Dunmharaíodh Boris Nemtsov, easaontóir Rúiseach, i Moscó

Táthar díreach tar éis Boris Nemtsov, fear de cheannairí an fhreasúra i bpolaitíocht na Rúise, a dhúnmharú go hoscailte i lár na cathrach i Moscó.

Boris_Nemtsov_2003_RussiaMeeting
Boris Nemtsov sa bhliain 2003 (foinse don phictiúr: Vicipéid an Bhéarla). Bhí an-pháirt ag Nemtsov i ngluaiseacht an fhreasúra dhaonlathaigh sa Rúis, ach san am chéanna is léir go raibh a thuiscint ar choincheap an daonlathais bunaithe ar an saormhargadh agus ar an liobrálachas Angla-Mheiriceánach go hiomlán. I ndiaidh na géarchéime eacnamúla a thug spreagadh don smaointeoireacht fhrithchaipitlíoch sa Rúis arís, ba léir nach raibh mórán tacaíochta ar fáil don chineál sin polaiteoir sa Rúis a thuilleadh. Bhí Putin in ann teacht i dtir ar an bhfrithghníomh seo agus é ag clúmhilleadh an fhreasúra.

Fisiceoir a bhí i Nemtsov a bhain amach an chéad chlú mar easaontóir sa bhliain 1986. nuair a chuaigh sé i gceannas ar ghluaiseacht áitiúil agóide a bhí ag cur in aghaidh thógáil imoibritheoirí nua núicléacha. Sa bhliain 1990 d’éirigh leis suíochán a bhaint amach sa Dúma, is é sin, i bParlaimint na Rúise, agus leasuithe liobrálacha mar chlár oibre polaitiúil aige. Sna 1990idí bhí Nemtsov ar na polaiteoirí ba mhó a bhí ag iarraidh saoirse an mhargaidh agus cearta an tsaoránaigh a thabhairt isteach sa Rúis, agus faoi dheireadh na nóchaidí chaith sé cúpla seal ina leas-Phríomh-Aire ar an tír. Bhí an chuma ar an scéal go raibh sé le hUachtaránacht na Rúise a bhaint amach, ach sa bhliain 1998 buaileadh an tír le géarchéim eacnamaíochta a d’fhág a lán de mhuintir na Rúise drochamhrasach i leith an tsaormhargaidh agus an liobrálachais eacnamaíochta, rud a bhain cuid mhór den ghnaoi phobail a bhí ar Nemtsov go dtí sin.

Ina dhiaidh sin, bhí páirt thábhachtach ag Nemtsov i gcomheagraíocht na liobrálach, Soyuz Pravykh Sil (“Aontas Fhórsaí na hEite Deise” mar a baisteadh ar an eagraíocht nuair a tháinig sí ar an bhfód sa bhliain 1999). Sa bhliain 2000, bhí sé ina leas-Cheann Comhairle ar an Dúma agus ina chathaoirleach ar an bpáirtí seo.

Bhí Nemtsov an-mhíshásta le polasaithe Vladimir Putin ó thús báire, agus é inbharúla go raibh Putin ag féachaint leis an tsaoirse pholaitiúil a bhaint de mhuintir na Rúise arís. Ní raibh sé in ann mórán a dhéanamh le cur in aghaidh an Uachtaráin, áfach, ó bhí Anatoly Chubais, leascheannaire an pháirtí, claonta chun comhoibriú le Putin. Mar sin, níor léir do na vótóirí cé acu a bhí an páirtí ag dul le Putin nó ag cur ina aghaidh, agus dá dheasca sin chaill na liobrálaigh a lán tacaíochta i dtoghcháin na bliana 2003. Ní raibh siad, fiú, in ann oiread is aon suíochán amháin a choinneáil sa Dúma. D’éirigh Nemtsov as mar chathaoirleach, ó ghlac sé leis gurbh airsean a bhí an fhreagracht as an díomua seo thar aon duine eile.

