Gaeilge Mhanann Chomhráiteach (4)


In 2010 foilsíodh ‘Manannan’s Cloak: An Anthology of Manx Literature’, curtha in eagar ag Robert Corteen Carswell[1].

Istigh sa bhailiúchán sin, tá an sliocht seo a leanas ó Frank Bell Kelly, fear a raibh Gaeilge na hAlban agus na hÉireann agus chomh maith le Manainnis.

Bhain sé úsáid as an eolas sin chun scéal a d’aistrigh sé ó Ghaeilge na hÉireann i litriú Gaelach a cheap sé féin:

An Breac t’anns an Abhainn Mor (alternative orthography)

Fhoduins cur aithne air an bhreac sen bhoi dagh uile bhreac bha riumh gamhaite anns poil de sruan; ta tumaid airscionn moran a chinneadh aige, a’s ais nagh bheil aig lan deubh.

Ach, an chial ta ‘sa chion aige! Ta iastaran de na seacht scireachan craduit, sprochtuit air a shon-fud ny bliantan fada; dagh uile lethid a bait bha curuit air dhubhan riumh sireach ‘ad -chan ‘eadh ach cur air an mitiur de bhreac ach gob biorach do shaith ‘mach har rish an chlach t’e ‘na chumal fo, an faman aige glaiseach creaideolach, a’s airsubhal leis do ciun.

‘S facuinit bheach e, shios bhoid ‘san uiste geal, dun scainse air bith gamhail diots, no de’n bait aghads, cead aige achtal an mioladair t’ann. ‘Se ort fhein bheach an troigheas, a’s esean ‘g eiridh gus uachtar an uiste do roigh carchuileagan bheach de’n dath cheadn’ a’s de’n chaslaios cheadn’ ris an ‘nan bheach air do dhubhan fhein; An breac gasta crionna sen! ‘S iomadh ta’n mollacht-mionna ghuair e de na iastaran ‘san linn aige.

‘Ni ‘g radh rium ta thu bu mhian leat bheith do shealgair, iastach son an breac? Innseams duit: gabh dus Ard-Macha thoiseacht, eisd, dean aithndeas ris iastair-bhric t’anns an bhall siud. Abair ris, d’fhuair thu naidheacht de’n bhreac, a’s do bheil e cairit aghad gun an ard d’fhagail daire bhios e ‘san phoga leat.

Seo mar a bhí an scéal sa litriú Manannach aige:

Yn Brack T’Ayns Yn Awin Mooar, 1952

Oddins cur enn er yn vrack shen veih dagh ooilley vrack va rieau goit ayns poyll jeh strooan; ta tummid erskyn mooarane e chynney, echey, as eash nagh vel ec lane jeu.

Agh, yn cheeayl ta ‘sy chione echey! Ta eeasteyryn jeh ny shiaght skeeraghyn craidit, sproghtit er e hon fud ny bleeantyn foddey; dagh ooilley lheid y bite va currit er dooan rieau, shirragh ad, cha nee agh cur er yn mitchoor dy vrack agh gob birragh dy haih magh har rish yn clagh t’eh ny chummal fo, yn famman echey gleashagh dy craidoilagh as ersooyl lesh dy kiune.

‘S fakinit veagh eh, heese voyd ‘syn ushtey gial, dyn scansh erbee goaill jeeds, ny Jeh yn bite ayd, kied echey aghtal yn mioleyder t’ayn. She ort-hene veagh yn treihys, as eshyn ‘g irree gys eaghtyr yn ushtey dy reih carchuillagyn veagh jeh’n daah cheddin as jeh’n chaslys cheddin rish y ‘nane veagh er dty ghooan hene; yn brack gastey creeney shen! Sh’immey ta’n mollaght-mynney hooar eh jeh ny eeasteyryn sy lhing echey.

Nee gra rhym t’ou, byvian lhiat ve dty helgeyr, eeastagh son yn brack? Inshyms dhyt; Gow dys Ard-Magher hoshiaght, eisht jean ainjys rish eeasteyr-vrick t’ ayns y voayl shid. Abbyr rish, dy dooar oo naight jeh’n vrack, as dy vel eh kiarit ayd gyn yn ard d’aagail derrey vees eh ‘sy phoagey lhiat.

Agus seo aistriúchán go Gaeilge na hÉireann, a leanann an bhun-théasc go dlúth:

An Breac atá san abhainn mhór

D’fhéadfainn an breac sin a aithint ó gach uile bhreac a gabhadh riamh i bpoll srutháin; tá tomad (toirt) os cionn mórán dá chine aige, agus aois nach bhfuil ag a lán acu.

Ach, an chiall atá sa cheann aige! Tá iascairí na seacht bparóistí cráite, spréachta ar a shon ar feadh na mblianta fada; gach uile leithéid (sórt) de bhaoite a cuireadh ar duán riamh a n-iarrfaidís, ní dhéanann an rógaire de bhreac ach a ghob biorach a shá amach thar an gcloch a bhfuil sé ian chónaí faoi, an t-eireaball aige ag bogadh go magúil agus ar siúl leis go ciúin.

Agus bheadh sé le feiceáil, thíos uait san uisce geal, gan suntas ar bith a thabhairt duitse, ná do do bhaoite, beag beann ar cé chomh cliste is atá an mealltóir (gaiste). Is ort-fhéin a bheadh an t-anró, agus eisean ag éirí go dtí uachtar (barr) an uisce chun cuileog a roghnú de a bheadh den dóigh (dáth) chéanna agus den cosúlacht chéanna leis na cinn a bheadh ar do dhuán féin; an breac gasta (glic) críonna sin! Is iomaí an mallacht a fuair sé óna hiascairí lena linn.

