An é seo do chupán tae?

Os cionn mo chéile táim chun léimt isteach sa seanchath seo. Ní fuath liomsa an Béarlachas. Cuireann sé isteach orm ó am go ham, ach go ginearálta ní éirím ró-fheargach (mura bhfuil an rialtas taobh thiar de, nó Aerphort BÁC). Níl móran le rá agam nach bhfuil pléite ag Antain Mac Lochlainn cheana féin (ní […]

https://blagadoir.wordpress.com/2016/10/22/an-e-seo-do-chupan-tae/

Ceolchoirm Adele curtha ar ceal

“An rud is annamh is iontach” a deirtear, ach anocht nuair a rinne amhránaí Adele postáil neamhchoitianta a dhéanamh ar Facebook, ní dea-scéal a bhí aici le roinnt.   Faoi láthair tá an bhean óg ó Londain ar thuras domhanda tar éis di a halbam ‘25’ a fhoilsiú i mí na Samhna seo caite. Le […]

https://diograiseachdochasachdilis.wordpress.com/2016/08/18/ceolchoirm-adele-curtha-ar-ceal/

Ar ghabh tú gach aon Phokémon go fóill?

Tháinig an aip Pokémon GO amach breis is mí ó shin anois, agus thosaigh na mílte daoine á húsáid. Ba í an aip is mó íoslódáil sa chéad seachtain sa siopa Apple (agus sna trí seachtaine i ndiaidh don aip teacht ar an bhfód, d’íoslódáil 35 milliúin duine é). Tá líon dochreidte úsáideoirí laethúla ag an aip freisin, […]

https://blagadoir.wordpress.com/2016/08/12/ar-ghabh-tu-gach-aon-phokemon-go-foill/

Scaifte Mór Ar Shlógadh Shinn Féin

Ba é ceannaire Shinn Féin Gerry Adams a thug an chéad óráid ag Slógadh Shinn Féin ar an Iúir Dé Sathairn.

Bhí príomh-halla Ghaeláras Mhic Ardghail plódaithe don ócáid.

Dar leis an fhear eagraithe, Johnny McGibbon, bhí 65 i láthair ach is féidir go raibh níos mó daoine ann.

Bhí go leor de cheannaireacht an pháirtí i láthair, an tAire Cultúir sna Sé Chontae Carál Ní Chuilín, Aire Oideachais Stormont John O’Dowd, cathaoirleach an pháirtí Declan Kearney agus an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh ina measc.

Bhí an Ball Parlaiminte don Iúr is Ard Mhacha, Mickey Brady, agus an Ball Tionóil Róise Nic Thoirealaigh ann lena chois.

Thug an gníomhaire Gaeilge Linda Ervine óráid don slua chomh maith in éineacht le go leor eile.

Seo roinnt taifeadáin a rinne an Tuairisceoir ar an lá (tá siad ar fad dhátheangach).

Oráid Gerry Adams.

An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh as Conamara.

Linda Ervine, a oibríonn chun an Ghaeilge a chur chun cinn in Oirthear Bhéal Feirste.

An Dr. Pádraig Ó Tiarnaigh ó Chonradh na Gaeilge.

An tOllamh Malachy Ó Néill ó Ollscoil Uladh.

 

 

Béal Feirste ag GaelGÁIRÍ

 

Beidh GaelGÁIRÍ ag cur seó ar siúl i mBéal Feirste den chéad uair riamh ar oíche Mháirt 4 Lúnasa, ag 8pm, sa Chultúrlann mar chuid de Fhéile an Phobail.

Ina measc siúd a bheidh ar an ardán le linn na hoíche beidh Michael Mee, Seán T. Ó Meallaigh agus Pato, Ger Staunton chomh maith le Aideen McQueen i mbun chúraimí bhean an tí. Beidh scata barrúil as Béal Feirste féin, Paddy McDonnell ina measc, le feiceáil ar an oíche.

£3 atá ar na ticéid agus tá breis eolais anseo

Ag léiriú GaelgairiBFdréacht2.jpg

Tá líon teoranta áiteanna ar fáil do cheardlann ghrinn a bheidh ar siúl i rith an lae ag lucht GhaelGAIRÍ, tuilleadh eolais ar fáil uathu ach r-phost a chur chucu.