Sa bhliain 2004 d’fhoilsigh sé litir oscailte ar an nuachtán Nezavisimaya Gazeta (“An Nuachtán Neamhspleách”) ag áitiú ar mhuintir na Rúise gan tacaíocht a thabhairt d’iarrachtaí Putin deachtóireacht nua a chur ar bun sa tír. Tháinig comheagraíocht nua freasúra ar an bhfód sa bhliain chéanna agus Nemtsov ar duine acu siúd a chuir ar bun í – “Coiste 2008”. Bhí an coiste seo meáite ar a chinntiú nach ndéanfaí calaois sna toghcháin Uachtaránachta sa bhliain 2008, agus go mbeadh fíor-cheart vótála ag na saoránaigh.

Nuair a chuaigh na daoine óga chun ceannairce san Úcráin sa Réabhlóid Fhlannbhuí sa bhliain 2004, thacaigh Nemtsov leis an Uachtarán Viktor Yushchenko a chuaigh i gceannas ar an tír de thoradh na réabhlóide seo, agus chaith sé cúpla bliain ina chomhairleoir eacnamaíochta ag Yushchenko. Sa deireadh áfach chuaigh an caidreamh eatarthu ó mhaith agus tugadh bata agus bóthar don chomhairleoir.

I dToghcháin Uachtaránachta na bliana 2008 ní raibh Nemtsov ina iarrthóir. Ina áit sin d’áitigh sé ar lucht a leanúna vóta a chaitheamh le Mikhail Kasyanov. Níor éirigh le Kasyanov páirt a ghlacadh sna toghcháin, áfach, ó dhícháiligh Lárchoiste na dToghchán é: cuireadh ina leith go raibh sé tar éis cuid mhaith de shínithe a lucht leanúna a bhrionnú.

I ndeireadh na bliana 2008 bhunaigh Nemtsov agus an t-iarr-imreoir fichille Garri Kasparov eagraíocht nua don fhreasúra pholaitiúil, Solidarnost nó An Dlúthpháirtíocht. Bhí sé i gceist ag an Dlúthpháirtíocht an freasúra go léir a chruinniú chuici agus an cath in aghaidh Putin a chomhordnú. Cúpla bliain ina dhiaidh sin tháinig PARNAS chun comharbais ar an Dlúthpháirtíocht – Partiya Narodnoy Svobody (“Páirtí Shaoirse an Phobail”) – le páirt a ghlacadh sna toghcháin. Ní raibh gach ball den Dlúthpháirtíocht sásta dul leis an bpáirtí nua. Bhí Garri Kasparov den bharúil, mar shampla, nach raibh sé ciallmhar aitheantas ar bith a thabhairt do na toghcháin sa Rúis a fhad is a mhairfeadh rialtas Putin á gcóiriú.

Bhí Nemtsov ar an mbeagán polaiteoirí sa Rúis nár ghlac le forghabháil na Crimé, agus ar ndóigh bhí sé go huile is go hiomlán in aghaidh an chogaidh san Úcráin. Nuair a dúnmharaíodh é bhí sé díreach ag ullmhú mórléirsiú in aghaidh an chogaidh sin. Urchar ó ghluaisteán a bhí ag tiomáint thar bráid a mharaigh é.

Nuaíocht Oiriall 270215

Scríobh iarrthóir an Alliance Party i nDún Theas sa toghchán Westminster atá le teacht go bhfuil sé i gcoinne pholasaí dhátheangach Chomhairle an Iúir, Mhúrn agus an Dúin.
Ag scríobh ar leathanach Facebook chraobh an pháirtí i nDún Theas mhaígh Martyn Todd gurbh é an chiall a bhainfeadh turasóirí Sasanacha as úsáid na Gaeilge ná nach bhfuil fáilte roimhe leo sa dúiche.

