‘Misneach’ le seoladh ag cruinniú poiblí

Misneach

Tá grúpa nua ‘radacach’ Gaeilge, darbh ainm Misneach, le lainseáil i mBaile Átha Cliath Dé Máirt 26 Márta.

Beidh an chéad chruinniú poiblí ag Misneach ar siúl in ionad Chois Teallaigh, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, ag 7.30in, áit a dhéanfar plé ar ábhair éagsúla i dtaobh na Gaeilge.

Beidh na gníomhaithe teanga Aindrias Ó Cathasaigh agus Feargal Mac Ionnrachtaigh ag labhairt ag an gcruinniú.

Is é príomhthéama an chruinnithe ná todhchaí na Gaeilge mar teanga labhartha laethúil.

Is as Baile Átha Cliath, Béal Feirste agus Gaillimh iad baill Mhisneach go príomha. Deir an grúpa go mbeidh cruinnithe eile ar bun acu i mbailte agus cathracha eile fud fad na tíre sna míonna amach romhainn.

“Tá sé áitithe ag sochtheangeolaithe go mbeidh deireadh leis an nGaeilge mar theanga phobalda laethúil laistigh d’fhiche bliain,” arsa urlabhraí de chuid Mhisneach, Kerron Ó Luain.

“Is sna Gaeltachtaí amháin a úsáidtear an teanga ar an gcaoi seo agus tá na Gaeltachtaí ag fáil bháis go sciopaidh. Aithnímid go bhfuil dul chun cinn déanta, agus á dhéanamh, in earnáil scolaíochta na Gaeilge. Ach mar ghrúpa tá sé mar aidhm againn athbheochan iomlán a chuir i gcríoch agus an teanga a chur ar ais i mbéal an phobail agus is buncloch iad na Gaeltachtaí dúinn.

“Tá sé fíor-dheacair athbheochan iomlán a chuir ar bun gan an teanga bheith in úsáid ar bhonn laethúil a thuilleadh.”

Luaigh Ó Luain an géarghá atá le grúpa ‘fíor-radacach’ Gaeilge faoi láthair.

“Is í an sprioc atá ag Misneach ná an meath seo a stopadh. Ní amháin sin ach teastaíonn uainn go bhfásfaidh an teanga chomh maith. An chéad chéim ná diúltú do na polaiteoirí agus na loiciméirí nach bhfuil ag feidhmiú mar is ceart ar son na teanga. Deir na daoine seo go bhfuil siad ar son na teanga ach bíonn siad sásta go síoraí le reachtaíocht agus gníomhaíochtaí laga.

“An bhliain seo chaite chonaic muid Acht Teanga leasaithe chun olcas á bhrú trí Theach Laighin gan gíog nó míog i ndáiríre. Níl slánú na Gaeilge le bhrath san acht lag mar a sheasainn sé.”

“Nuair a bunaíodh Misneach i dtús báire (sna 1960í) bhí an Ghaeilge faoi ionsaí ag na meáin agus daoine áirithe sa domhan liteartha. Bhí an ‘Language Freedom Movement’ ag déanamh ionsaí ar stádas poiblí na teanga in Éirinn. Bhí Máirtín Ó Cadhain agus daoine eile gníomhach i bhfeachtais a chuir náire ar na tréigtheoirí cultúrtha sin.

“Inniu tá na hionsaithe céanna le chloisteáil ó na cineáil daoine céanna sna meáin. Ag an am céanna níl rialtas ar bith tar éis stádas na teanga a chosaint nó an Ghaeilge a chuir chun cinn i mbealach suntasach a chuirfidh ar aghaidh chuig an gcéad ghlúin eile í.

“Tá sé i gceist ag Misneach dul i mbun gníomh díreach sa stíl chéanna atá ag  grúpaí radacacha teanga sa Bhreatain Bheag agus sa Bhriotáin chun cosaint cheart a thabhairt don Ghaeilge agus chun stop a chuir leo siúd sa bhunaíocht pholaitiúil ar mian leo ísliú céime a chuir i bhfeidhm ar an teanga,” ar seisean.