Anuas air sin ta an t-aon chlub ghrinn Gaeilge sa tír seo ag dul ó neart go neart le mír nua ghrinn tosaithe acu ar Raidió na Life darbh ainm Raidió Ráiméis. Is lucht GhaelGÁIRÍ agus Lisa Madden atá taobh thiar de agus craolfar ar an mAn Bricfeasta Blasta é. Ta go leor píosaí beaga greannmhara i gceist leis a spochann as na meáin chraolta fud fad shaol na nGael. Seo an chéad eipeasód – Raidió Ráiméis 1.

Beidh GaelGÁIRÍ ag taisteal timpeall na tíre d’fhéilte eile mar sin coinnígí súil amach dóibh. Tá fáilte roimh mholtaí/smaointe d’fhíseáin agus fuirseoirí úra i gcónaí ach scéal a chur chucu ag gaelgairi@gmail.com

Tuilleadh eolais:

gaelgairi@gmail.com

facebook.com/Gaelgairi

twitter.com/GaelGAIRI

Gaeilge ina ‘buntáiste’ ach ní ina ‘riachtanas’ do Shinn Féin

Tá post á fhógairt ag Sinn Féin do phreas-oifigeach in Oifig na hEorpa Shinn Féin sa Bhruiséil.

Luaitear an Ghaeilge leis an phost; “Ability to write as Gaeilge will be viewed as an advantage.

Ach seo do phost san Aontas Eorpach (áit a bhfuil stádas éigin ag an Ghaeilge) ag cur ionadaíochta ar fáil do thír ina bhfuil an Ghaeilge ina teanga oifigiúil agus ina teanga náisiúnta in éineacht leis an Bhéarla.

Príosún na Maighe / H-Blocanna na Ceise Fada, áit ar éirigh le príosúnaigh IRA dhá sciathán a Ghaelú ina nGaeltachtaí.
Príosún na Maighe / H-Blocanna na Ceise Fada, áit ar éirigh le príosúnaigh IRA dhá sciathán a Ghaelú ina nGaeltachtaí.

Lena chois, tá polasaí ag Sinn Féin an páirtí féin a Ghaelú ón taobh istigh, ag glacadh inspioráid Batasuna Thír na mBascach agus na H-Blocanna Gaeltachta inar thiontaigh príosúnaigh ar an Ghaeilge mar ghnáth-theanga labhartha.

Mar sin de, cén fáth gur “advantage” amháin” é a bheith ábalta feidhmiú i dteanga dúchais na hÉireann ach ní “riachtanas”?

Cuireadh an cheist sin ar Shinn Féin (i nGaeilge amháin).

Tháinig na freagraí ón Fheisire Pharlaimint na hEorpa, Liadh Ní Ríada, atá ina cainteoir Gaeltachta ó dhúchas agus aitheanta mar Ghaeilgeoir gníomhach.

Uime sin, cad chuige an coinníoll sin luaite leis an phost?

“Táimíd i gcónaí ag iarraidh ár bpáirtí a Ghaelú,” a deir an BPE Ní Ríada, “agus is coinníoll coitianta é seo i gcur síos ar phostanna sa pháirtí.”

“Tuigimíd go bhfuil a lán daoine sárchumasach nach bhfuil Gaeilge acu agus nílimíd ag iarraidh leatrom a dhéanamh orthu, ach é sin ráite feictear dúinn gur cheart, gach rud san áireamh, buntáiste a thabhairt dóibh siúd a bhfuil sé ar a gcumas scríobh as Gaeilge.”

An Feisire Eorpach Liadh Ní Ríada - aithnítear í mar dhuine de na polaiteoirí is laidre ó thaobh na Gaeilge de in Éirinn.
An Feisire Eorpach Liadh Ní Ríada – aithnítear í mar dhuine de na polaiteoirí is laidre ó thaobh na Gaeilge de in Éirinn.

Ach cad chuige mar sin nach bhfuil sé iomlán riachtanach go mbeadh an preas-oifigeach a cheapfar ábalta feidhmiú sa Ghaeilge agus sa Bhéarla (ar a laghad)?

“Is ceist mhaith é seo, agus tuigim an pointe a dhéanann tú leis. Tá foireann láidir againn sa Bhruiséil agus Gaeilge iontach mhaith ag cuid mhór dóibh.

“Is Gaeltacht bheag í m’oifig féin, agus Gaeilge ag m’fhoireann féin sa Pharlaimint agus sa toghcheantar.

“Mar aon le seo tá beirt eile sa Pharlaimint le hardchaighdeán Gaeilge, agus roinnt mhaith le caighdeán maith Gaeilge labhartha acu.