**
Gortaíodh fear i gCrois Mhic Lionnáin Dé Céadaoin na seachtaine seo nuair a phléasc buama píopa a bhí ceangailte le póstaer.
Phléasc an gléas nuair a rinne fear áitiúil, Frank McCabe Jr., iarracht póstaeir a raibh bobghaiste ceangailte leis a bhaint de chuaille i bhfogas dá thoigh.
Tuigtear go raibh an focal ‘tout’ scríofa ar an phóstaer.
Gortaíodh é san aghaidh, sa lámh agus san ucht.
Dar le teaghlach Frank McCabe Jr, drong choirpigh a bhí taobh thiar den ionsaí.
Deir an BP don cheantar, Conor Murphy (SF) go ndearna dronganna coirpigh ag ligint orthu gur poblachtanaithe iad bagairtí ar chlann McCabe le tamall anuas.
Dar leis tá na dronganna seo i gcoinne phóilíneacht ar an ábhar go bhfuil baint acu le coirpeacht eagraithe.

**
Tá sé tagtha chun solas go bhfuil Karen Walsh ag iarraidh fianaise úr a chur os comhair na cúirte mar chuid dá hachomharc atá le toiseacht ar an tseachtain seo chugainn.
Tá Karen Walsh i bpríosún ó fuaireas ciontach í as Maire Rankin, a raibh 81 bhliain aici, a dhúnmharú ar an Iúr ar lá Nollaig 2008.
Tá sé curtha in iúl ag foireann chosanta s’aici go bhfuil sé ar intinn acu díriú ar thrí scairt ghutháin a rinneadh as teach Mhaire Rankin an oíche a fuair sí bás.
Fuair Karen Walsh pionós de 20 bhliain as an dúnmharú seo a chuir isteach go mór ar mhuintir an Iúir.

**
Tá Eaglais Chaitliceach cáinte ag MLA áitiúil in éis dóibh cinneadh a dhéanamh an tseachtain seo chun tacaíocht a thabhairt do bhille ‘Clásal Coinsiasa’ de chuid BT an DUP ‘
Tvuiteáil Megan Fearon atá ina ball tionóil don Iúr agus Ard Mhacha nach rabh “aon dadamh aistíoch” fán tacaíocht seo.
Ligfeadh an bille atá á chur chun cinn ag Paul Givan ón DUP do ghnólachtaí seirbhís áirithe a dhiúltú má shíleann siad go dtéadh sé i gcoinne chreidimh s’acu.
Ach tviúteáil Megan Fearon nach raibh aon dadamh aistíoch faoi dhá eagraíocht cúlchéimnitheach ag teacht le chéile mar mhasla ar chothromaíocht agus scríobh sí go bhfuil go leor i gcoitinne ag an DUP agus ag an Eaglais Chaitliceach.

**
Lean an chonspóid faoi ainm Pháirc Réamonn Mhic Raois ar Shráid Phádraig ar an Iúr ar aghaidh an tseachtain seo.
Tá sé ráite ag ceannaire an SDLP ar chomhairle an Iúir, Mhúrn agus an Dúin, Michael Carr go bhfuil sé ar son ainm na páirce a athrú – más féidir a thaispeáint go mbeadh an t-athrú sin slán ó thaobh an dlí de.
Ach tá le Jonathan Bell ón DUP tá an SDLP ag athrú a ndearcadh ar an ábhar i gcónaí mar gheall ar “pholaitíocht Ard Mhacha” – tagairt don olltoghchán atá le teacht.
Tá sé ráite ag aontachtaithe go mbeidh ainm na páirce ar bharr a gclár oibre sa chomhairle nua.
Agus dar le ráitis ó phreasoifig an SDLP i mBéal Feirste, beidh comhairleoirí an SDLP ag obair leis an chinneadh chun cloí leis an ainm ‘Páirc Réamoinn Mhic Raois’ a athrú chomh luath agus is féidir.
**
Dúirt an Taoiseach Enda Kenny an tseachtain seo go bhfuil rialtas na 26 chontae “i ndáiríre” faoi dhroichead a thógáil thar Bhád an Chaoil.
Tá an droichead seo atá i mbéal na bpolaiteoirí le fada an lá, beartaiste idir Dhroim Muclach in Ó Méith agus Caol Uisce i bParóiste Phointe an Bháirínigh .
**
Nuaíocht na Gaeilge anois …
Beidh léacht dar teideal ‘ Ag Fás Aníos i nGaeltacht Thír Chonaill’ le Dónall Mac Giolla Chóil as Mín an Chladaigh oíche Dé Mháire na seachtaine seo chugainn sa Ghaeláras i mBaile Mór an Iúir.
Beidh sé ag toiseacht ag 7:30.

