Foireann Bainstíochta Pheil na Mionúr Ard Mhacha Fórgraiste

Tá ardlúcháir ar Choiste Contae Ard Mhacha ceapachán fhoireann bhainistíochta pheil na mionúr a fhógairt do 2015.

Is é iar-imreoir Ard Mhacha agus buaiteoir Chraobh na hÉireann, Aodhán Ó Ruairc a bheas ag cur a thaithí fhairsing bainistithe ar fáil dá chontae dúchais.

Taobh leis, beidh a chomhghleacaí ó 2002 agus a chomhbhuaiteoir gradaim UileRéalta Pól Mac Gráine ann, fear a raibh ról lárnach aige i bhforbairt Acadamh na hÚllóirde in Ard Mhacha le blianta beaga anuas.

I ndiaidh a bhfuil bainte amach aige le Scoil Naomh Pól ar an tSruthán, bhéarfaidh Máirtín Ó Ruairc an taithí sin uilig atá aige féin don fhoireann bhainistíochta, agus bainfidh siad leas as saineolas Phóil Uí Dhúghaill, bainisteoir peile na mionúr anuraidh, agus Dáithí Mac Liaim as Cumann Naomh Peadar agus Scoil Ghramadaí Naomh Mícheál.

Guíonn muid gach rath orthu agus ar na peileadóirí mionúir dá bhfeachtais peile in 2015.

Bainistíocht Iomána Ard Mhacha Fógartha

Preas-ráiteas

I ndiaidh cruinnithe de Bhord Contae Ard Mhacha ag tús na seachtaine, tá lúcháir ar Choiste Contae Ard Mhacha ceapachán agus daingniúchán foireann bhainistíochta iomána an chontae a dheimhniú do 2015.

Is é bainisteoir sinsear iomána don bhliain 2015 ná Sailbheastar Mac Conaill agus beidh Padraig Ó Conchúir mar bhainisteoir cúnta leis.

Tá Sailbheastar agus Pádraig leis an fhoireann ar bhonn idirlinne le cúpla mí anuas agus cheana féin, tá siad i ndiaidh an contae a thabhairt chuig babhta ceannais Chraobh Chonchuír Mhig Oirc ag Ollscoil na Banríona, i ndiaidh dóibh buanna a fháil ar an Dún agus ar Ollscoil na Banríona.

Guíonn muid gach rath ar Shailbheastar, ar Phádraig agus ar na hiománaithe sinsear i gcraobh Chonchúir Mhig Oirc agus ina bhfeachtais sraithe agus coirn Nicky Rackard.

Daingníodh foireann bhainistíochta na foirne mionúr ag bord an chontae an tseachtain seo fosta agus is é Padraig Mac Ardail, Ciaran Ó Braoin, Jason Ó Cathail agus Micí Mac Craois a bheas i mbun bhainistiú na foirne.

Tá Pádraig ag cuidiú leis na hiománaithe mionúr le ceithre bliana anuas, agus tá an triúr bainisteoirí cúnta eile ag dul isteach le foireann mionúr an chontae den chéad uair. Guíonn muid gach rath orthu agus ar na hiománaithe mionúr lena bhfeachtas i 2015.

Eisiach : Benny Coulter chun éirí as foireann an Dúin

Tá sar-imreoir an Dúin, Benny Coulter, chun éirí as foireann an chontae.

Tugadh le fios don suíomh go raibh sé i gceist an scéala seo a fhógairt inniu ag 3:15 ar shuíomh idirlín bhord an chonte.

Tá 32 bliana aige an fhear ó Dhroichead Mhaigh Eo.Benny Coulter

Duine de na peileadóirí ab fhearr a tháinig amach as an chontae riamh roimhe ach tá a cholainn ag fulaingt le tamall anuas a deir sé agus níl sé ábalta teacht chuige féin mar a bhí.

Tá sé ráite aige leis antuairisceoir.com nach mbaineann a chinneadh chun éirí as leis sin amháin áfach ach leis an “coimitmint sé lá sa tseachtain as seo amach” a théanns le peil idir-chontae.

Tá 8 mbonn contae aige le Droichead Mhaigh Eo agus leanfaidh sé ar aghaidh ag imirt leis an chlub.

 

Stail Ghaelach Na Gaeil Óga – Nach bhfuil tallann iontach acu ar fad!

Beidh ceann de mhór-oícheanta na bliana ag Na Gaeil Óga ar siúl Dé Sathairn 18 Deireadh Fómhair ag 7.30pm sa Trinity Inn ar Shráid an Phiarsaigh i mBaile Átha Cliath.

Gach bliain eagraíonn cumann lán-Ghaeilge na príomhchathrach an comórtas seo le deis a thabhairt don chumann teacht aníos le stail ghaelach na bliana. Is é seo leathbhádóir na hócáide An Cailín Gaelach a eagraítear mar réamhbhabhta Chailín Gaelach Chomórtas Peile na Gaeltachta.

