Sepp Blatter an buaiteoir ag vóta Uachtaránachta FIFA in Zurich

Saol Corrach

Shocraigh An Prionsa Ali al Hussein tarraingt siar nuair a cuireadh tús leis an dara babhta vótála d’Uachtaránacht FIFA in Zurich anocht. B’éigean an dara babhta cionn is nár éirigh le ceachtar de na hiarrthóirí dá dtriain a fháil sa chéad bhabhta. Bhí 133 vóta do Blatter, 73 do Phríonsa Ali bin al-Hussein i mbabhta 1. Fógraíodh an dara babhta ach d’fhógair an Prionsa al Hussein nach raibh sé ag dul ar aghaidh leis agus tharraing siar. Ghabh sé buíochas le gach duine a thacaigh leis. Bhí cúpla bú ann nuair a rinne Sepp Blatter a óráid insealbhaithe agus é ag tosú ar a chúigiú seal i gceannas ar an eagras. Ghabh sé buíochas le Prionsa Ali Hussein agus ar seisean,’Is mise an captaen ar an bhád seo a thugtar FIFA air agus tabharfaidh mé i dtír é go sábháilte.’ Ar an chéad rud a bheidh le déanamh aige agus…

Amharc ar an alt bunaidh 31 d’fhocla eile

Is féidir an Ghaeltacht a shabháil a deir an Conradh

 “Is féidir linn todhchaí na Gaeltachta a chinntiú le gnímh cinniúnach ón stáit i bpáirt leis an bpobal.”

PREASRÁITEAS : Cuireann Conradh na Gaeilge fáilte roimh tuairisc An Dochtúir Conchúr Ó Giollagáin, Nuashonrú ar an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht: 2006-2011, a foilsíodh inniu.

Dúirt Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge: “Léiríonn tuairisc Chonchúir Uí Ghiollagáin maidir le todhchaí na Gaeltachta gur gá don Stát ní hamháin cur in iúil do phobal na Gaeltachta go seasann siad go hiomlán le Gaeltacht bríomhar, láidir, inmharthanach, ach go ndéanfaidh siad tosaíocht láithreach le seo a bhaint amach.

“Chuige sin, is gá don rialtas na hacmhainní a chur ar fáil chun polasaí cumhachtach misniúil a chur i bhfeidhm leis na rudaí a leanas san áireamh:

1) Polasaí ceart oideachas Gaeltachta

2) Maoiniú cheart do Údarás na Gaeltachta agus an córas pleanála teanga nua sa phobal

3) Tacaíocht do ghrúpaí Gaeltachta a chumasaíonn an phobal chun a theanga dhúchais a úsáid agus an phobal a fhorbairt.

“Léiríonn taighde Uí Ghiollagáin gur féidir todhchaí na Gaeltachta a chinntiú le gnímh cinniúnach ón stáit i bpáirt leis an bpobal. Éilíonn Conradh na Gaeilge ar an rialtas gníomhú láithreach agus go héigeandála ar bhonn na taighde seo.

“Tá Conradh na Gaeilge lán-sásta obair leis an rialtas agus na grúpaí pobal agus muid ag tabhairt faoin dúshlán seo.”

Ag briseadh na dteorannacha – iris nua Misneach ag fógairt na réabhlóide!

Saol Corrach

DOC011Tá an t-eagrán is déanaí de Mionlach, an dara eagrán d’iris nua Misneach ar fáil anois ón eagras nó ó roinnt siopaí Gaeilge fud na tíre. San eagrán reatha pléann Aiindrias Ó Cathasaigh ‘Taibhsí na Cásca’ tá teachtaireacht ann d’Uisce Éireann, ‘An Diabhal ag Uisce Éireann, ná híocaimis!’ tá Séamas Mac Seáin ag scríobh faooi ‘Comharsanachtai Gaeilge,; Taithi don Todhchaí’ tá ‘Cuartú ‘s ag Cartadh  ( Skipeáil ) faoi chaibidil ag Naoise Ó Cairealláin, tá gearrscéal nua le Pádraig Ó Ciobháin ‘Ó , a bheirt Phalaistíneach’ Feargal Mac Ionnrachtaigh ag scrúdú saol is tábhacht Fredeirck Douglass, tá ‘Scéilíní’ ann le Eoin P Ó Murchú, agus neart eile, idir scéalta nuachta, dánta, léirmheasanna agus scéal iontach suimiúil faoi chás na Briotáinise. 48 leathanach lom lán de smaointe is tuairiscithe is tuairimí pléascacha. Uilig ar fáil ar £1.50 nó €2.00. Slad margadh is fearr na bliana go dtí seo dar leat!

Teagmháil…

Amharc ar an alt bunaidh 1 fhocal amháin eile

Mc Namara ina aonar seal i ndiaidh dó gan tacú le díol Aer Lingus

Saol Corrach

74 vóta an rialtais i gcoinne 51 an fhreasúra. B’shin an toradh ar vóta na Dála trathnóna ar phlean an rialtais chun a scaireanna in Aer Lingus a dhíol.

In ainneoin go leor de ‘foinsí’ i bPáirtí an Lucht Oibre a bheith ag sceitheadh ‘eolais’ leis na  meáin ar chúla téarma agus ag insint scéaltaí cailleach an úafáis faoi chúlbhinseoirí a bheith thar a bheith míshocair leis an phlean sheas foireann iomlán Teachtaí Pháirtí an Lucht Oibre tráthnóna , seachas Michael Mc Namara ó Chontae an Chláir, agus vótáil ar son díol scaireanna an rialtais in Aer Lingus le IAG. As an taifead bhí an páirtí ag cur in iúl le 24 uair a chloig anuas go raibh an tuarascáil a rinne na comhairleoirí Nyras ag cruthú go leor fadhbanna dóibh nuair a tháinig an crú ar an táirne thacaigh gach Teachta dá gcuid, seachas Mc Namara, leis an rialtas.