**
Agus faoi dheireadh – Nuaíocht shóisialta

Bhí dhá phósadh gaelach ann sa cheantar ar na mallaibh.
Phós Seán Mac Diarmada agus Doireann Ní Chathláin Dé Sathairn seo caite agus phós Macdara Ó hUallacháin Graham agus Gilly Cullen chomh maith.

Ar an drochuair, cha raibh mé ábalta Nuaíocht Oirialla a thaifeadadh an tseachtain seo.

385. Biachlár ldt! Gaeilge ar na hOileáin Chanáracha

ancroiait

Gaeilge i ngach áit: Gaeilge faoin nGriain

Is Gaeltacht í Éire ar fad más mian linn é mar tá Gaeilge againn ón scoil agus níl ag cur isteach orainn ach an meon iarchoilíneach a deireann linn gan Gaeilge a labhairt os ard sa chathair nó sa bhaile mór nó lenár gcairde nó lenár ndearthaireacha… Bheadh daoine náirithe ag an slagáil a bhfaighfeadh siad. So, fanfaimid ciúin.

Feicim an rud céanna anseo i SAM le daoine a labhraíonn Spáinnis ach nuair a fheiceann siad Gringo thart, iompaíonn go Béarla. Mar ní maith leis na Béarlóirí éisteach le daoine ag labhairt i dteangachaí eile. Cuireann sé isteach orthu nach dtuigeann siad céard atá á rá acu agus ceapfaidh siad go bhfuil siad ag magadh fúthu. Mar sin b’fhearr labhairt i mBéarla nuair atá Béarlóirí thart. Tá sé deabhéasach do theanga a athrú don dream paranóideach. Sin a mhúin siad. Sin a…

Amharc ar an alt bunaidh 293 d’fhocla eile

Nuaíocht Oiriall 200115

Tá athbhreithniú ‘glaoch-isteach’ iarrtha go hoifigiúil ag comhairleoirí aontachtacha ar Chomhairle an Iúir, Mhúrn agus an Dúin mar gheall ar pholasaí dhátheangach an chomhairle.

Tá ‘Irish First’ tugtha acu ar an pholasaí cé nach bhfeil ine gceist ach leanmhain ar aghaidh ó na polasaithe a bhí aige Comhairle an Dúin agus aige Comhairle an Iúir agus Mhúrn.

Tá sé ráite ag ceannaire an UUP ar an chomhairle, David Taylor, gur léirigh an bealach a rinn comhairleoirí náisiúnacha an polasaí seo a bhrú fríde gur iarracht é an lámh láidir a imirt ar mhionlach leochaileach.

Dar leis, tá cearta an phobail aontachtaigh chomh tábhachtach céanna le cearta an mhórphobail sa cheantar agus caithfear iad a chosaint.

Dúirt ceannaire an TUV an tseachtain seo ná gurb ionann úsáid na Gaeilge i lógó an chomhairle nua agus teachtaireacht d’aontachtaithe ag cur in iúl dóibh nach rabh fáilte roimhe leo sa cheantar.

Dar le polaiteoirí náisiúnacha áfach, níl i gceist ach cothrom na Féinne agus nach bagairt í an Ghaeilg do dhuine ar bith.

**

6YKm1Ndg
An Comhairleoir Kate Loughran

Bhí ar chomhairleoir de chuid an SDLP ar Comhairle an Iúir, Mhúrn agus an Dúin leithscéal a ghabháil go neamhbhalbh i ndiaidh di tacaíocht a léiriú d’ainm Pháirc Réamoinn Mhic Raois.

Tháinig sé amach an tseachtain seo go rabh achainí síniste aige Kate Loughran ar an ábhar.

