‘Scaireanna’ SF i Lá, NAMA agus mí thuairisciú eile

Bhí alt ar an Irish News maidin Dé hAoine seo chaite – foilsíodh é ag 1rn – inar maíodh go ndúirt Mairtín Ó Muilleoir uair éigean siar sna 80í go raibh scaireanna ceannaithe ag Sinn Féin i Lá, an nuachtán laethúil Gaeilge.  Tamall gairid ina dhiaidh sin, ar 7.32 rn, cuireadh scéal ar shuíomh Tuairisc.ie ach…

http://igaeilge.ie/2016/08/29/scaireanna-sf-i-la-nama-agus-mi-thuairisciu-eile/

‘Scaireanna’ SF i Lá, NAMA agus mí-thuairisciú eile

Bhí alt ar an Irish News maidin Dé hAoine seo chaite – foilsíodh é ag 1rn – inar maíodh go ndúirt Mairtín Ó Muilleoir uair éigean siar sna 80í go raibh scaireanna ceannaithe ag Sinn Féin i Lá, an nuachtán laethúil Gaeilge.  Tamall gairid ina dhiaidh sin, ar 7.32 rn, cuireadh scéal ar shuíomh Tuairisc.ie ach…

http://igaeilge.ie/2016/08/29/scaireanna-sf-i-la-nama-agus-mi-thuairisciu-eile/

Bealach nua ag teastáil

Tá múnla nua de dhíth chun na meáin Ghaeilge scríofa a mhaoiniú

TUAIRIM le Ciarán Dúnbarrach

Sula léifidh tú an t-alt seo, cuirimis rud éigin as an bhealach.

“Bhál, déarfadh sé sin nach ndéarfadh.”

Sin a déarfaidh cuid mhaith daoine agus mo thuairimí i leith na meáin Ghaeilge scríofa á léiriú.

Agus, ar bhealach, tá an ceart acu.

“Sea, déarfainn sin … agus?”

Sa chéad dul síos, má leanann RTÉ ar aghaidh lena bpleananna chun seirbhís scríofa a bheith acu féin as Gaeilge, líonfaidh sé sin spás ollmhór. Tá buncheist ann, ar ndóigh – cén fáth nach raibh sé i gcónaí ann?

Ach beidh spás ann d’anailís neamhspleách agus do thuairimíocht neamhspleách i gcónaí.

Ar líne nó i bprionta?

Creidim féin go pearsanta go bhfuil gá le nuachtán clóite i gcónaí de bhrí go bhfuil níos mó cumhacht ag scéal i gcló ná ar an scáileán amháin.

Chomh maith leis sin, tá fós go leor daoine ann arbh fhearr leo a bheith ag léamh pháipéir chlóite.

“Bhál, déarfadh sé sin nach ndéarfadh.”

Arís, sea, déarfainn sin.

Tá súil agam go mbeidh páipéar nuachtáin neamhspleách againn i nGaeilge agus go mbeidh sé sin á mhaoiniú ag dream éigin.

Ní dóigh liom féin gurb iad Foras na Gaeilge an dream leis an mhaoiniú sin a riaradh.

“Bhál, déarfadh sé sin nach ndéarfadh.”

Is é mo bharúil nach bhfuil an saineolas acu nó an fonn orthu a leithéid a riaradh. Ó thosaigh Foras na Gaeilge, tá trí pháipéar caillte againn. Níl sé sin maith go leor.

B’fhearr go mór sciar d’airgead a bhaint den Fhoras is eagraíocht nua a bhunú. Ba chóir an Ciste Craoltóireacht Gaeilge sa Tuaisceart á úsáid mar mhúnla.

Bheadh bord ceaptha, abair cúigear, saineolaithe amháin air, ní gá go mbeadh costais mhóra i gceist, nach bhfuil Skype ag gach duine?

Ní bheadh de dhíth mar fhoireann ach feidhmeannach amháin agus rúnaí leis an rud ar fad a stiúradh.

Tuigim go maith nach bhfuil sé seo dul a tharlú ach pé scéal é, sin mo thuairim.

‘Pota lárnach’ de dhíth

Bheadh pota lárnach faoi stiúir an dream seo.

Ní bheadh sé seo a roinnt do dhream ar bith ar bhonn chonradh ach bheadh sé á dháileadh ar bhonn bliana, bunaithe ar léitheoireacht.

la nua
An t-eagrán deireanach de Lá Nua

Go bunúsach, gheobhadh foilseachán a mbeadh 4,000 léitheoirí níos mó léitheoirí ná an dream a bhfuil 1,000 léitheoirí acu ach bheadh an dá dhream i dteideal do scair an airgid.

Bheadh na doirse á n-oscailt do gach dream agus don iolrachas agus is é an t-iolrachas sin, rud éigin a chur ar fáil do gach dream an t-aon rud atá dul léitheoireacht na Gaeilge atá an-íseal amach is amach a ardú.

Bheadh an t-airgead a dháileadh is a riaradh bunaithe ar léitheoireacht agus ar fhoirmlí. Ní bheadh sé i gceist ag an bhord ach an léitheoireacht sin a dhearbhú is foirmlí a chur i bhfeidhm chun méid na ndeontas a thomhais.

Ní bheadh aon ról acu i dtaca le hábhar nó caighdeán an ábhair – sin ceisteanna don mhargadh amháin.

Foirmlí de dhíth

Ar ndóigh, tá fachtóirí eile le cur san áireamh agus bheadh sé riachtanach don bhord nua iad siúd a mheas agus foirmlí a chur i bhfeidhm, mar shampla, an bhfuil an foilseachán ar fáil go neamhspleách, an dtéann sé i gcló? An bhfuil sé ar fáil go hidirnáisiúnta mar shampla?

Dar liomsa, ba chóir go bhfaigheadh foilseacháin neamhspleácha níos mó ná forlíontaí agus leathanaigh sna meáin Bhéarla ach cén fáth nach mbeadh siad siúd a chothú chomh maith?

Chomh maith leis sin, creidim gur chóir go mbeadh níos mó airgead ag dul d’fhoilseacháin a bhfuil leagan clóite ar fáil de.

Ach go bunúsach, bheadh rialacha an chomórtais sách difriúil ón leagan amach a oibríonn an Foras anois, leagan amach nach n-oibríonn.

Bheadh an múnla seo bunaithe ar léitheoireacht thar aon rud ar bith eile. Sin an rud daonlathach.

Ní bheadh foilseachán ar bith slán sábháilte, ach bheadh sé féaráilte mar bheadh an rogha ag an phobal. Thabharfadh sé sin an chumhacht do na daoine, do phobal na Gaeilge sinn féin.

Bheadh an t-ábhar á threorú ag an mhargadh agus bheadh níos mó maoiniú ag na daoine is fearr agus ag na daoine a oibríonn níos díograisí.

Cad a bheadh cearr leis sin?

Féach chomh maith :

Úlla, Oráistí agus Irisí