“Is í an Ghaeilge ceann de na rudaí is tábhachtaí i mo shaol”


Is beag an meas atá ag Gaeilgeoirí ar pholaiteoirí na tíre le tamall anuas ach tá Gael óg ag iarraidh seasamh d’Fhianna Fáil sa toghchán Eorpach a deir gurb í an Ghaeilge ceann de na rudaí is tábhachtaí ina shaol. Labhair Seanán Ó Coistín le Ciarán Dúnbarrach.

Cad tuige a bhfuil tú ag iarraidh seasamh don toghchán seo mar sin?

Bhí suim agam riamh sa pholaitíocht agus in obair dheonach a dhéanamh d’eagraíochtaí a bhfuil sé mar chuspóir acu cearta an duine, cóir agus sochaí chothrom a bhaint amach.

(Bhí baint agam le Gníomhaíocht ar son Bhurma in Éirinn, Taispeáin an Cárta Dearg do Chiníochas agus an Feachtas Dlúthpháirtíochta Éire Tíomór Thoir tráth).

Tá gá le hionadaithe agus ceannairí a bhfuil sé mar chuspóir acu sochaí chothrom a chur chun cinn.

Le bheith níos sonraí, táim ag obair sa Choimisiún Eorpach i Lucsamburg. Is profléitheoir Gaeilge mé in Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh.

Léim Iris Oifigiúil an AE agus cáipéisí de chuid an AE an t-am ar fad agus dá bhíthin sin, táim eolach ar an Aontas Eorpach.

Ní bheidh an líon céanna Feisirí Eorpacha ag Éire i ndiaidh na toghcháin i mBealtaine. (Beidh 14 Fheisire ann in ionad an 15 Fheisire faoi láthair).

Tá gá le Feisirí Eorpacha a bhfuil eolach ar an Aontas Eorpach. Sílim go bhfuil an taithí chuí agam chun bheith mar Fheisire Eorpach.

Cad tuige a bhfuil tú i do bhall de Fhianna Fáil – meas tú nach bhfuil an branda ‘toxic’ níos mó?

An fáth a bhfuilim i bhFianna Fáil ná go bhfuil an mianach iontu aontacht na hÉireann a chur chun cinn.

Níl an mianach sin ag aon dream eile. Is cuma le Fine Gael agus an Lucht Oibre faoi aontacht na tíre.

Is é an chloch is mó ar phaidrín Shinn Féin é ach is fuath leis na haontachtaithe iad mar sin ní dhéanfar dul chun cinn leo.

Tá an Comhaontas Glas agus an Páirtí Sóisialach róbheag chun muintir na hÉireann a mhúscailt chun tabhairt faoi na hathruithe a mbeidh gá leo chun poblacht uile-Éireann a bhunú.

Mar sin féin, nílim sásta le gach rud a rinne Fianna Fáil i gcaitheamh na mblianta. Tá á lán daoine ar beag orthu Fianna Fáil agus ní thaobhóidh siad leo riamh.

Tá mianach ag Fianna Fáil rudaí maithe a dhéanamh ach caithfidh siad meas na ndaoine a thuilleamh.

Cén ról dar leat a bhí ag Fianna Fáil sa ghéarchéim eacnamaíochta?

Bhí baint ag an iar-rialtas leis an ngéarchéim. Is léir sin. Ní fiú an scéal a chíoradh go mion mar is cur amú ama é.

Má thoghfar mar Fheisire Eorpach mé beidh mé ag díriú ar an am atá le teacht seachas ar an am a chuaigh thart.

An rud is tábhachtaí ná chun cabhrú le daoine a bhfuil gan obair poist a fháil.

download
Seanán Ó Coistín

Táim i gcoinne an ghinmhillte. Tá an tuairim sin agam mar is é an ceart is tábhachtaí atá ag daoine ná an ceart chun beatha. Is ar an gceart sin a bhunaítear gach uile ceart eile.

Mura bhfuil beatha ann níl aon cheart eile ann. Dá bharr sin, caithfear an beatha a chosaint. Creidim gur dhuine aonair é suth agus nár chóir é a mhilleadh.

Cad é do bharúil ar an Aontas Eorpach i gcoitinne?

Is breá liom é! Íocann siad mo thuarastal. Níor éirigh liom post a fháil in Éirinn mar sin bhí áthas orm nuair a tháirg Oifig na bhFoilseachán post dom.

Nílim chun an tAontas Eorpach a cháineadh. Is breá liom na deiseanna a chuireann an tAontas Eorpach ar fáil do mhuintir na hEorpa agus do thíortha na hEorpa.

Is maith an rud é an t-euro a bheith ann ionas gur féidir an t-airgead céanna a chaitheamh ar fud an Aontais. Is maith an rud é gur féidir dul thar teorainn gan stadadh.

