Raflaí faoi chomhshocrú an bhomaite deiridh – fíor nó bréag ní fios

Saol Corrach

Dar le hurlabhraí leis an Choimisiún Eorpach gur scairt Alexis Tsipras ar Jean-Claude Juncker aréir is gur labhair an bheirt faoin chuma a d’fhéadfadh a bheith ar chomhréiteach dá mbeadh a leithéid le tarlúint. I ndiaidh don comhrá sin a bheith thart labhair Jean – Claude Juncker le cathaoirleach ar an ghrúpa Airí Airgeadais an Cheantair Euro agus cuireadh ar a súile don Príomh Aire Tsipras go mbeadh bogadh de dhíth ón Ghréig. Níor tharla sin fós dar leis an urlabhraí. Idir an dá linn tá tuairisc ann inniu go bhfuil an Ghréig chun moladh a dhéanamh do na creidiúnaithe. Ach dar le oifigeach de chuid na Gearmáine, a labhair le Reuters, go bhfuil se rómhall anois chun go lorgófaí síneadh ama don chlár cabhair eigeandála. In ainneoin sin tá tuairiscithe ag dul go tréan inniu go bhfuil iarrachtaí sa tsiúil féacháil le comhshocrú sealadach an bhomaite deiridh a aontú.

Amharc ar an alt bunaidh

Liam Ó Murchú i ndiaidh a bháis

Saol Corrach

Bhí sé ar na craoltóirí is aitheanta ag RTÉ tráth agus aird mór go háirithe a chlár clúiteach ‘Trom agus Éadrom.’ Ach inniu cailleadh Liam Ó Murchú agus é in aois 86. Corcaíoch a ba ea é agus feadh na 70í agus tús na 1980í d’éirigh thar barr lena chlár Trom agus Éadrom, clár cainte a bhí múnlaithe ar sheónna cainte na hama agus a bhí i nGaeilge don chuid is mó cé go mbíodh sé dátheangach. Bhain Liam Ó Murchú Gradam Jacob as an chlár agus mar aon le bheith ina cheannasaí ar na cláir Gaeilge ag RTÉ bhí sé seal ina leasStiúrthóir ar an stáisiún. D’imigh sé ó RTÉ in 1988 nuair a bhunaigh sé chomhlacht dá chuid féin ach rinne sé obair don stáisiún anois is arís.

Amharc ar an alt bunaidh

Francis Duffy tofa ina Leas-Mhéara Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

Saol Corrach

Preas ráiteas

Is áthas leis an gComhaontas Glas a fhógairt go bhfuil an Clr. Francis Duffy tar éis a bheith tofa mar Leas-Mhéara Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas, fear a dhéanann ionadaíocht ar son bharda Ráth Fearnáin. Seo an méid a bhí le rá aige féin inniu: “Is mian liom buíochas a ghabháil leis an Méara a bhí againn go dtí seo, an Clr Fintan Warfield, as a mheon dearfach le bliain anuas. Bhí sé fial i gcónaí lena chuid ama agus a fhadbhreathnaitheacht, agus tá a dhualgais curtha i gcrích aige go neamhchlaonta agus go gairmiúil.  Gabhaim de láimh leanúint d’obair agus dúthracht iontach an leas-mhéara atá ag críochnú a téarma, agus atá ina comhghleacaí liom i gComhghuaillíocht an Phobail, is í sin, an Clr. Liona O’Toole.

“Is mór an onóir agus pribhléid é ionadaíocht a dhéanamh ar son Ráth Fearnáin mar Chomhairleoir den Chomhaontas Glas agus ar…

Amharc ar an alt bunaidh 207 d’fhocla eile

Suíomh nua Líofa seolta ag an Aire Carál Ní Chuilín

Saol Corrach

Preas ráiteas

Tá suíomh nua Líofa seolta ag an Aire Carál Ní Chuilín. Tá dearadh úr ar http;//www.liofa.eu

Chuir an tAire Comhaltaí an Tionóil ar an eolas faoin obair atá déanta ar an suíomh atá ar líne anois.

