Cá bhfuil mo scoil?

Tá Gael-Choláiste an Phiarsaigh, iarbhunscoil nua i nDeisceart Átha Cliath, le hoscailt go hoifigiúil ar an 1 Meán Fómhair 2014, ach níl aon tuairisc ar cá mbeidh sé lonnaithe.

Tá suas le 200 dalta cláraithe sa Ghael-Choláiste agus 46 acu sin ar liosta Meán Fómhair 2014.

Photo 13-01-2014 - Gael-choláiste an Phiarsaigh
Ag Lorg Treorach Chun na Scoile” tá : Cillian Duibhginn (12) agus Luke Flynn (11)

Thug Lorcán Mac Gabhann, Cathaoirleach an Ghael-Choláiste, le fios nach bhfuil aon chumarsáid dhíreach idir an Bhord Bainistíochta agus an Roinn Oideachais agus Scileanna ar ábhar suímh na scoile.

Go dáta ní raibh aon ionchur ag tuismitheoirí nó Bord an Ghael-Choláiste i roghnú suímh na scoile nó fiú i roghnú an  cheantar ina mbeidh sé lonnaithe.

Thóg an Roinn Oideachais agus Scileanna cinneadh, breis is dhá bhliain ó shin, an Gaelcholáiste seo a bhunú agus tá sé do-thuigthe do na tuismitheoirí nach bhfuil suíomh fógartha go fóill.

Tá frustrachas ollmhór ar na tuismitheoirí maidir leis an easpa eolais atá ar fáil dóibh. Dar le Donal Duibhginn, tuismitheoir amháin: “Níl aon scoil lánGhaeilge eile ar fáil agus is é Gael-Choláiste an Phiarsaigh an seans deireanach dúinn oideachas Gaeilge a sholáthar dár bpáistí.”

Dúirt Sarah Flynn, tuismitheoir eile “go bhfuil sé deacair ar na páistí nuair nach bhfuil tuismitheoirí in ann a rá leo cá mbeidh siad ag freastal ar scoil i gceann cúpla mí agus go bhfuil an easpa eolais seo ag cur brú ar na páistí óga seo.”

Tá Bord an Ghael-Choláiste ag éileamh cruinnithe ar bhonn práinneach leis an Aire Oideachais agus Scileanna maidir leis an easpa cumarsáide agus maidir leis an easpa ionchur atá ag tuismitheoirí sa phróiseas áirithe seo.

‘Machnamh’ le déanamh faoi iontráil na nGaelscoileanna

An tAire Oideachais, Ruairi Quinn.
An tAire Oideachais, Ruairi Quinn.

Tá sé ráite ag an Aire Oideadais Ruairi Quinn go ndéanfaidh sé dianmhachnamh faoi pholasaithe iontrála na scoileanna lánGhaeilge.

Beidh an tAire ag foilsiú dréacht-Bhille Oideachais go luath agus tá sé ráite aige cheana nach mbeidh cead ag Gaelscoileanna tosaíocht a thabhairt do pháistí le Gaeilge agus iad ag glacadh le daltaí nua amach anseo.

Tá baol ann go mbeidh iachall ar roinnt páistí atá á dtógáil le Gaeilge freastal ar scoileanna Béarla faoin riail nua.

Ag freagairt ceiste ón Teachta Dála Jonathan O’Brien (SF) an tseachtain seo caite dúirt an tAire Quinn go mbeidh deis ag Coiste Oideachais agus Coimirce Sóisialaí an Oireachtais agus grúpaí oideachais forálacha an bhille a phlé sula gcuirfear é i bhfeidhm.

Dúirt sé gurbh é an chloch is mó ar a phaidrín ná go gcaithfear go cothrom le gach páiste agus go bhfuil an bealach a ghlacann scoileanna le daltaí “struchtúrach, cothrom agus trédhearcach.”

Dúirt sé freisin go ndéanfar dianscagadh ar an mbille sular ndéanfar dlí de le cinntiú go mbíonn cothromaíocht idir neamhspléachas na scoileanna agus cothroime sa chóras oideachais.

Teach Scoile nua do Ghaelscoil Mhic Amhlaigh

p_GaelscoilMhicAmhlaigh-6_1
Gaelscoil Mhic Amhlaigh mar atá anois

GAILLIMH : Fuair Gaelscoil Mhic Amhlaigh scéal maith an tseachtain seo nuair a fuair siad amach go bhfaighidh siad foirgneamh nua – a éascóidh méadú 50% i líon na ndaltaí ar an scoil.

Tá Gaelscoil Mhic Amhlaigh suite ar imeall chathair na Gaillimhe i gCnoc na Cathrach, díreach taobh istigh den Ghaeltacht Oifigiúil.

Cuirfear tús leis an obair in 2014.

Bhí baint ag an TD áitiúil, Derek Nolan (LO) leis an mholadh a d’aontaigh an Roinn Oideachais agus an scoil le chéile, dúirt sé :

“Time delays will be minimal as the project can commence to design and planning as soon as a site is chosen, with construction scheduled for next year.

“It will also further secure the future of the Irish language in the city.”