Dòchas an aineolais (2) – turas gu Stèisean Inbhir Gàradh

Air 7 Lùnastal, chaidh mi gu Stèisean Inbhir Gàradh.   Bho chionn trì no ceithir bliadhna, cha robh mòran ri fhaicinn aig seann stèisean Inbhir Gàradh idir. Dhùin an stèisean do luchd-siubhail air ais ann an 1933 agus cha deach a chleachdadh idir bho 1947 nuair a dhùin an rathad-iarainn. Bha craobhan agus preasan a’ […]

https://treanaichean.wordpress.com/2016/08/30/dochas-an-aineolais-2/

Dòchas an aineolais (1) – turas gu Stèisean Inbhir Gàradh 

Chan àbhaist dhomh a bhith ann an Stèisean Busaichean Bhochanan aig 6m ach sin far an robh mi Didòmhnaich sa chaidh. Agus abair gur e turas inntinneach a bh’ ann! Mhothaich mi an tòiseach gun robh bus ann gu Tír Chonaill agus gun robh busaichean fiù’s ann dhan Phòlainn. Chan ann air dùthaich eile a […]

https://treanaichean.wordpress.com/2016/08/18/dochas-an-aineolais-1-turas-gu-steisean-inbhir-garadh-gaidhlig-ifarlymuseum/

Bho Thristan da Cunha do na h-Eileanan Tarsaing taobh drochaid Harry Potter 

Sgrìobh mi mun turas agam air loidhne na Gàidhealtachd an Iar bho chionn goirid. Bha mi a’ dèanamh air Sabhal Mòr Ostaig airson taisbeanadh le m’ obair agus chòrd e rium glan fhèin. Bha mi nam oileanach ann bho chionn fichead bliadhna (1995-1996) agus tha an t-Eilean Sgitheanach air aon de na h-àiteachan as fheàrr […]

https://treanaichean.wordpress.com/2016/05/19/tristan/