Beidh seisear stail ar ardán i rith na hoíche agus beidh siad ag roinnt a gcuid scileanna amhránaíochta, cleasaíochta is tallann linn ann. I mblianta atá imithe chonacthas ciúb Rubix á réiteach faoi cheann 60 soicind, dánta, amhráin, cleasanna draíochta.

stailghaelach2014

Deir Bairbre Ní Chonchúir, eagraí na hoíche, go bhfuil sí ag dúil go mór leis an gcomórtas. ‘D’éirigh go hiontach leis an gcomórtas blianta eile agus tá go leor rudaí suimiúla ag teacht aníos ar an oíche féin. Tá téama Game of Thrones rognaithe againn i mbliana agus b’fhéidir go spreagfaidh sin roinnt smaointe faoi thallann don oíche.

Tuigtear go bhfuil foireann na mban, a bhuaigh comórtas seachtar an taobh sa pheil le déanaí a chur buaic le deireadh na bliana peile dóibh, ag súil go mór leis an oíche.

Dúirt Anna Ní hUiginn ‘Bíonn ardchraic ann gach bliain agus tá go leor de na baill nua chun a bheith ar stáitse i mbliana mar sin bí linn le tallann na ndaoine céanna agus a laigí b’fhéidir a fheiceáil!’

Web

Tá Na Gaeil Óga ar an bhfód le ceithre bliana anois agus struchtúr faoi aois díreach bunaithe i Leamhcán acu, áit a bhfuil fáilte roimh chailíní is bhuachaillí a rugadh idir 2008 is 2010 don pheil is don iomáint. Tá an struchtúr faoi aois lonnaithe i nGaelscoil Naomh Pádraig óna 10-30 go 11-30 maidineacha Dé Sathairn agus tá breis agus 45 páiste tar éis clárú go dtí seo. Tá ranganna Gaeilge saor in aisce a mbíonn suas le 30 tuiste ag freastal orthu ar fáil ann do thuistí na bpáistí ar an láthair agus ar an am céanna. Tá tuilleadh eolais faoi Oíche na Staile Gaelaí agus Na Gaeil Óga go ginearálta anseo: http://www.nagaeiloga.ie nóspraoiNGO@gmail.com

€5 a bheidh ar thicéid a bheidh le ceannach ag an doras.

Tá fáilte roimh chách.

https://www.facebook.com/events/719366574817520/721993041221540/?notif_t=like

Spórt&Spraoi Geallta do Fhoirne Faoi Aois Na Gaeil Óga!

Tá an chéim is mó chun tosaigh ó bunaíodh é á glacadh ag Na Gaeil Óga, cumann CLG lán-Ghaeilge Bhaile Átha Cliath agus foirne faoi aois le tosú gan mhoill. Tá beartaithe ag an gcumann Acadamh Peile is Iomána faoi aois do chailíní is bhuachaillí a chur ar bun i Leamhchán, áit a bhfuil dhá Ghaelscoil agus Gaelcholáiste lonnaithe. Beidh na foirne ag tarraingt as Gaelscoil Eiscir Riada agus Gaelscoil Naomh Pádraig a bhfuil dhá shruth ag gach rang acu. Beidh fáilte rompu siúd atá á dtógáil le Gaeilge timpeall na cathrach chomh maith. Beidh cumann ceannródaíoch Gaelach na hardchathrach ag baint úsáide as páirceanna uile-aimsire agus halla Ghaelscoil Naomh Pádraig.

Beidh seoladh Spórt&Spraoi ar siúl ar an Satharn an 20ú lá Meán Fómhair, áit a mbeidh Mícheál Ó Muircheartaigh, laochra móra an spóirt Ghaelaigh, ceoltóirí clúiteacha na nGael, caisleáin phreabacha anuas ar an traenáil spórt féin. Tá fáilte roimh thuismitheoirí nó éinne ar spéis leo an cumann bualadh linn ar an lá.

PóstaerEolasFaoiAoisdreacht4

Arsa Daithí De Buitléir, Oifigeach Forbartha Faoi Aois: ‘Táimid fíorshásta go bhfuil an pointe seo sroichte againn, bealach le todhchaí an chlub a chinntiú. Tá go leor oibrithe deonacha fuinniúla againn a chuirfidh go mór le Sport&Spraoi, agus a láidreodh an club.’

Tá cúrsaí sa bhunoiliúint peile, iomána anuas ar chainteanna ar thumoideachais, spórt don pháiste óg, agus cosaint leanaí déanta ag breis is scór de bhaill an chumainn idir fhir agus mhná. Is polasaí tumoideachais a bheidh ag an gcumann bunaithe ar chur chuige na nGaelscoileanna is fearr sa tír.

ngóbunchúrsaoiliúna2014

Dar le Cathaoirleach an chumainn is dul chun cinn suntasach atá ann. PJ Mac Gabhann ‘Tá éirithe linn éacht a bhaint amach leis na foirne do dhaoine fásta le cumann agus pobal breá bríomhar timpeall orthu sin ach is gá dúinn breathnú chun cinn i gcónaí agus cinntiú go mbeidh Na Gaeil Óga ann amach anseo. Creidimid gur iontach an rud é deis a bheith ar fáil do mhuintir Bhaile Átha Cliath na cluichí Gaelacha a chleachtadh sa teanga as ar fáisceadh iad!’

