Bealtaine 2022 – uair na cinniúna ó thuaidh? — BLOSC

Léigh mé alt ón Guardian (12 Aibreán 2022) an lá faoi dheiridh a chuirfeadh ar do mharana thú. Scríobhtar ann go mbeidh athrú cinniúnach i ndán don Tuaisceart má éiríonn le Sinn Féin líon is mó na vótaí a bhaint amach sa toghchán agus achan chosúlacht anois ann go mbeidh Michelle O’Neill mar chéad aire […]

Bealtaine 2022 – uair na cinniúna ó thuaidh?  — BLOSC

Scéim Chónaithe agus Gluaiseacht na Gaeilge in Ollscoil na Banríona — Misneach

Sa bhliain acadúil 2022/2023, beidh Scéim Chónaithe na Gaeilge i bhfeidhm in Ollscoil na Banríona (OnaB) don chéad uair riamh.  D’eascair an scéim seo amach as feachtas An Cumann Gaelach ar son comharthaíocht dhátheangach ar champas a thosaigh i 2017.   I 2018, cuireadh fuadar faoin bhfeachtas seo nuair a dhiúltaigh an Leas-Seansailéir ag an am…

Scéim Chónaithe agus Gluaiseacht na Gaeilge in Ollscoil na Banríona — Misneach