“Déanann mise nó m’fhoireann mo phreas, agus Gaeilge againn go léir. Tá beirt sa bhreis taobh amuigh do m’oifig féin, atá ar fáil chun tacaíocht a thabhairt i dtaobh aistriúchán idir Gaeilge agus Béarla.

“Is ról bainistíochta agus straitéiseach a bheidh i gceist sa phost seo, ag obair go hinmheánach leis na feisirí agus a bhfoirne. Mar sin níl cumas scríobh inár ndá teangacha oifigiúla riachtanach don ról.

“Níl na feisirí bainteach leis an bpróiseas roghnúcháin. Ar bhonn pearsanta, bheinn féin thar a bheith sásta fáilte a chuir roimh Ghaeilgeoir breise sa Bhruiséil. Is aoibhinn liom cloisteáil ár dteanga náisiúnta sna dorchlaí Shinn Féin.

“Labhraím féin Gaeilge le m’fhoireann féin i gcónaí, agus cé nach bhfuil Gaeilge láidir ag againn go léir sa Bhruiséil, déanann gach duine iarracht í a labhairt.

Tá Sinn Féin ar son Acht na dTeangacha Oifigiúla sa Phoblacht agus ar son Acht Gaeilge ó thuaidh – Nach bhfuil na polasaithe iad siúd ag teacht salach ar an chur chuige a úsáideann Sinn Féin taobh istigh den pháirtí? Is é sin le rá, mura mbeidh Gaeilge ag an té a cheapfar, seirbhís as Béarla amháin a bheas ag teacht ón Eoraip ó Shinn Féin?

Cad chuige a gcuirfeadh Sinn Féin dualgas ar an stát nach bhfuil an páirtí sásta a chur air féin?

“Ní hea. Bhí, tá agus beidh go deo seirbhís dhátheangach ar fáil ó Shinn Féin in Éirinn agus san Eoraip. Táimíd ag cur lenár gcumas i dtaobh na Gaeilge i gcnaí, agus cinnte is féidir linn feabhas a chur ar an tseirbhís sin in áiteanna.

“Ach mar aon lenar sochaí, táimíd mar gníomhaí ar an mbealach fada i dtreo athghabháil na hÉireann. Nílimíd ann go fóill, agus is tábhachtach bheith macánta go leor é seo a admháil.

“Tá níos mó obair le déanamh againn i Sinn Féin chun an Ghaeilge a chur chun cinn, agus glacaimíd le cáineadh ón bpobal.

“É sin ráite táimíd go hiomlán tiomnaithe i dtaobh na Gaeilge agus i dtaobh í a cur chun cinn.

“Maidir leis an cheist dheireanach. Ní stát muidne, nó ní státseirbhís muid. Mar sin, cinnte níl an dualgas céanna orainn mar pháirtí agus mar atá ar an stát. Mar atá ráite agam cheana, bhí, tá agus beidh seirbhís ar fáil as Gaeilge agus as Béarla ó Shinn Féin.

“Táimid ag lorg cothrom na Féinne ar son na Gaeilge agus go dtí go bhfuil sé seo againn ó thuaidh agus ó theas déanfaimíd ár ndícheall di.”

Tá sé i gceist ag an Tuairisceoir teagmhail a dhéanamh le gach páirtí in Éirinn ar an ábhar seo. 

G-G-G-aillimh ag GaelGÁIRÍ!

Tá GaelGÁIRÍ, an t-aon chlub grinn Gaeilge sa tír, ag teacht go Gaillimh den dara huair ar Satharn seo chugainn an 23ú Bealtaine. Bígí leo le go leor fuirseoirí úra a fheiceáil! Beidh buaiteoir An Gaeilgeoir is Greannmhaire 2014 Seán T. Ó Meallaigh agus a chara Pato ann chomh maith le hAine Gallagher, a tháinig sa dara háit sa chomórtas Funny Women UK & Ireland 2014 chomh maith le Martin Angolo Buaiteoir BHÁC Chortle Student Comedy Awards 2014. Beidh Hilary Bowen-Walsh réalta an scannáin Bonsoir Luna gearrscannán Gaeilge a léiríodh ag Féile Cannes le déanaí linn chomh maith. Beidh cúpla aoi eile speisialta linn leis! Ma tá tú thart faoi Ghaillimh do Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais déan cinnte bualadh isteach mar is cinnte go mbeidh maithe agus móruaisle an tsaoil Ghaelaigh i láthair!