Luaigh Eoin Ó Murchú, Oifigeach Gaeilge an chumainn bealaí le cabhrú leo ‘Más féidir é in aon chor, iarraimid ar Ghaeil na tíre tacú linn trí dheontas beag a chur inár dtreo. Tá feicthe againn cheana leis an rath ar shluamhaoiniú Goitse gur iontach an bealach meitheal na nGael le tograí fiuntacha a mhaoiniú. Creidim go láidir go bhfuil samhail NGÓ ar na cinn is fearr ó thaobh na teanga sa chathair, bí mar chuid de agus tacaigh linn.’

Is féidir deonú anseo (cliceáil ‘donate now’ istigh) http://www.idonate.ie/1498_na-gaeil–ga.html

Rinne scata ó Na Gaeil Óga rothaíocht urraithe go Ráth Chairn le hairgead a thiomsú do fhoirne faoi aois le déanaí agus casadh ann iad ar lucht #BusAnois as Béal Féirste. Is féidir tuilleadh eolais faoi Na Gaeil Óga a fháil anseo. Ar ndóigh tá fáilte mhór roimh dhaoine fásta fós, lucht bainistíochta, traenála ach go háirithe anuas ar imreoirí fear is ban den uile aois agus caighdeán. Bígí linn!

bileogeolasfaoiaois2014dreacht4

Tuilleadh eolais: SpraoiNGO@gmail.com

Oll-troid uaidh Carl Frampton i ndiaidh Kiko Martinez

Dar le Carl Frampton tá mór-chatha le teacht nuair a baineann sé an crios IBF Super-Bantamweight uaidh Kiko Martinez anocht i mBéal Feirste. Ó leag sé Martinez i mí Feabhra 2013, tá an Spáinneach tar éis Jonatan Romero chun an Craobh Super-Bantemweight a bhaint amach agus tá sé tar éis í a chosaint faoi dhó. Ach dar le Frampton, cé gur tharraing an íocaíocht is mó i saol dornálaíochta Martinez chun Tuaisceart na hÉireann é, beidh an bua ag an tÉireannach agus súil aige ar catha níos mó.

“Tá oll-troideanna amuigh ansin agus nuair a fhaighim an ceann is fearr air, ina dhiaidh, b’iad na cinn a thugann roinnt seasmhacht duit sa saol. Tá an-chuid ag brath ar seo agus tá troideanna móra amach ansin dom tar éis Martinez.

“Táim ag súil leis an bua a fháil.  Tá fhios agam go bhfuil an cumhacht agam chun é a leagadh, agus ní eisean amháin ach aon super-bantamweight ar domhain. Má bhuailim sa smig iad, agus má bhuailim glan iad, is féidir liom buille scoir a thabhairt. Táim ullaimh le haghaidh 12 babhta. Mura théann sé chomh fada sin, sé is fearr é.”

íocaíocht & Muinín

Dar le Martinez, tá sé ag smaoineamh ar an troid seo ónar leag Frampton amach é. Ach dar le fear an tuaisceart diúltaigh Martinez é a throid roimh an cosaint deireanach dá crios sa Seapáin i gcoinne Hozumi Hasegawa agus bheartaigh La Sensación ar troid níos éasca.

“Dúirt sé sna meáin gur theastaigh uaidh mé a throid láithreach. Ach d’ofráladh íocaíocht mór dó sular throid sé sa Seapáin, níos mó ná mar a bhí á fháil aige sa Seapáin ach d’fhéach sé air mar troid go raibh sé chun buachan agus thóg sé an cine sin.

“Táim muiníneach as mo chumas féin. Tá fhios agam má bhím ag mo leibhéal is fearr ina choinne, ag a leibhéal is fearr, beidh an bua agam gach aon lá. Tá lán-muinín agam asam féin má bhím suaimhneach agus más féidir liom bheith glic, beidh an bua agam.”

Dar le Frampton, rinne sé an-chuid botúin sa chéad troid i gcoinne Martinez. Cheapann sé más féidir leis iad sin a chur ina cheart beidh troid níos éasca aige oíche anocht. Ghnóthaigh Frampton craobh Eorpach an uair sin. An uair seo tá craobh Domhanda le buachan os comhair baile dúchais Frampton.

Aire duit a Martin O’Neill

Roimh tús na babhtaí cáilithe do Craobhchomórtas na hEorpa, ní raibh aon amhras ach go raibh Martin O’Neill chun an comórtas a bhaint amach. Tá 24 áiteanna ar fáil (16 a bhí ar fáil i 2012) agus ní raibh mórán dainséir ag baint leis an Pholainn, Albain, Georgia nó Gibraltar. (Ní raibh éinne ag ceapadh go raibh seans againn i gcoinne an Ghearmáin). Ach tar éis an bua 2-0 in aghaidh Oman?

Tar éis taispeántas na hoíche aréir, caithfidh go bhfuil mórcheisteanna le freagairt ag foireann na hÉireann. Mar freasúra roimh cluiche cinniúnach is cinnte nach raibh aon maitheas le Oman. Cé chomh tubaisteach is a bhí an cine imirt ina choinne? Beidh sé le feiceáil ar an Domhnach i gcoinne Georgia.