Is maith an rud é gur féidir cur fút in aon bhallstát ar bith gan cosc agus dul ag staidéar agus/nó ag obair ann. Is dóigheanna den scoth iad seo chun muintir na hEorpa a thabhairt le chéile.

Níor mhaith liom riamh go n-athrófar cuspóirí síochánta an Aontais Eorpaigh. Bunaíodh an tAontas ar mhaithe le síocháin a bhuanú. D’éirigh go geal leis. Ní maith liom an rún atá ag Catherine Ashton agus taoisigh eile an AE go mbeidh sé de chumas ag an AE cogadh a fhearadh.

Má thoghfar mé beidh mé glan i gcoinne sin. Ní thacóidh mé le haon bheart a ligfidh don AE cogadh a fhearadh. Níl sin ag teastáil ó shaoránaigh an AE.

Cad a ba mhaith leat a bhaint amach i do shaol polaitíochta?

Faoi láthair, ba mhaith liom ainmniúchán a fháil ó Fhianna Fáil le gur féidir seasamh sna toghcháin. Má thoghfar mé ba mhaith liom díriú ar dhá mhórchuspóir. Tá dúrud daoine gan obair ar fud an Aontais Eorpaigh.

Caithfear bearta a chur i gcrích chun cabhrú leo poist a fháil. An cuspóir eile atá agam ná bheith mar chrann taca do chearta an duine agus cóir. Táim cleachta ar sin a dhéanamh cheana ach ba mhaith liom é a dhéanamh ar ardán níos airde agus níos tábhachtaí le go n-imreoidh sé níos mó tionchar ar an saol.

Tá an t-uafás éagóir ar fud na cruinne agus sílim gur chóir don Aontas Eorpach bheith i dtús cadhnaíochta chun tacú le daoine atá ag éileamh a saoirse agus a gcearta.

Cé chomh tábhachtach is atá an Ghaeilge duit agus cad a dhéanfaidh tú ar sin na teanga má thoghfar thú?

Is í an Ghaeilge ceann de na rudaí is tábhachtaí i mo shaol. Ní haon áibhéil sin. Is í an Ghaeilge a spreag mé chun suim a bheith agam i gcúrsaí eile ar nós stair, an pholaitíocht, teangacha eile, daoine ó thíortha eile, an comhrac i gcoinne éagothroime, an comhrac i gcoinne ciníochais agus mar sin de.

Is í an Ghaeilge a lig dom dul ag obair sa Choimisiún Eorpach. Ní thig liom a shamhlú cén cineál saol a bheadh agam go dtí seo gan an Ghaeilge.

Ó thaobh na polaitíochta de, tá sé an-tábhachtach go dtoghfar daoine a bhfuil Gaeilge acu agus a bhfuil sé mar chuspóir acu í a chur chun cinn. An príomhfháth a bhfuil an Ghaeilge sa riocht ina bhfuil sí ná mar níl ceannairí agus ionadaithe tofa ann a bhfuil sé mar chuspóir acu an Ghaeilge a chur i lár an aonaigh.

Is cuma le formhór na hionadaithe an Ghaeilge. Ní hionann sin agus a rá gur fuath leo í (cé is moite d’aontachtaithe – is fíor gur fuath leo í faraor). Ceann de na rudaí ar mhaith liom a dhéanamh i rith an fheachtais ná daoine le Gaeilge a spreagadh chun tacú liom.

Má tá siad dáiríre faoi thodhchaí na Gaeilge, caithfidh siad tacú le hiarrthóirí ar bhfuil sé mar rún acu an Ghaeilge a chur chun cinn. Geallaim, má thoghfar , go labhróidh mé i nGaeilge amháin os comhair na Parlaiminte. Feicim ó bheith ag obair sa Choimisiún Eorpach cé chomh cumhachtach is atá sé teanga uathúil a bheith ag tír.

Tugann sé aitheantas thar na bearta do na daoine ó na tíortha sin. Ba mhaith liom go gcuirfear deireadh leis an maolú atá ar an nGaeilge i láthair na huaire. Ba chóir go mbeadh na cáipéisí ar fad ar fáil i nGaeilge. Mar aon le sin, os rud é go mbeidh mé ag dul san iomaíocht sa toghlach leis an líon is mó Gaeltachtaí san Eoraip, táim chun mo sheacht ndícheall a dhéanamh chun a chinntiú go mbeidh an Ghaeilge mar chuid den phlé sa bhfeachtas.

Mar shampla, is dócha go mbeidh díospóireachtaí ann idir na hiarrthóirí. Táim chun éileamh go ndéanfar cuid de na díospóireachtaí sin as Gaeilge.

Tá mo shuíomh http://www.seanan.info  i nGaeilge agus i mBéarla. Rinne mé físeán sa dhá theanga freisin.

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s