Is as Camloch í.

Ach i ráiteas a eisíodh fríd phreas-oifig an SDLP dúirt sí go rabh sí ag iarraidh leithscéal a ghabhail as an imní a chuir cinneadh pearsanta s’aici ar dhaoine.

Deir sí go rabh tacaíocht s’aici don ainm i gcoinne pholasaí an SDLP agus nár chóir di an achainí a shíniú.

**

Glacadh beirt ghirseach 12 d’aois go hospidéal Daisy Hill i mBaile Mór an Iúir in éis dóibh drugaí dlíthiúla mar a thugtar orthu a ghlacadh.legal high

Dar leis na Péas, ghlac siad druga darb ainm ‘Trippy Weed’.

Tharla an eachtra seo ag stáisiún bus an Iúir oíche Dé Mháirt.

**

Tá líon na ndaoine atá dífhostaiste i gceantair Chomhairle an Iúr agus Mhúrn ag titim.

Bhí 2,568 duine dífhostaiste sa cheantar i mí Eanáir.,

Sin titim de 1.3% ar an mhí roimhe leis agus titim 22.8% thar na bliana roimhe leis.

**
Agus faoi dheireadh, nuaíocht na Gaeilge sa dúiche.10363568_843131859061633_6396327085765101500_n

Tá grúpa nua tuismitheoirí agus tachráin bunaiste i mBaile Hill i bParóiste Chluain Daimh.

Beidh sé ar siúl gán Déardaoin idir 9:15 agus 11:15,. i gClub na hÓige Chluain Daimh.

Beidh sé ag toiseacht Déardaoin 5ú Márta.

Seanchas na hÉireann do pháistí

gasuirlegaeilge

Tulmhaisiú as _Stair-Cheachta_ le hEoghan Ó Neachtain Tulmhaisiú as _Stair-Cheachta_ le hEoghan Ó Neachtain

Tar éis dom Ó Chéitinn go Raiftearaí le Vincent Morley a léamh le deireanas, thosaigh mé ag smaoineamh ar leabhar deas staire do pháistí a aimsiú. Nó b’fhéidir gurbh fhearr leabhar seanchais a bhaisteadh ar an gcineál leabhair atá mé a chuardach, mar níl mé ag lorg bun-fhirící na staire a chur faoi bhráid na ngasúr, ach gaiscí na sean-laoch agus na bhfinscéalta. Tá leabhar mar seo acu ar stair Shasana: Great Stories from British History le Geraldine McCaughrean agus baineann na gasúir neart taitnimh as. Rianaíonn McCaughrean scéal Shasana ón uair a tháinig Brutus i dtír go dtí an lá inniu. Idir clúdaí an leabhair, tá na scéalta clúiteacha ar fad: Canute ag tabhairt aghaidhe ar an taoide tuile; Bean Uasal Godiva ag marcaíocht ar fud na sráidreanna, srl. Tá lear mór de ghasúir scoile dall ar na scéalta seo anois agus…

Amharc ar an alt bunaidh 162 d’fhocla eile

Cá mhéad vótaí ar fiú Bonn Uile-Éireann?

Ciarán Dunbar 

10980764_1421768004783220_301203794081022474_n
Iarrthóir an SDLP in An tIúr agus Ard Mhacha – má bhí aon amhras ann faoin bhéim a leagfadh sé ar a chúlra CLG agus ar a bhonn Uile-Éireann – cuireann a phictiúr próifíle Facebook deireadh leis

Roghnaíodh an iar-pheileadóir Justin McNulty le seasamh ar son an SDLP go hoifigiúil an tseachtain seo caite.
Bhain an fear as Mullach Bán bonn Uile-Éireann sa pheil le Contae Ard Mhacha in 2002.
Seasfaidh sé mar iarrthóir i dtoghcheantar an Iúir agus Ard Mhacha sa toghchán Westminster atá le teacht i mí Bhealtaine.
Tá foinsí gar don SDLP sa toghcheantar dóchasach gur féidir leis an suíochán seo a bhaint ar ais ó Shinn Féin ach tá tráchtairí polaitiúla measartha cinnte nach féidir.
Bhí Sinn Féin 8,000 vóta chun tosaigh ar an SDLP sa toghchán deireanach, ach bhí Conor Murphy ag seasamh do Shinn Féin an iarraidh sin – tá sé socraithe acu Mickey Brady a chur chun tosaigh an uair seo.