Amharc ar an alt bunaidh

Seán Éinniú – ar an ród go Béal Feirste

Saol Corrach

Seán Éinniú i gCultúrlann Mc Asean einniudam – Ó Fiaich De hAoine 29 Bealtaine ag 8.00 – ticéidí / eolas ag www.culturlann.ie nó cuir scairt ar 90964180

Tá sé tamall de bhlianta ó bhí Seán Ó hÉanaigh, Seán Éinniú, againn I mBéal Feirste agus mar sin tá dóchas ann go mbeidh lán tí dá theacht ar ais le gig aon oíche I gCultúrlann Mc Adam – Ó Fiaich Dé hAoine bheag seo, 29 Bealtaine.
Feadh na 1990í agus na luath 2000í mheallfadh Seán is a bhuíon ceoil slua maith chuig a cheolchoirmeacha I mBéal Feirste lena glór ar leith agus an mór rogha de bhailéid is amhráin aige, cuid mhór acu ar chum sé féin.
Ach lena choimitmintí oibre ag Raidió na Gaeltachta agus cúrsaí eile tá sé tamall ó bhí sé ó thuaidh.
Filleann sé anois áfach, albam nua (The Tides that Bind) díreach seolta aige agus le líon…

Amharc ar an alt bunaidh 202 d’fhocla eile

‘Podemos’ – ó faic go meá na cumhachta sa Spáinn in imeacht bliana

Saol Corrach

Bliain I ndiaidh dó teacht ar an tsaol tá an gluaiseacht frithdhéine, Podemos, ar na fórsaí polaitiúla is cumhachtaí sa Spáinn.

D’fhág toghchán na gcomhairlí reigiúnda sa Spáinn Podemos I gceannas I mBarcelona agus sa reicneáil go fóill chun smacht a fháil in Maidríd, bunáit an pháirtí Coiméadaigh le fada an lá.

Agus níl ansin ach dá cheannlíne ó toghchán an Domhnaigh.

Titim ollmhór ar vóta an pháirtí coimeádaigh, Partido Popular, agus ar vóta an Pháirtí Sóisialaigh PSOE. Agus ar an taobh eile, fás rabach na bpáirithe frithdhéine ar nós Podemos, An Chlé le chéile. B’shin na cinnlínte ó toghcháin reigiúnda na Spáinne a reachtáladh Dé Domhnaigh seo caite.

I mbeagán focal bhí 3.3 milliún níos lú de vótaí ag an PP agus an PSOE an iarraidh seo. 2.55 milliún de thitim ar vóta an PP, 755,000 níos lú vótóirí ag an POSE. Ní raibh ach titim 2% ar an…

Amharc ar an alt bunaidh 513 d’fhocla eile

414. Mo shaol i SAM: Memorial Day

ancroiait

Oh NO

Inniu ag an gcafé, am sosa, ag caint le múinteoir eile ón scoil:

Ise: Haaaiigh! An raibh deireadh seachtaine maith agat? An raibh tú ag ceiliúradh?
Mise: Lán le háthas. Bhí! Bhí!

Ise: Gealgháireach. Céard a rinne tú i gcomhair Memorial Day?
Mise: Ciúnas..úps…. Ó raight. … Memorial Day. Ciúnas míchompóirdeach.Mé ag smaoineamh go tapaidh. Er… Nach ócáid shollúnta í sin?

Ise: Ní hea…‘Sé sin le rá… Sea… Beagáinín trína chéile. Bhuel … ag caint go mall ar nós do pháiste beag…smaoiníonn tú ar na saighdiúirí a bhfuair bás ar son ár saoirsí anseo i Meiriceá. Ag fanacht…. Ansin níos láidre. Tá neart tíortha sa domhan gan na saoirsí sin, tá ‘fhios agat! Agus ANSIN bíonn cóisir ag daoine. Mar bhuaigh siad na saoirsí sin dúinn. Ergo et…

Mise: Ciúnas míchompóirdeach. Mé ag smaoineamh ar an bhfocal saoirse san uimhir iolra. Ag smaoineamh ar an méad daoine i…

Amharc ar an alt bunaidh 77 d’fhocla eile

Vóta an Tionóil, 58 ar son bhille leasa shóisialaigh, 39 ina choinne – ach stopaithe ag aighneacht imní

Saol Corrach

Thacaigh 58 ball tionóil anocht leis an bhille um leasa shóisialaigh agus an tromlach acu. Ach ní leor an vóta nó thacaigh Sinn Féin is an SDLP mar aon le Stephen Agnew ón Pháirtí Glas,  le haighneacht imní, rud a chiallaíonn nach bhfuil go leor tacaíochta ar bhonn trasphobail chun go gcuirfí an reachtaíocht i bhfeidhm. Fágann an casadh seo, i ndiaidh lá díospóireachta, go bhfuil an leamhsháinn ag Stormont ag dul in olcas. Bhagair an DUP ar na mallaibh go n-iarrfaidh siad ar rialtas Westminster na cumhachtaí díláraithe airgeadais ag Stormont a thógáil ar ais mura dtacódh an tionól leis an reachtaíocht atá curtha chun cinn sa tionól acu.

Amharc ar an alt bunaidh