“Roimh-ré cheap mé go raibh an cluiche seo ag teastáil uainn agus deimhníodh sin,” a dúirt O’Neill. “Bhíomar ag súil go mbeimid níos faide chun tosaigh ag leath ham. Cheap mé gur imir muid réasúnta maith in amanna áirithe ach tar éis trí, ceathair, cúig, sé nó seacht pas bhíomar ag dul siar agus ní raibh aon éifeacht ag baint leis.”

Ní raibh imreoir cruthaitheach na hÉireann, Wes Hoolahan sa cluiche in aon chur. Bhí cuma an-aonarach ar Kevin Doyle chun tosaigh. Ar cúl, caithfidh go bhfuil comhartha ceist thar ceann Shay Given agus gan cluiche imeartha aige le tamaill fada. Gan trácht a dhéanamh ar na cosantóirí a thug roinnt deis do Oman. An mbeidh an t-ádh leo i gcoinne tosaithe an Gearmáin nó an Pholainn nó Albain fiú? Ní dóigh liom é.

De réir cosúlachtaí tá Martin O’Neill ag ceapadh gur féidir leis na himreoirí a roghnú don Domhnach agus gan iad tar éis imirt le chéile. John O’Shea agus Marc Wilson an beirt a raibh roinnt am le chéile ag teastáil. Ach níor imir ceachtar acu nó David Forde. Is cosúil go raibh O’Neill ag iarraidh sracfhéachaint a fháil ar imreoir nach bhfaca sé cheana. Sin go díreach an aidhm a bhíonn ag cluichí seachtainiúil i Sasana seachas cluichí idirnáisiúntaí roimh cluichí móra ar nós cluiche an Domhnach.

Tá géarghá le tús maith ó fhoireann O’Neill. Ach mura bhfuil aigne na himreoirí dírithe ar Georgia, beidh deis ag Georgia foireann na hÉireann a díriú i dtreo feachtas cáilithe tubaisteach eile.  

Faraor Céad Slán le Dalo!

le CLG Go Deo

@beo_clg

Tá an chuma ar an scéal nach bhfuil aon deireadh ag teacht leis an tromluí uafásach seo de sheachtain do lucht Chumann Lúthchleas Gael i mBaile Átha Cliath.

Dublin-manager-Anthony-Daly-at-the-final-whistle
Anthony Daly

Ní leor gur chaill peileadóirí mionúir agus sinsir na hardchathrach in aghaidh Dhún na nGall i gcluichí leathcheannais na hÉireann ag an deireadh seachtaine ach tá an scéal briste anois go bhfuil Anthony Daly agus a fhoireann bainistíochta – Ciarán Hetherton, Richie Stakelum agus Shane Martin – tar éis éirí as foireann iománaíochta na Dubs.

Ní cinneadh é seo a tháinig aniar aduaidh ar mhuintir Bhaile Átha Cliath ach ní hionann sin is a rá nach mbeidh an-díomá ar lucht iománaíochta na hardchathrach inniu. Chuir Dalo sé bliana ar fad isteach mar bhainsteoir ar iománaithe na Dubs.

Le linn an ama sin, chuir sé foireann a bhfuil ord agus eagar orthu le chéile. Chuir se foireann le chéile atá san iomaíocht le haghaidh na bpríomhdhuaiseanna iománaíochta agus Corn Liam Mhic Carthaigh san áireamh. Níl aon amhras ann ach go ndearna sé éacht.

Sa mbliain 2011, bhuaigh na Dubs an tSraith Naisiúnta don chéad uair ó 1939 i leith faoina stiúir agus sa mbliain 2013 bhuaigh siad Corn Bob O’ Keefe don chéad uair ó 1951 i leith.

Cá bhfios ach go mbeadh níos mó bainte amach aige dá mbeadh cuid de pheileadóirí Átha Cliath ar fáil dó?

Tá sé ag fágáil na Dubs i Roinn 1A agus iad i ndea-chuí do cibé duine a thiocfas isteach ina áit. I measc na ndaoine atá luaite sna meáin le teacht i gcomharba air go dtí seo, tá Dónal Óg Cusack agus Liam Sheedy.

Níl aon amhras ach go n-aireoidh lucht leanta Átha Cliath uathu Dalo.

Guíonn CLG GO Deo gach rath air sa todhchaí agus b’fhéidir go bhfeicfí é ar thaobhlíne na Gaillimhe go luath amach anseo!

An Deireadh Seachtaine CLG

Tuairiscí le

CLG Go Deo

@beo_clg

Cluichí Leathcheannais Peile agus Iománaíochta ag an Deireadh Seachtaine

Ciarraí 1-16 Maigh Eo 1-16 – Cluiche Leathcheannais Peile na hÉireann

Caithfidh Maigh Eo agus Ciarraí aghaidh a thabhairt ar a chéile arís tar éis comhscór iontach a bheith acu i bPáirc an Chrócaigh Dé Domhnaigh seo caite. Is i Luimneach a imreofar an athimirt seo rud atá tar éis go leor cainte a spreagadh le cúpla lá anuas. Ní bheidh Páirc an Chrócaigh ar fáil don chluiche seo de bharr go bhfuil cluiche peile Meiriceánaí i ndialann lucht Pháirc an Chrócaigh don lá céanna le fada.