Ar sí: “I mí na Samhna anuraidh, thug mé le fios don Tionól go raibh suíomh gréasáin Líofa á chur as líne agam mar gheall ar cheisteanna slándála a bhí tagtha chun cinn. Cuireadh stad láithreach leis an suíomh ar feadh tamaill agus d’iarr mé go ndéanfaí athbhreithniú air.

“Cé gur aimsigh comhairleoirí neamhspleácha Teicneolaíochta Faisnéise roinnt laigí ar an seansuíomh, níor tháinig siad ar fhianaise ar bith gur briseadh isteach ann. Ní raibh fianaise ar bith ann ach oiread gur éirigh le tríú páirtí ar bith dul isteach sa bhunachar sonraí.

“Is mian liom, áfach, a bheith faichilleach agus gach réamhchúram a dhéanamh atá réasúnta. D’iarr mé, mar sin de…

Amharc ar an alt bunaidh 178 d’fhocla eile

An Iarmhí v An Mhí. Súl siar ar bua iontach

darbz.com

Wmeath

Bhí sé de phribhléid dom a bheith i bPáirc an Chrócaigh níos luaithe inniu agus bua stairiúil, neamhghnách agus cinniúnach i stair an dá chontae a fheiceáil! Deirtear go minic go mbíonn dhá thaobh i ngach cluiche agus ní raibh slua an staidiam ábalta a thuiscint, cad a bhí ag tarlú sa deireadh. Nach deas a bheith ag feachaint orthu, muintir na hIarmhí ag ceiliúradh nuair a sheideadh an fheadóg dheireanach. Ocht gcúilín chun deireadh ag leath ama agus an bua a bhaint amach fós, éacht den chéad scoth agus lucht féachanna na Mí in ísle brí cheapfá.

Mar bharr ar an donas chruthaigh Iarmhí na deacrachtaí leo féin don chuid is mó. Bhí cuma neirbhíseach orthu ag tús an chluiche agus an rud a sheas amach go soiléir is gur scaoil siad uathu an liathróid romhinic sa chéad leath agus an buntáiste a thabhairt don fhreasúra. Sna cúlaithe, ní…

Amharc ar an alt bunaidh 299 d’fhocla eile

Bád ón ‘Freedom Flotialla 111’ gafa ag arm Iosrael

Saol Corrach

Ghabh arm Iosrael an bád Marianne ar maidin tuairim is 100 míle mara amach ó chósta Gaza. Bhí an Marianne, bád ón tSualainn, ag triall ar Gaza agus iad ag tabhairt dúshláine an longbhac atá ag Iosrael ar Gaza le beagnach blianta anuas anois. Dhearbhaigh arm Iosrael inniu gur ghabh siad an bád agus an 18 duine a bhí ar bord, orthu sin iarUachtarán na Tuinéise, Arabach ar ball de pharlimint Iosrael é, agus roinnt polaiteoirí Eorpacha mar aon le gníomhaithe síochána is iriseoirí. Níor gortaíodh éinne tuigtear. 3 bliain ó shin mharaigh arm Iosrael deichniúr nuair a scaoil siad i bhfarraigí idirnáisiúnta ar dhaoine ar bhord na loinge Mavi Marmara a bhí ag triall ar Gaza.

Amharc ar an alt bunaidh

Francois Hollande chun labhairt faoin ionsaí ar mhornachan, ceangal Stát Ioslámaigh á lua

Saol Corrach

Níl aon dearbhú ann go raibh aon cheangal Ioslamach leis ionsaí a rinneadh ag mornachan ó dheas de Lyon na Fraince ar maidin ach tá tuairimíocht láidir i meáin na Fraince gur amhlaidh atá. Fear sna 30í, a bhfuil aithne ag na péas air cheana, atá á cheistiú faoin eachtra. Tá tuairim ann go raibh an dara duine páirteach san eachtra.  Fuarthas corp fir taobh amuigh den mhornachan agus an chloigeann bainte de. Gortaíodh roinnt daoine sa mhornachan san ionsaí a tharla i dtrátha 10.00 am na Fraince. Tá Francois Hollande ag beartu caint a dhéanamh ar ball faoin eachtra. Bhí sé i mbun cainte le Angela Merkel sa Bhruiséil nuair a fuair sé scéal faoin eachtra. Tá Bernard Cazeneuve, an tAire do Ghnóthaí Baile, ar an láthair anois agus é ag fáil eolais faoin eachtra. Foilsíodh grianghraf ar shuíomhanna idirlín ar maidin ag taispeáint, más fior, an fear a…

