‘Rachmas os comhair do dhá shúil’: Géarchéim Aeráide, Sóisialachas, Barbarthacht. — An Chiotóg Chlaonta

[Gluais ar fáil ag bun an leathanaigh] Tá rud ann a sheasann amach faoin tsochaí chaipitlíoch nuair a chuirtear i gcomparáid é leis na cinéalacha sochaithe a tháinig roimhe. Baineann sé leis an saibhreas a chruthaíonn sé. Ní raibh an domhan riamh chomh saibhir; ní raibh riamh an oiread sin bia agus éadaí agus earraí […]

‘Rachmas os comhair do dhá shúil’: Géarchéim Aeráide, Sóisialachas, Barbarthacht. — An Chiotóg Chlaonta