Saoirse an Phreasa i mBurma ag feabhsú?

Is léir go bhfuil saoirse an phreasa ag feabhsú i mBurma agus ceithre nuachtáin laethúil príobháideacha ag teacht ar an bhfód an seachtain seo.Web

Tá cead faighte ag comhlachtaí príobháideacha nuachtáin a fhoilsiú sa tír den chéad uair le 50 bliain. Ghlac an rialtas míleata seilbh ar na nuachtáin neamhspleácha sa bhliain 1964 agus níor tugadh ceadúnas le haghaidh nuachtáin príobháideach arís go dtí 2012.

Deir foras faire domhanda na meáin chumarsáide Tuairisceoirí gan Teorainn, a dhéanann rangú ar saoirse an phreasa ar fud an domhain, go bhfuil Burma ag ardú ar an liosta le roinnt blianta anuas de bharr athchóirithe sa tír. Faoi láthair tá Burma sa 151ú háit as 179 tír, chun cinn ar Mheicsiceo (153ú) agus an Tuirc (154ú).

Tá rialtas Bhurma i mbun próiséas mall chun daonlathas a chur i bhfeidhm sa tír agus is iad na hathchóirithe a bhaineann leis na meáin ceann de na céimeanna chun daonlathais.

Níl an rialtas sásta saoirse iomláin a thabhairt do mheáin na tír, áfach, tá ceadúnas ón rialtas de dhíth chun nuachtán a fhoilsiú agus tá athnuachan le déanamh ar an gceadúnas sin go rialta.

Éireannach scaoilte ag piléar rubair sa Phalaistín

Maíonn Tommy Donnellan, fear as Gaillimh, gur scaoil saighdiúr Iosraelach é le piléir rubair.

Tommy Donnellan tar éis gur scaoileadh é le piléar rubair

Tuairisicítear gur scaoileadh an ceamaradóir agus feachtasóir sa ghéag dheis nuair a bhí sé ag taifead agóide.

Tharla an eachtra i sráidbhaile Nabi Saleh sa Bhruach Thiar Dé hAoine.

Deir an tUasal Donnellan i ráiteas go dtarlaíonn na  heachtraí seo do mhuintir na Palaistíne beagnach gach lá.

Deir urlabhraí don Roinn Gnóthaí Eachtracha go bhfuil siad ar an eolas faoin eachtra agus nach raibh iarratas faighte i gcomhar cúnamh consalachta go fóill.

Teannas ag ardú ar Leithinis na Cóiré

Le cúpla lá anuas tá sraith ráitis á éisiúnt ag an gCóiré Thuaidh a bhfuil mar ábhar buartha do mhuintir réigiún an Aigéin Chiúin.

North-Korean-military-at-010
Saighdiúirí ban de chuid Choiré Thuaidh

Tá an Chóiré Thuaidh tar éis ionsaí núicléach ar SAM agus ar an gCoiré Theas a bhagairt agus tá siad tar éis deireadh a chur leis an gcumarsáid idir na hairm thuaidh agus theas.

Tá urlabhraithe na Cóiré Thuaidh ag tabhairt le tuiscint go bhfuil siad ar tí cogadh a bheith acu leis an gCóiré Theas agus SAM. Cé go bhfuil caint naimhdeach ag teacht ón Chóiré Thuaidh le cúpla lá anuas ní chreidtear go bhfuil siad chun ionsaí a dhéanamh.

Níl an cumas ag an gCóiré Thuaidh ionsaí a dhéanamh ar mhórthír SAM ach tá búnáit airm Mheiriceá lonnaithe sa tSeapáin a bhfuil i raon diúracán na Cóiré Thuaidh.

Tá an chaint naimhdeach seo ag teacht i ndiaidh cáineadh agus smachtbhannaí a leag na Náisiúin Aontaithe síos tar éis trialacha núicléach i mí Feabhra.

Tá SAM agus an Chóiré Theas i mbun druil míleata sa réigiún faoi láthair.

D’éiligh an tSín srianadh a chur ar an teannas.

Méadú ar Chreathanna Talún san Ísiltír

Tá méid ag teacht le líon na creathanna talún atá ag bualadh an Ísiltír. Tá taifead déanta ar 18 mionchreathanna ó thús na bliana, níos mó ná líon iomlán na creathanna talún sa bhliain 2011.

Is ag saothrú gáis sa cheantar ó na 1950idí ba chúis leis na creathanna talún dár le saineolaí ón Ísiltír. Ní bhíonn creathanna talún móra de ghnáth in áit atá i bhfad ó theorainneacha na bplátaí teicteonacha.

Mar gheall ar shaothrú an gháis sa cheantar tá éascadh á chruthú sa bhfo-ithir atá ag spreagadh creathanna taseismic-activitylún.

Cé nach bhfuil na creathanna talún seo láidir, thart ar 3.2 ar an scála Richter, tá damáiste á dhéanamh do thithe agus do fhoirgnimh.

Tá na comhlachtaí gáis Shell agus Exxon ag glacadh freagracht as na creathanna talún seo. Tá ciste cúitimh de €100 milliún curtha ar fáil do dhamáiste a bhí déanta dá bharr creathanna talún a tharla i nGroningen i mí Feabhra agus chun foirgneamh a neartú i gcoinne creathanna amach anseo.

Tá eagrais rialtas san Ísiltír ag tuar go mbeidh neart na creathanna talún ag méadú go dtí 4 nó 5 sa todhchaí.

Tá impleachtaí aige seo d’Éirinn agus tíortha eile a bhfuil ag súil le fás agus forbairt i dtionscal saothrú gáis ina dtír féin.

Taca d’urraíocht alcóil sa Spórt

Chuir príomhfheidhmeannaigh an CLG, IRFU agus an FIA in iúl inniu go mbeidh tionchar ollmhór ar mhaoiniú na heagrais spóirt in Éirinn dá mbeadh deireadh le hurraíocht alcóil.

Bhí na príomhfheidhmeannaigh ag labhairt ar maidin ag an gComhchoiste um Iompar agus Cumarsáid ar reachtaíocht a d’fhéadfadh a bheith i gceist chun cosc a chur ar eagraíochtaí spóirt urraíochta a fháil ó chomhlachtaí alcóil.80425396

Deir Philip Brown ón IRFU nach bhfuil aon chomhghaolú idir urraíocht alcóil i spórt agus mí-úsáid alcóil agus nach raibh aon éifeacht dhearfach le brath ó thaobh mí-úsáid alcóil in aon tír atá tar éis cosc ar urraíocht alcóil a chur i bhfeidhm. Deir sé go bhfuil maitheas á dhéanamh ag na heagrais spóirt in Éirinn ó thaobh sláinte de.

Ghlac Páraic Ó Dufaigh ón CLG go bhfuil fadhbanna ag baint le mí-úsáid alcól in Éirinn ach dúirt sé go bhfuil siad ag iarraidh dul i ngleic leis na fadhbanna seo tríd na scéimeanna difriúil a chuireann siad ar bun, ASAP, mar shampla. Deir sé go bhfuil 33% de mhaoiniú an CLG ag teacht ó urraíocht den saghas seo.

Bhí scoilt sa rialtas ar an gceist seo. Is í Róisín Shorthall a bhí ag cur chun cinn na reachtaíochta seo laistigh den rialtas go dtí gur fhág sí an rialtas i mí Mheán Fómhair seo chaite. Bhí Leo Varadkar ina gcoinne mar gheall ar an laghdú ar mhaoiniú agus ar infheistíocht sna spóirt in Éirinn a bheadh ann dá bharr.