Amharc ar an alt bunaidh 30 d’fhocla eile

Bhain ionsaitheoir an chloigeann de dhuine, roinnt eile gortaithe in eachtra sa Fhrainc

Saol Corrach

Ta tuairiscithe ann ar maidin gur mharaigh fear duine agus gur gortaíodh roinnt daoine eile in eachtra in Saint-Quentin-Fallavier, in oirdheisceart na Fraince. Tharla an t-ionsaí ag an mornachan Air Products agus ní léir iomlán na sonraí go fóill. Deirtear gur ionsaigh duine, nó beirt, an fhoireann san ionad agus gur tharla pleascán cionn is gur osclaíodh buidéil lán gáis. Tuigtear gur ghabh na péas duine amháin agus tháinig ar bhratacha le scríbhinn Araibíse orthu – nach bhfuil siad cinnte fós cad a chiallaíonn siad. Tháinig na péas ar dhuine marbh agus an chloigeann bainte de ar dhul a fhad leis an mhornachan. Tá tuairimíocht sna meáin sa Fhrainc gur ionsaí de chuid an Stáit Ioslámaigh atá i gtceist ach níl aon dearbhú air sin go fóill.

Amharc ar an alt bunaidh

Dúshláin do dhaoirse atáirgthe na mban

Crá Croí Cois Cuain

Not a Vessel Caithfidh mná cur in iúl go fóill gur daoine iad, chan soithí

Coicís ó shin d’fhoilsigh an roinn sláinte do Shasana agus an Bhreatain Bheag tuairisc ar na figiúirí ginmhillte don bhliain 2014. I measc na sonraí ar fad tugadh le fios gur thaisteal 4,572 bean ó Éirinn chuig an dlínse sin anuraidh le ginmhilleadh a fháil.

Is ionann sin agus triúr ban déag gach lá atá ag imeacht ó gach uile chontae sa tír seo. Ar ndóigh ní chuireann sin sa áireamh na mná a thugann seoltaí Briotanacha bréaga agus na mná a théann chuig tíortha eile chomh maith.

Shílfeá go mbeadh an cinneadh le ginmhilleadh a fháil deacair go leor do na mná seo, ach mar bharr ar an donas caithfidh siad an baile a fhágáil agus airgead a bhailiú le híoc as taisteal, lóistín agus as an chóireáil féin.

Measann an charthanacht pobail an Abortion Support Network…

Amharc ar an alt bunaidh 653 d’fhocla eile

Uber-Círéib i bPáras

Saol Corrach

Cuireadh roinnt feithichilí le tine agus ionsaíodh roinnt eile nuair rinne thug lucht tacsaí Pháras léirsithe is agóid faoi tacscaithe leis an chomhlacht Uber atá ag iarraidh dul chun cinn i bpríomhchathair na Fraince. Is comhlacht idirnáisiúnta ollmhór Uber agus atá ag feidhmiú anois i 50 cathair. Oibríonn sé ar bhonn aip agus dar le lucht tacsai i roinnt cathracha nach gá do thiománaithe Uber íoc as ceadúnas tacsai ó na húdaráis áitiúla, rud ar ghá dóibhsean,. Lena chois deir siad nach ndéantar oiread de scrúdú ar cháilíochta agus cúlra tiománaithe Uber is a dhéantar i gcás tiománaithe tacsaí eile. Ta siadsan faoi mhibhuntáiste agus iad san iomaíocht le Uber dar leo. Riailigh cúirt sa Fhrainc ar na mallaibh nár cheart go gceadófaí do thiománaithe tacsaí gan ceadúnas tacsaí cuí a bheith ag fáil custaiméirí trí chóras aip. Tá Uber ag tabhairt dúshláine an bhreithiúnais. Dar le lucht tacsaí Pháras…

Amharc ar an alt bunaidh 163 d’fhocla eile