Eadar-theangachadh Os-theacsail — Air Cuan Dubh Drilseach

Posted on Bealtaine 14, 2020 le

0Tha mi air mo dhòigh ghlan innse gun do rinneadh eadar-theangachadh de Air Cuan Dubh Drilseach gu Gàidhlig na h-Èireann! Chan eil sinn buileach cinnteach fhathast cuin a bhios e a’ tighinn a-mach an clò, agus mar sin, cha chan mi an còrr mun fhoillseachadh fhèin an-dràsta. Bidh barrachd naidheachd agam mu sin an ceann […]

via Eadar-theangachadh Os-theacsail — Air Cuan Dubh Drilseach

Posted in: Nuacht