Ní bheadh an próifíl céanna ag Mickey Brady, arbh as an Iúr dó, agus a bheadh ag Conor Murphy, nó ag Justin McNulty fiú – go háirithe i nDeisceart Ard Mhacha.
Mar sin féin, baineann clú Justin McNulty le cúrsaí peile, ní raibh aon bhaint phoiblí aige le polaitíocht go dtí seo cé go bhfuil sé ráite aige go bhfuil sé ina bhall den SDLP le fada.
Is é an cheist atá á cur ná cá mhéad vóta arbh fhiú bonn Uile-Éireann agus an mbeidh go leor ama aige chun branda an SDLP a athneartú sa cheantar?
Bheadh ‘luascadh’ de 9% ó Shinn Féin de dhíth ar Justin McNulty leis an suíochán a bhuachan.

Duais Nobel Tuillte Ag Stailceoir Ocrais?

Tá sé ina ábhar conspóide ó thuaidh an tseachtain seo tar éis gur dhúirt Ball Tionól de chuid Sinn Féin, Barry McIlduff gurb “laoch agus mairtíreach” an stailceoir ocrais Raymond McCreesh a fuair bás in 1981.

download (1)
Barry McIlduff

Lean an Ball Tionóil leis ag rá go raibh duais shíochána Nobel tuillte ag McCreesh níos mó ná go leor daoine as Éirinn a bronnadh an duais orthu go dtí seo.

Scríobh sé an ráiteas ar a bhlag tar éis gur bhris conspóid amach in athuair maidir le hainm na páirce súgartha ‘Réamainn Mhic Raois’ ar an Iúir.

Is ar an SDLP atá fócas na nAontachtaithe tar éis gur theip ar ochtar dá gcuid chomhairleoirí freastail ar chruinniú coiste ar an ábhar an tseachtain seo caite inár éirigh le Sinn Féin vóta a bhuachan leis an ainm a choinneáil.

Bhí comhairleoir amháin ón SDLP i láthair ach níor chaith sé vóta.

Bhí ar chomhairleoirí an SDLP freastail ar chruinniú le ceannaire an pháirtí, Alasdair McDonnell, leis an ábhar a phlé.

Tá sé tagtha chun solais ó shin ná gur roghnaigh ceannaire an SDLP ar an chomhairle, Michael Carr, freastal ar chruinniú ag a chlub gailf seachas ar an chruinniú coiste – rud atá aontachtaithe ar buile faoi.

Tá sé ráite ag an fheachtasóir ar son íobartaigh an IRA, Anne Travers, gur chóir go mbeadh náire ar an SDLP agus go mothaíonn sise gur lig siad síos í.

Slua mhór ag Comhdháil Idirnáisiúnta Cearta Teanga

PREASRÁITEAS

D’fhreastal slua mhór ar an gComhdháil Idirnáisiúnta Cearta Teanga i mBaile Átha Cliath inniu. Pléadh na leasaithe atá pleanáilte ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus an deis a bhéas ann i mbliana deireadh a chur leis an maolú ar stádas na Gaeilge mar theanga oibre oifigiúil san Aontas Eorpach.

I measc na gcainteoirí bhí: Ombudsman na Catalóine, Rafael Ribó i Massó, a chuir lucht freastal na Comhdhála ar an eolas faoi chúrsaí cearta teanga sa Chatalóin, an Choimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill, an Dr. Pádraig Ó Laighin, saineolaí ar chearta teanga san Eoraip, an Feisire Eorpach Liadh Ní Riada, na Teachtaí Dála Éamon Ó Cuív, Seán Kyne, Lucinda Creighton, agus an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh.

