seo atá tú ag moladh? http://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Nesbitt

  Aontas? Aontas le céard? Domsa, ciallaíonn ‘Aontas’ go mbeidh ár oileán gan teorainn arís agus Éire lena talamh go léir arís. Ní hé sin atá i gceist anseo.
  Abair amach go hoscailte é: http://en.wikipedia.org/wiki/Unionist_%28Ireland%29
  Aontas le Londain agus Banríon Shasana agus ár dtír a thabhairt ar ais don dream a rinne an t-uafás dochar dúinn mar thír atá i gceist agat.

  Bheadh ionadh ar leor daoine sa domhan faoi sin!
  Ar chóir do Mheiriceá freisin dul ar ais faoi riail Shasana nó na tíortha eile sa liosta seo http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_that_have_gained_independence_from_the_United_Kingdom ?

  Tuigeann tú dochar impiriúlachas http://en.wikipedia.org/wiki/Imperialism , nach dtuigeann?
  Tá ‘fhios agat go raibh an t-ádh leis an Deisceart a neamhspeachas a bhaint amach ach go bhfuil an Tuaisceart fós ag fanacht agus nár aithint an tír a ghoid ár dtír an choir? Nach bhfuil?

  Cé hiad na polaiteoirí san UUP?
  http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Ulster_Unionist_Party_politicians
  Tá go leor le foghlaim ó na hainmneacha amháin.
  “That Norman, Ken and Sidney signalled Prod
  And Seamus (call me Sean) was sure-fire Pape.
  O land of password, handgrip, wink and nod,
  Of open minds as open as a trap” – Seamus Heaney

  Scríobhann tú gur “ábhar do lá eile dom é ceist an Bhriotanachais sa Tuaisceart…”
  Ní hea. Má tá tú ag dul ag caint ar Aontas, litrigh amach céard atá i gceist leis.

  Beidh fáilte roimh Sinn Féin ar an mbóthar seo? Nach deas é a rá ach tá mé ag ceapadh go dtuigeann Sinn Féin cá dtéann an bóthar sin agus tá sé iomlán sa treo mícheart.
  Bíodh a gcuid cainte acu san UUP sin. B’fhearr é sin ná bheith ag troid. Bíodh a leagan féin den stair acu. Muna gcuireann siad isteach ar dhaoine, cén dochar?

  Ach ná tabhair cumhacht ná vóta dóibh. #Feall

  1. Seo an t-aon trácht ded’ chuid a fhreagróinn, toisc go bhfuil sé dírithe domsa go pearsanta (seachas a bheith ag déanamh tráchta ar ábhar an ailt):

   Ar dtús, tá tú i ndiaidh “an stair” agus “stair na tíre” a luath faoi thrí. Ní alt staire é seo. Ní alt bolscaireachta é seo. Is alt (anailíse) é ar ócáid pholaitiúil, gan aon stair a lua. Más Comhdháil Fine Gael a bheadh ann, an scríobhfá ann rud céanna? Chun do chuid focal féin a úsáid, “ní dóigh liom é!”

   “Seo é an fáth nach dtuigeann daoine cén fáth a scríobhfá faoi dul le Sasana.”

   Tá go leor ann atá aisteach faoin bpíosa sin a scríobh tú, dar liom. Níl mo thuairim polaitíochta pearsanta léirithe in AON chuid den alt seo s’agam, mar sin ní féidir a rá gur scríobh mé “faoi dul le Sasana”. (DAS, níl éinne ag dul le Sasana, ní hionann Sasana agus an Ríocht Aontaithe, mar is eol duit.) Ní ar son an UUP atá an alt seo scríofa, ach bhí an Chomhdháil – agus óráid an cheannaire – ina ábhar spéise dom, toisc an cineál ‘progressivism’ a bhí léirithe; rud a chuir iontas orm.

   Maidir leis an nasc sin faoi na Trioblóidí – cé go bhfuil sé uafásach claonta ar thaobh an Phoblachtánachais – tá cúpla rud ann a d’fhoghlaim mé faoi. Sin ráite, mar a lua mé, ní píosa tuairimíochta é an alt seo faoin UUP. Is anailís é ar a raibh ráite ag ócáid.

   An tábhachtach an stair duit sa chás seo, shílfinn, toisc nach Protastúnach Uladh é scríbhneoir an ailt seo, ach Laighneach?

 2. Ríocht, shmíocht: níl rí ná banríon uainn. Sin feall.
  Progressivism dar leat. Ní hea ach an seanscéal céanna dar liomsa le rithim nua ó am go ham ach ní athraíonn sé sin an fhadhb atá agam leo is iad ag iarraidh aontú leis an taobh a ghoid ár talamh sa chéad áit.
  Tuigeann tú nach naontóimid ar seo go deo. Ní hamháin nach dtabharfaidh mé tacaíocht ar bith do pháirtí mar sin, labhróidh mé amach go láidir ina choinne.

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s