Leis an scéal a scaipeadh faoin ‘gcamchuairt’ rinne GaelGÁIRÍ físeán beag grinn faoi logainmneacha na tíre el déanaí! 50 baile Éireannach in aon chomhrá!(agus é sách gáirsiúil in áiteanna!)

GAELGÁIRÍ
An Róisín Dubh, Gailimh.
Dé Sathairn 23ú Bealtaine
Doirse ag oscailt 8.30pm, €7

Ag léiriú GaelGÁIRÍnaGaillimheUimhDó2015.png

GaelGÁIRÍ, the country’s only Irish language stand-up comedy club, will come to Galway for the second time with a gig in the Róisín Dubh on coming Saturday the 23rd May at 8.30pm. Seán T. Ó Meallaigh, Pato ,Aine Gallagher, Martin Angolo and very special guests! If you missed out on us last time you are in for a treat and we will have a gaggle of new comics to satisfy anyone who was with us the last time!

Nuaíocht Oiriall 060515

 

Gaeilge agus an Comhairle 

AN tIÚR, MÚRN AGUS AN DÚN : Rinneadh cinneadh ar áite na Gaeilge ar lógó an tsarchomhairle nua a chur siar oíche Dé Mhairt na seachtaine seo.

Bhí polasaí dhátheangach an Iúir, Mhúrn agus an Dúin le plé ag cruinniú de chuid an chomhairle nua ach socraíodh an t-ábhar a chur siar.

Tá ‘Irish First’ tugtha ag dreamanna áirid sna meáin agus ag Aontachtaithe ar an pholasaí.

Dar leis an SDLP, mhol siadsan sos seachtaine a ghlacadh in éis gur eisigh an comhairle páipéar ag díbhe an ‘glaoch isteach’ a d’iarr aontachtaithe ar an ábhar.

Deir siad nach rabh go leor ama ag comhairleoirí an páipéar sin a mheas agus go bhfeil sé tábhachtach oibriú leis an phobal aontachtach chun cinntiú go nglacfar leis an an Ghaeilge de réir a chéile.

Tuigtear go bhfeil baol ann go rachaidh aontachtaithe chun na cúirte le bac a chur ar an pholasaí dhátheangach.

Tá sé ráite ag urlabhra Shinn Féin áfach nach bhfeil sé tábhachtach cé acu Gaelg nó Béarla atá ar dtús ar an lógó, a fhad is go bhfeil siad dís ansin.

Harold McKee
Harold McKee

McKee chun seasamh don UUP

AN DÚN THEAS : Tá Harold McKee roghnaiste chun seasamh ar son an UUP san Olltoghchán atá le teacht do thoghcheantar an Dúin Theas.

Tá sé ina chomhairleoir do cheantar Mhúrn ar Chomhairle an Iúir agus Mhúrn fá láthair.

Tá an BP reatha, Margaret Ritchie bhon SDLP ar an bhallóid cheana, mar atá Chris Hazzard bho Shinn Féin, Henry Reilly bho UKIP agus Martyn Todd bhon Alliance Party.

Char fhógair an DUP iarrthóir go seadh ach tá Glyn Hanna á lua leis an ainmniúchán.

Tá sé dearbhaiste ag an BT neamhspleách John McCallister nach bhfeil ar intinn aige seasamh.
Bhuaigh an SDLP an suíochán in 2012 le corradh agus 8,400 vóta sa bhreis.
**

An scéal a dhiúltaíonn imeacht 

AN tIÚR – Le tamall anuas tá scéal ‘Pháirc Réamoinn Mhic Raois’ ar chéad leathanach na bpáipéar nuachtáin agus ar na haerthonnta ó thuaidh ar bhonn laethúil.

Troideadh an cath a ba dhéanaí mar gheall ar an pháirc shúgartha bhocht seo i gceantair an Bhaile Bhoicht ar an Iúr i gComhairle an Iúir agus Mhúrn oíche Dé Luain.

Tá sé ina chnámh spairne ó athainmníodh an pháirc in onóir duine de na fir a fuair bás ar an staic ocrais i 1981, Réamonn Mac Raois, i 2001.newry parkww

Ach d’éirigh sé nas conspóidí le blianta anuas ó thosaigh na hagóidí a bhaineann le teorainn a chur le bratach na Breataine a bheith ar foluain ar Halla na Cathrach i mBéal Feirste.

Dúirt an SDLP go vótálfadh siad chun ‘Patrick’s Street Park’ a thabhairt air in athair dá mba rud é go rabh vóta ar an cheist.