Rinne Eimear Ní Chonaola, príomhláithreoir Nuachta TG4, agus Máirín Ní Ghadhra, láithreoir Nuacht a 1 ar Raidió na Gaeltachta, cathaoirleacht ar an gComhdháil.

Labhair Uachtarán an Chonartha, Cóilín Ó Cearbhaill, Daithí Mac Carthaigh, abhcóide, agus Íte Ní Chionnaith, iar-uachtarán ar an gConradh freisin.

Dúirt an Coimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill: “Má tá leasú le déanamh ar Acht bíodh na leasaithe sin ann chun Acht oiriúnach, feidhmeannach a thabhairt dúinn a chuireann le cearta teanga an tsaoránaigh.

“Go macánta ní hé a oiread sin atá le moladh faoi na ceannteidil atá foilsithe. Ar ndóigh fáiltím roimhe na gnéithe sin a chuireann le ceart an tsaoránaigh, an ceart a bhaineann leis an leagan Gaeilge d’ainm agus seoladh a úsáid, an cur chuige a chinnteoidh go dtabharfar comhlachtaí poiblí nua faoin Acht go huathoibríoch.

“Ach seachas iad sin agus mion athraithe teicniúla eile níl aon rud in sna ceannteidil a láidríonn cearta teanga.”

Dúirt an Feisire Eorpach Liadh Ní Riada FPE: “Mar bhean ón Ghaeltacht is cúis aiféala é domsa nach bhfuil mé in ann mo theanga féin a úsáid agus mé i mbun mo chuid oibre.

“Cuireann sé déistin orm nuair atáim ag suí sa Pharlaimint agus nuair a dúradh linn ag tús cruinniú go bhfuil seirbhís ateangaireachta ar fáil i ngach teanga. Dár ndóigh, ní bhíonn Gaeilge ar bith ar fáil.”

Dúirt Ombudsman na Catalóine Rafael Ribó i Massó: “Níl aon cheart ag póilíní, nó údarás poiblí ar bith eile “i mBéarla amháin le do thoil” a iarraidh ort. Tá an ceart againn ar fad rogha a bheith againn. Is ceart daonna bunúsach é seo.”

Dúirt Uachtarán Chonradh na Gaeilge, Cóilín Ó Cearbhaill: “Beidh trí deis ag na rialtais ar oileán na hÉireann le héilimh an phobail á shásamh i mbliana; 1) Ó dheas: Acht na dTeangacha Oifigiúla a láidriú agus seirbhísí ón Stát a chur ar fáil don phobal ar an gcaighdeán céanna as Gaeilge agus as Béarla; 2) Ó thuaidh: Acht Gaeilge láidir a achtú agus a chur i bhfeidhm, agus; 3) San Eoraip: Deireadh a chur leis an maolú ar stádas na Gaeilge mar theanga oifigiúil oibre san Aontas Eorpach. Tá súil againn go nglacfaí an rialtas leis na moltaí seo.”

Raic pholaitiúil eile ar na bacáin maidir leis an Ghaeilge

newry parkww
Comhartha Pháirc Réamoinn Mhic Raois – an bhfuil baint aige seo leis an chonspóid maidir leis an Ghaeilge?

Tuigtear don suíomh seo go bhfuil comhairleoirí aontachtacha chun an cleas ‘iarr-isteach’ a úsáid chun dúshlán a thabhairt do pholasaí dhátheangach Chomhairle an Iúir, Mhúrn agus an Dúin.

Tá sé dearbhaithe ag foinsí aontachtacha leis ‘An Tuairisceoir’ go bhfuil sé le tarlú ach nár tharla sé go fóill.

Conspóid pholaitiúil eile a bheas ann maidir leis an Ghaeilge ó thuaidh.

Ach tá cosaint déanta ag an chomhairleoir ó Shinn Féin, Barra Ó Muirí, ar an pholasaí agus dar leis nár chóir go mbeadh aon eagla ar aontachtaithe roimh an teanga.

Labhair sé le Ciarán Dunbar