Rinne Maigh Eo dhá athrú ag tús an chluiche seo. Chuir siad Jason Gibbins agus Alan Freeman isteach in áit Chris Barrett agus Andy Moran – rud nar chuir iontas ar mhórán!

Bhí tús an-mhall leis an gcluiche seo agus d’éirigh le Ciarraí an lámh in uachtar a fháil ar an gcath teaicticí a bhí ar bun ag an dá fhoireann sa gcéad leath. Is léir go raibh an-fhaitíos ar Mhaigh Eo roimh James O’ Donaghue agus ní haon ionadh tar éis an damáiste a rinne Michael Murphy agus Bernard Brogan i gcluichí ceannais na hÉireann le dhá bhliain anuas. Cuireadh Keith Higgins agus Tom Cunniffe á mharcáil. D’fhan líne leathchúil Mhaigh Eo siar sa gcéad leath, freisin, le tacaíocht bhreise a thabhairt do na lánchúlaithe.

D’fheil na teaicticí seo do Chiarraí agus d’éirigh leo an ceann is fearr a fháil ar Mhaigh Eo sa gcéad leath ar scór 09 go dtí 0-5. Chiceáil Ciarraí an-scóranna sa leath sin agus sheas scóranna David Moran agus Fionn Fitzgerald amach ach go háirithe.

Cuireadh Lee Keegan den pháirc tar éis 33 nóiméad – rud a d’athraigh an cluiche agus a chinntigh go mbeadh dara leath oscailte againn. Deir go leor nár cheart go gcuirfí den pháirc é ach níor thug se mórán rogha don réiteoir, David Coldrick, nuair a rinne sé iarracht Johnny Buckley a chiceáil.

Is é an bua is mó atá ag Maigh Eo ná go bhfuil líne leathchúil agus fir lár páirce acu atá damanta maith ag ionsaí agus ag cabhrú leis na tosaithe. Ní raibh an líne leathchúil ag gabháil chun tosaigh ar chor ar bith sa gcéad leath. Nuair a cuireadh Keegan den pháirc, áfach, thréig siad an plean a bhí acu agus chonaic muid an-pheil ó Mhaigh Eo nuair a d’ionsaigh siad cúlaithe Chiarraí gan trócaire. Bhí Aidan O’ Shea lárnach sna hionsaithe seo. De bharr riail nua an chárta dhuibh ní raibh mórán go bhféadfadh Ciarraí a dhéanamh agus Maigh Eo ag teacht ina dtonnta!

Scóráil O’ Donaghue cúilín díreach tar éis leathama le Ciarraí a chur cúig chúilín chun tosaigh – Ciarraí 0-10 Maigh Eo 0-05. Dhúisigh sé sin Maigh Eo. Taobh istigh de 25 nóiméad bhí Maigh Eo imithe 1-13 go dtí 0-13 chun tosaigh tar éis do Cillian O’ Connor, laoch na himeartha, cic éirice a scóráil. Le linn an ama sin, tháinig Andy Moran isteach agus idir é féin agus O’ Conor, ach go háirithe, rinneadh scrios ar chúlaithe Chiarraí.

Ní raibh Ciarraí críochnaithe, áfach, agus chríochnaigh siad an cluiche an-láidir. Tháinig Kieran Donaghy isteach agus ní raibh cúlaithe Mhaigh Eo in ann aige. Bhí tionchar mór aige ar an gcluiche. Le dhá nóiméad fágtha ar an gclog chuir David Moran liathróid fhada isteach i dtreo na cearnóige. Rug Donaghy air, thug pas do O’ Donaghue agus cuireadh san eangach í. Cúpla nóiméad ina dhiaidh sin scórail O’ Leary do Chiarraí chun iad a fhágáil ar chomhscór. Bhí seans ag O’ Donaghue ar scór eile, a bhuail an posta, ach is ar chomhscór a chríochnaigh sé.

Níl aon amhras ach go raibh tionchar mór ag na fir ionaid ar an gcluiche seo a imríodh os comhair 52,495 duine. Go dtí an Satharn seo chugainn i Luimneach ag a 5…

Scóralaithe:

Ciarraí: J O’ Donaghue 1-03, D Moran, D Walsh 0-2 an duine, P Murphy, P Crowley, F Fitzgerald, M Geaney, J Buckley, S O’ Brien, P Geaney (cs), B Sheehan (cs), K O’ Leary 0-1 an duine

Maigh Eo: C O’ Connor 1-08 (1-05 cs,cé), A Dillon 0-3, A Moran 0-2, L Keegan, C Boyle, J Doherty 0-1 an duine

Ciarraí 1-14 : 2-07 Maigh Eo – Cluiche Leathcheannais Peile na hÉireann – Mionúir

Cosúil le cluiche na sinsear, an-chluiche a bhí mall ag tosú mar chomórtas. Fíorbheagan scóranna a bhí sa gcéad leath agus is beag a bhí eatarthu. Chuaigh Maigh Eo isteach chun tosaigh ag leatham pointe amháin chun tosaigh leis an scór ceithre chúilín go dtí trí chúilín.