Ach sa deireadh, cha rabh a leithéid ann óir chun sin a dhéanamh bheadh air an chomhairle rialacha seasta a chur ar ceal

Vótáil 15 in aghaidh 14 comhairleoir gan sin a dhéanamh áfach.

Vótáil an SDLP agus aontachtaithe ar an chomhairle ar son, vótáil poblachtaigh neamhspleácha le Sinn Féin chun bac a chur ar an rún.

Tá Sinn Féin ag rá go gcaithfidh na hAontachtaithe agus an SDLP glacadh le toil an phobail áitiúla anois.

Ach tá Aontachtaithe ag ráidht go leanfaidh siad ar aghaidh ag feachtasaíocht ar an ábhar seo.

Tá an comhairleoir neamhspleách, Brendan Curran, ag cur i leith Shinn Féin nach ‘eil croí s’acusan sa troid seo a thuilleadh agus go rabh airsean labhairt leis na meáin ar an ábhar seo le tamall anuas.

Iarbhall de Shinn Féin agus den IRA é an Comhairleoir Curran.

Tá an SDLP ag ráidht go bhfeil siadsan ag iarraidh ar an Choimisiún Comhionannais Thuaisceart Éireann teacht isteach agus rialú daingean a dhéanamh.

Tá na páirtithe Aontachtacha ag gealladh go dtabharfaidh siadsan an troid seo ar aghaidh go dtí an sar-chomhairle nua a thiocfas ar an tsaol ag deireadh na míosa seo.

**

Tá leath d’aibhneacha na Sé Chontae truallaiste ag dramhaíl a bhfeil baint aige le sciúradh breosla.

Tá 2/3 de na cásanna le fáil i gceantar Chomhairle an Iúir agus Mhúrn áfach,

Tháinig an t-eolas chun tosaigh i bhfreagra ar cheist a cuireadh sa Tionóil.

Eadar 2012 agus 2014, rinneadh Abhainn an Chreagáin a thruailliú 3 uair, Abhainn na Coillí 3 uair, Abhainn na Coisire dhá uair agus Abhainn na nDorsaí 3 uair.

Truallaíodh Abhainn Átha Féan 3 uair, Abhainn Ghlais Ghallaigh 3 uair ,Abhainn Fhoirceala 3 uair agus Abhainn Fhoirceala Íocthtarach dhá uair.
**
Nuacht na Gaeilge

Beidh Oíche Airneáin i mBeár an Iarnróid le Bothán anocht.

Tá an Railway Bar suite ar Shráid Mhuineacháin ar an Iúir agus bíonn seirbhís lánGhaeilge ar fáil de ghnáth ann

IMG_8646
Cuid de scabhta a bhí i láthair d’oscailt oifigiúil oifigí Ghlór na nGael sa Ghaeláras ar an Iúr oíche Deardaoin (pic : Craobh an Iúir)

Imeacht saor in aisce a bheas ann.

Beidh Féile Dhún Dealgan, comórtas Drámaíochta Gaeilge do na scoileanna ar siúl ar an Luan 9ú Márta idir 9.00 ar maidin agus 5.00 tráthnóna, in Amharclann Mhic Anna.

I mbliana tháinig fás suntasach ar líon na scoileanna a chuir isteach ar an Fhéile – beidh dhá dhráma dhéag ar fad, idir Bunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna ar an ardán san amharclann.

Rachaidh leath acu sin ar aghaidh chuig an Fhéile Cúige ar an Mhuileann gCearr ar an Aoine 13ú Márta.

Raic pholaitiúil eile ar na bacáin maidir leis an Ghaeilge

newry parkww
Comhartha Pháirc Réamoinn Mhic Raois – an bhfuil baint aige seo leis an chonspóid maidir leis an Ghaeilge?

Tuigtear don suíomh seo go bhfuil comhairleoirí aontachtacha chun an cleas ‘iarr-isteach’ a úsáid chun dúshlán a thabhairt do pholasaí dhátheangach Chomhairle an Iúir, Mhúrn agus an Dúin.

Tá sé dearbhaithe ag foinsí aontachtacha leis ‘An Tuairisceoir’ go bhfuil sé le tarlú ach nár tharla sé go fóill.

Conspóid pholaitiúil eile a bheas ann maidir leis an Ghaeilge ó thuaidh.

Ach tá cosaint déanta ag an chomhairleoir ó Shinn Féin, Barra Ó Muirí, ar an pholasaí agus dar leis nár chóir go mbeadh aon eagla ar aontachtaithe roimh an teanga.

Labhair sé le Ciarán Dunbar