‘An ag rá liom atá tú, ba mhian leat a bheith i do shealgaire, ag iascaireacht don bhreac? Inseoidh mé duit; Téigh chuig Ard Mhacha ar dtús, ansin cur aithne air iascaire bric atá ann san áit úd. Abair leis, go bhfuair tú nuacht ar an bhreac, agus go bhfuil sé beartaithe agat gan an ard (áit) a fhágáil go dtí go mbeidh sé sa mhála leat.

Ceacht a 4

 

Vel peiagh[2] erbee sthie?

Bheil péachach ar bith astoigh?

Is there anyone in? (at home.)

 

Ta, nee uss t’ayn, Yamys?

Tá, an í thus’ t’ann, Jhamus?

Yes. it is thou (that’s in) Jim?

 

Trooid stiagh as jeigh yn dorrys

Trobhad[3] steach as déidh[4] an doras

Come in and shut the door.

 

Satchimagh[5] ta’n oie, vel oo feayr?

Is aiteamach tá‘n oíche, bheil thu fuar?

It’s a terrible night, art thou cold?

 

Cha nel mee feayr edyr, agh ta mee skee.

Chan eil mi fuar idir, ach tá mi sgíth

I’m not cold at all. but I’m tired.

 

Soie sheese eisht, as gow aash.

Suigh síos eist, a’s gabh éis

Sit down then, and take rest (ease.)

 

Daink shiu veih Balleychashtal noght?

dtainc[6] siu bhé Baile Chaistil nocht?

Did you come from Castletown to-night?

 

Cha daink, va mee ec y thie Hom Dan

Cha dtainc, bha mi aig a’ taigh Thom

No. I was at Tom Dan’s house.

 

Dy jarroo, as kys ta’n dooinney hene?

Da dearbh, a’s cio’as tá’n duine fhéin?

Indeed, and how’s the man himself?

 

S’foddey nish neayr’s honnick mee eshyn.

Is fada ‘nois ‘n uair ‘s chonaic mi eisean

It’s a long time now since I saw him

 

T’eh-hene goll dy-dunnal[7], agh cha nel y ven echey agh moal

T’e fhéin gol da-duineal, ach chan eil a’ bhean aige ach modhail

Himself is going bravely, but his wife is only ‘moal.’ (in poor health.)

 

Moal dy liooar. er-lhiams, agh ta cree vie eck

Modhail da leor. Air-leams, ach tá croí mhaith aic[8]

Poorly enough, I’m thinking, but she has a good heart

 

Cha geayll mee rieau accan[9]  assjee

Cha gcual’ mi riamh acaín aisdi[10]

I never heard a grumble out  of her

 

Cha naik mee rieau e Iheid roie

Chan fhaic mi riamh a leithid roimhe

I never saw her like before

 

As cre’n aght ta’n guilley beg?

A’s cre’n acht tá‘n gille beag?

 And how is the little boy?

 

V’eh trome ching Jesarn, agh lane dy vree laa ny vairagh

Bh’e (< bha e) trom tinn Dé Sathairn, ach lán de bhrí lá na mhaireach

He was very ill on Saturday,  but full of energy next day.  (day of the morrow.) 

 

Shen yn aght lesh paitchyn

Sein an acht leis páitean

That’s the way with children

 

Yn derrey ‘laa ching. as yn laa elley lane vie reesht.

An deireadh lá tinn, a’s an  lá eile lán mhaith ‘ríst

One day sick and another day  quite well again.

 

Jeeagh er y chlag! Te traa goll thie.

 Déach (deuch) air a’ chlag! T’e tráth gol taigh.

Look at the clock! It’s time to  go home.

 

Oie vie eisht, gow kiarail jeedhene ayns y dorraghys.

Oíche mhaith eist, gabh ciarail díod[11] fhéin anns a dorcachas

Good night then, take care of thyself in the darkness.

 

 


[1] Robert Corteen Carswell (ed), Manannan’s Cloak: An Anthology of Manx Literature (London: Francis Boutle, 2010)

[2]“ peiagh,’ or ‘pyagh,’=a person. Some think that this is synonomous with ‘peccagh,’ a sinner (‘ All men are sinners ‘?) Certainly’ peceagh’ as pronounced by native speakers, with the medial ‘cc’ slurred, would give much the same sound (Notaí Juan Y Geill)

[3] Luaite liom ag Dennis King ar Twitter, McBain; “trobhad, come thou hither to me; opposite of thugad: *to-ro’-ad, *to-romh-t, “to before you”?

[4] Arís, ó Dennis King – < (d’)iadh; íadaid in iDIL (SeanGhaeilge)

[5]“ATÇHIMAGH ‘eaglach’ < atchim ‘eagla’. Is dócha gurb ionann é seo agus etaim, aitim na Sean-Ghaeilge. ‘Léim, contúirt is brí leis go bunúsach agus is cosúil gur forbairt ar an gcéad bhrí sa chiall sa Mhanainnis : ‘Léim thobann >    geit > scanradh > faitíos’.” Williams (Nicholas): An Mhanainnis. In  Stair na Gaeilge, (1994), pp. 703–744.

[6] Litriú úsáidte ar dtús ag Mac Ruairí, Seoras in Seoras Mac Ruairí, ‘Saine Uladh 1’, l. 170-172.

[7] =duiniúil FGB. Leid faighte agam ó Custal y Lewin, “manly” is brí leis an fhocal, a deir sé.

[8] =aice/aici.

[9]As an tSean-ghaeilge ‘accaíne’?

[10] =aisti.

[11] =díot

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Google

Is le do chuntas Google atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s