Cluiche iomlán difriúil a bhí sa dara leath, áfach, agus bhí an-iomaíocht sa tríú ceathrú den chluiche seo. Nuair a scóráil Tomas Ó Se cúl do Chiarraí tar éis 42 nóiméad cheap muid go raibh an cluiche seo thart ach taobh istigh de nóiméad bhí cúl aimsithe ag TJ Byrne do Mhaigh Eo.

Ina dhiaidh sin, áfach, bhrúigh Ciarraí chun tosaigh agus bhí bua compordach acu sa deireadh – in ainneoin go bhféadfadh sé a bheith níos compordaí acu. Chuir Jordon Kiely cic éirice amú do Chiarraí agus scóráil Maigh Eo cúl bog in am cúitimh gortaithe.

Bhí an-chluiche go deo ag Killian Spillane, mac le Tom, agus scóráil sé sé phointe agus trí cinn acusan ón imirt.

Tabharfaidh Ciarraí aghaidh ar bhuaiteoirí an chluiche idir Áth Cliath agus Dún na nGall ar 21 Meán Fómhair anois.

Scórálaithe

Ciarraí: K Spillane 0-6 (3 cs), L Carey 0-3, T Ó Sé 1-0, S Ryan 0-1 (1 cs), M O’ Connor, M Burns, M Flaherty, J Kiely 0-1 an duine

Maigh Eo: TJ Byrne 2-0, G Boylan 0-4 (3 cs), C Hanley 0-1 (1 cs), F Duffy, B Reape 0-1 an duine

An Clár 4-28 : 1-10 Aontroim – Cluiche Leathcheannais Iománaíochta na hÉireann faoi 21

An rud is mó a léiríodh sa gcluiche seo ná go bhfuil gá le hAontroim agus Gaillimh gabháil isteach i gCraobhchomórtas Laighean sna mionúir agus faoi 21. Ní dhearna an cluiche seo maitheas do dhuine ar bith, iománaithe óga Aontroma ach go háirithe. Dá mbeadh cluichí ag Aontroim i gcúige Laighean, agus dá mbeadh siad iomaíoch in éadan foirne as cúige Laighean, bheadh dóchas acu agus d’fhéadfaidís tosú ag déanamh dul chun cinn. Ní dhéanfaidh siad aon dul chun cinn faoi mar atá an córas i láthair na huaire.

D’éirigh le hAontroim gabháil a fhad le cluiche ceannais na hÉireann ag an leibhéal seo anuraidh ach ní éireoidh leo a leithéid a dhéanamh rómhinic amach anseo faoin gcóras reatha. Ní fheabhsóidh cúrsaí iománaíochta in Aontroim mara leantar córas na sinsear. Is é sin go gcuirfí isteach i gCraobhchomórtas Laighean iad.

Sin uilig ráite níl aon amhras ann ach go bhfuil foireann iontach ag an gClár agus go mbeidh sé fíordheacair ar Loch Garman iad a stopadh ag buachan a dtríú craobh as a chéile.

Maidir leis an glcuiche féin tugadh Laoch na hImeartha do Aaron Cunningham mar aitheantas ar an 3-03 a scóráil sé. Bhí an-chluiche, freisin, ag imreoir na bliana 2013, Tony Kelly, agus scóráil sé 1-03. Ba iad Stephen McAfee agus Ciaran Clarke is mó a sheas amach do fhir óga Aontroma.

Scórálaithe:

An Clár: A Cunningham 3-03, T Kelly 1-03, C’ O Connell 0-06 (5 ps) B Duggan 0-5 (3 ps), D Reidy 0-03, C Galvin, S O’ Donnell 0-02 an duine, J Shanahan, E Enright, N Deasy, S Gleeson 0-1 an duine

Aontroim: Sean McAfee 1-0, Stephen McAfee 0-03, C Clarke 0-03 (1 ps), M Bradley, D McKernan, C Burke, S McCaughan 0-01 an duine

Loch Garman 1-21 : 1-19 Gaillimh – Cluiche Leathcheannais Iománaíochta na hÉireann faoi 21

An-chluiche go deo a bhí againn i Staid Semple a imríodh os comhair 6,853. Ba é Jack Guiney a rinne an difríocht do Loch Garman agus caithfidh go bhfuil sé san iomaíocht do imreoir óg na bliana anois. Scóráil sé 1-08 ar an lá agus bhreathnaigh sé contúirteach ó thús go deireadh an chluiche.

Ar fhoireann na Gaillimhe ba é Pádraic Brehony is mó a sheas amach leis an 1-06 a scóráil sé ón imirt.

