‘Cassan’ á thógáil go hOileán Mhanann

Tá sraith imeachtaí saor in aice Gaelacha idir Éire agus Manainn eagraithe ag CnaG Boirche Íochtair.

Ní féidir linn seoladh go Manainn i saol na paindéime seo ach chan ionann sin is a rá nach féidir leanúint ar aghaidh leis an obair chun ceangail níos láidre a chothú lenár gcomharsanaigh Ghaelacha.

Thosaigh CnaG Boirche Íochtair agus Culture Vannin ag comhoibriú le chéile siar i 2019 ar ‘Tógáil Droichid’, ar an drochuair chuir Covid-19 deireadh le go leor de na pleananna breátha a bhí acu ach chan leis an togra ar fad óir cosúil le go leor eile, tá sé ag aistriú ar líne.

Tá an togra nua ‘Cassan’ á mhaoiniú ag Colmcille agus á eagrú go CnaG Boirche Íochtair go príomha.

I measc na n-imeachtaí ar Zoom agus Facebook, beidh ceithre rang Gaeilge Mhanann le Adrian Cain, fear a bhfuil clú agus cáil air maidir le caighdeán a chuid ranganna, úsáideann sé modh díreach an-éifeachtach gan leabhair ar bith.

Beidh cur i láthair ilteangach agus seisiún ‘ceist agus freagra’ ar éin agus na hainmneacha atá orthu leis an Zú-eolaí Ultach Pól Mac Cana agus le Paul Rogers, údar Eeanlee Vannin (Éanlaigh Mhanann).

Beidh seisiúin amhránaíochta ann le Aalin Clague, bean a reáchtálann cór Gaeilge agus scríobhann sí amhráin nua inti fosta. 

Chomh maith leis sin, beidh an ‘Great Irish Sea Bake-Off’ ann – seisiún báicéireachta spraíúil dhá-chanúnach leis an cheoltóir Manannach Isla Callister in éineacht le Maitiú Ó Coimín, eagarthóir Nós.

Mar gheall ar shrianta taistil, ní féidir le daltaí Ghaelscoil na mBeann agus an Bunscoill Ghaelgagh buaileadh le chéile mar a bhí beartaithe acu ach beidh siad ag caint le chéile ar Zoom, ag obair le chéile, ag foghlaim amhráin óna chéile, ag déanamh físeán le chéile agus creid nó ná creid, tá siad ag obair ar fhoclóir Gaeilge Mhanann – Gaeilge Éireannach.

Táthar ag súil go mbeidh toradh a gcuid saothar ar fáil ar phostairí a bheas ar fáil do Ghaelscoileanna ar fud na tíre.

Is í Josephine Dunbar an duine atá ag stiúradh an togra ar an taobh Éireannach den mhuir, d’admhaigh go raibh dúshlán ann maidir le himeachtaí a reáchtáil ar líne:

“Creideann muid go láidir sa togra seo, síleann muid go bhfuil sé tábhachtach go bhfeicfeadh daoine, agus na páistí go háirithe, nach mbaineann na Gaeil agus an Ghaeilge le hÉirinn amháin.

“Chomh maith leis sin ar ndóigh, bhí an-chuid spórt againn ag caint leis na comharsanaigh mara seo againne go dtí seo, bhí an-fhonn orainn leanúint ar aghaidh.

“Creidim go bhfuil clár an-suimiúil curtha le chéile againn agus tá súil agam go gcuire spéis ann.” 

Tosóidh na himeachtaí seo go léir ar 13 Márta agus leanfaidh siad ar aghaidh go dtí 21 Márta. Is féidir an clár ama iomlán a fháil ar Facebook Boirche Íochtar CnaG.

Chun clárú déan teagmhail le josephine.boircheiochtar@gmail.com