Bhí tréimhsí ag an dá fhoireann nuair a cheap siad go raibh an lámh in uachtar faighte acu agus léirigh an dá fhoireann díocas agus uaillmhian le teacht ar ais. Bhí an cluiche cothrom 7 n-uaire le linn an chéad leath. Ar deireadh thiar ba iad fir óga Loch Garman a bhuaigh agus is iad a bheidh ag imirt in aghaidh an Chláir i gcluiche ceannais na hÉireann ar 13 Meán Fómhair.

Níl aon amhras faoi ach go bhfuil iománaithe Loch Garman ar ais i measc na mboc mór arís.

Scórálaithe

Loch Garman: J Guiney 1-08 (0-7 ps), G Moore, C McDonald, K Foley 0-3 an duine, P Foley 0-2, A Nolan, C Devitt 0-1 an duine

Gaillimh: P Brehony 1-06, S Maloney 0-6 (3 ps), C Mannion 0-3, B Molloy, J Glynn, E burke, A Tuohy 0-1 an duine

Cath an Chrócaigh : Ciarraí nó Maigh Eo?

Ciarraí v Maigh Eo, Cluiche Leathcheannais Peile na hÉireann,Dé Domhnaigh, 3.30

Réamhamharc le 

CLG Go Deo

@beo_clg

Tá Craobhchomórtas Peile na hÉireann tosaithe ceart! Tá muid fágtha anois leis an gceithre fhoireann is fearr sa tír.

Níl aon amhras faoi sin. Dé Domhnaigh seo chugainn, is iad Ciarraí agus Maigh Eo a bheidh ag tabhairt aghaidhe ar Pháirc an Chrócaigh le gabháil i mbun catha le chéile le feiceáil cé a ghabhfas ar aghaidh chuig cluiche ceanais peile na hÉireann 2014.

Cé acu a bheidh an lá? Ceist an-deacair!

Tá go leor cainte déanta le roinnt laethanta anuas ar chluichí a imríodh idir an dá fhoireann seo le blianta beaga anuas. Ó 1997 i leith d’imir an dá fhoireann seo in aghaidh a cheile cúig huaire sa gcraobhchomórtas i bPáirc an Chrócaigh agus gan aon cheann buaite ag Maigh Eo.

Ón mbliain 2000 i leith tá an dá fhoireann seo tar éis ceithre cinn de chluichí ceannais na hÉireann a chailleadh – ach tá Ciarraí tar eis cúig cinn a bhuachan agus gan aon cheann buaite ag Maigh Eo, dar ndóigh. An mbeidh tionchar ag na cluichí agus na staitisticí seo ar cé a bhuafas Dé Domhnaigh?

Déarfainn nach mbeidh.

 Maigh Eo

download
James Horan

Tá foireann seo Mhaigh Eo níos fearr ná foirne eile a chaith an geansaí dearg is glas rompu. Tar éis dóibh cluiche ceannais na hÉireann 2012 a chailleadh in aghaidh Dhun na nGall cheap go leor go mbeadh sé deacair orthu teacht ar ais ach tháinig siad ar ais. Nuair a chaill siad cluiche ceannais na hÉireann anuraidh in aghaidh na Dubs dúradh nach dtiocfadh siad ar ais go deo agus dúradh go raibh siad críochnaithe.

Bhuel, tháinig siad ar ais agus níl siad críochnaithe fós. Ní fhéadfadh le foireann nach raibh sách maith agus sách láidir a leithéid a dhéanamh. Tá foireann seo Mhaigh Eo sách maith. Ní hamháin go bhféadfaidís an cluiche seo a bhuachan ach d’fhféadfaidís an chraobh a bhuachan, freisin.

Tá jab iontach déanta ag James Horan. Nuair a tháinig sé isteach sa mbliain 2011 bhí lucht peile i Maigh Eo in ísle brí ach, ó shin i leith, tá Horan tar éis dóchas agus misneach a thabhairt do mhuinitr Mhaigh Eo.

Le linn a ré go dtí seo tá ceithre Chraobh Chonnacht buaite acu. Tá siad tar éis gabháil a fhad le cluiche leathcheannais na hÉireann (ceann acu in aghaidh Chiarraí a chaill sé) chuile bhliain ó shin, ar a laghad. Éacht é sin ach má tá se ag iarraidh go mbeadh a ainm scríofa sna leabhair staire caithfidh se an ceann mór a bhuachan.

Níl amhras ar bith faoi ach go mbeidh a chuid obair bhaile déanta ag Horan don chluiche seo. Déanfaidh sé cinnte nach mbeidh aon fhaitíos ar a fhoireann roimh Chiarraí. Freisin, is cinnte go n-úsáidfear an méid a dúirt leithéidí Larry Thomkins sna meáin chumarsáide fúthu a bheith bog chun a thuilleadh spreagadh a thabhairt dóibh. Beidh Maigh Eo réitithe le haghaidh Chiarraí. Bí cinnte de sin.

Cáineadh eile a rinneadh ar Mhaigh Eo anuraidh ná gur bhain siad barr feabhais amach i bhfad róluath sa samhradh agus nach raibh siad in ann an caighdeán ard peile a bhí acu a choinneáil suas. Ní féidir a leithéid a rá fúthu i mbliana, áfach. Rinne siad scrios ar chuile fhoireann a chuaigh chun páirce leo anuraidh suas go dtí cluiche ceannais na hÉireann.

I mbliana, áfach, agus taobh amuigh den chluiche in aghaidh Nua Eabhrac is ar bheagán scóranna a bhuaigh siad a gcuid cluichí. Bhuaigh siad ar Ros Comáin ar phointe amháin, bhuaigh siad ar Ghaillimh ar 7 bpointe agus bhuaigh siad ar Chorcaigh ar phointe amháin. Níl siad tar éis caighdeán imeartha na bliana seo caite a bhaint amach fós ach tá siad ag gabháil sa treo sin de réir a chéile.

 

Ciarraí

Fitzmaurice_Eamon_Aug2012_U21
Eamon Fitzmaurice

Nuair a smaoiníonn tú ar fhoireann peile Chiarraí le roinnt blianta anuas tagann féar fada isteach san intinn! Mar a rinne siad anuraidh tá siad ag traenáil is ag obair leo gan mórán airde a tharraingt orthu féin. Is féidir bheith cinnte gur ghortaigh sé Éamonn Fitzmaurice agus a phainéal nuair a chaill siad in aghaidh na Dubs sa gcluiche iontach sin anuraidh agus, dá bharr sin, is féidir a bheith cinnte go bhfuil an uaillmhian agus díocas iontu gabháil céim níos faide i mbliana.

Mar atá fíor faoi Horan tá éacht déanta ag Fitzmaurice. Nuair a ceapadh mar bhainisteoir ar Chiarraí é bhí jab mór atógála le deanamh aige. Bhí go leor ann a dúirt go raibh Ciarraí imithe agus go mbeadh gorta sa gcontae! Ina ainneoin sin, áfach, tá ag éirí leis Ciarraí a choinneáil san iomaíocht.

Cén fhoireann eile a d’fhéadfadh leithéidí Tomás Ó Sé, Gooch Cooper, Paul Galvin, Tadhg Kennelly, Tommy Griffin agus Tommy Walsh a chailleadh agus fós a bheith san iomaíocht.

Is fear an-chliste é Fitzmaurice agus tá tuiscint an-mhaith aige ar an gcluiche. Dá bharr sin, is féidir a bheith cinnte go bhfuil a chuid staidéir déanta aige ar Mhaigh Eo agus go mbeidh plean aige a bheidh dírithe ar a gcuid laigí. Shamhlóinn go mbeadh an plean seo á chleachtadh ag fir Chiarraí ag na seisiúin traenála agus, de bharr an cosc a cuireadh ar lucht leanta Chiarraí freastal ar na seisiúin traenaáa, is féidir bheith cinnte de gur plean rúnda é a bheidh cleachtaithe go maith acu!

 Mórchoimhlintí

Beidh toradh an chluiche seo ag brath go mór ar an gcaoi a láimhseáltar Cillian O’ Connor agus James O’ Donaghoe. Más é Shane Enright a bheidh ag marcáil O’ Connor beidh an-chath ann agus d’fhéadfá an rud céanna a rá faoi gcath a bheidh idir James O’ Donaghoe agus Keith Higgins – más é Higgins a bheidh á mharcáil.

Beidh jab mór le déanamh ag cúlaithe Chiarraí, freisin, déileáil le luas fhir lár páirce Mhaigh Eo agus Aidan O’ Shea ach go háirithe. Ar an láimh eile de, caithfidh cúlaithe Mhaigh Eo bheith ar airdeall chomh maith. Má thugtar aon spás ar chor ar bith do thosaithe Chiarraí beidh Maigh Eo i bponc.

Chomh maith leis sin, beidh fir ionaid an-láidir ag Ciarraí agus d’fhéadfadh tionchar an-mhór a bheith ag na fir ionaid ar an gcluiche. Cuimhnigh go mbeidh Bryan Sheehan, Ciarán Donaghy, Darran O’ Sullivan agus Declan O’ Sullivan ag fanacht go mífhoighneach le teacht isteach agus dochar a dhéanamh.

Cé a bheidh ag gabháil ar aghaidh go cluiche ceannais na hÉireann: Ciarraí – ach ar éigean, ar phointe amháin b’fhéidir! Binse Chiarraí a bhuafaidh an cluiche dóibh sa deireadh. Bígí ag súil le cluiche iontach.

Ag tosú do Chiarraí Dé Domhnaigh:

Brian Kelly, Marc Ó Sé, Aidan O’ Mahony, Shane Enright, Paul Murphy, Peter Crowley, Fionn Fitzgerald, Anthony Maher, David Moran, Michael Geaney, Johnny Buckley, Donnchadh Walsh, Stephen O’ Brien, James O’ Donoghue.

Ag tosú do Mhaigh Eo Dé Domhnaigh:

Robert Hennelly, Chris Barrett, Ger Cafferkey, Keith Higgins, Lee Keegan, Tom Cunniffe, Colm Boyle, Donal Vaughan, Séamus O’ Shea, Kevin McLoughlin, Aidan O’ Shea, Jason Doherty, Cillian O’ Connor, Andy Moran, Alan Dillon.