Dea-scéal do NÓS

Má tá míchinnteacht ann maidir le todhchaí ‘Feasta’ agus ‘An tUltach’ faoi láthair, ní amhlaidh an scéal don iris stílbheatha ‘NÓS’.17890_235803289891029_2026697529_n

Tá sé curtha in iúl ag foilsitheoir agus eagarthóir NÓS, Tomaí Rua Ó Conghaile, go mbeidh an iris ar fáil i siopaí Easons, sin 63 siopa ó mhí Lúnasa ar aghaidh.

Is féidir NÓS a léamh ANSEO.

Féach chomh maith.

Feasta : Mac Fhearghusa dóchasach

Arbh fhéidir go bhfuil ‘Feasta’ faoi bhagairt chomh maith?

“Níl muid buailte fós” – An tUltach

Deireadh le maoiniú an tUltach

Úlla, Oráistí agus Irisí

Tuairim le Ciarán Dúnbarrach

Is torthaí iad beirt úlla agus oráistí

shotgun_wedding
Bhál, bheadh dream éigin sásta is dócha!

Tá aithne agam ar dhaoine a thaitníonn an dá chineál leo, aithne agam ar dhaoine eile nach dtaitníonn cineál amháin acu leo agus tá aithne agam ar dhaoine nach maith leo ceachtar acu, is cuma cé chomh úr is atá siad.

Ach is maith an rud go bhfuil éagsúlacht ann maidir le torthaí dar liom – meallann sé níos mó daoine chun iad a ithe, seans go dtaitníonn ar a laghad ceann amháin acu le beagnach gach duine.

Dá mba rud é nach raibh ann ach toradh amháin, fiú dá mba rud é gur toradh den scoth a bheadh ann, seans nach dtaitneodh sé lena lán daoine.

Mar sin de, ceist eile – Cé acu is fearr? Comhar nó Nós?

Ní féidir a rá dar liom, b’ionann é agus comparáid a dhéanamh idir úlla agus oráistí. Braitheann sé ar an duine aonair agus ní lia duine ná tuairim.

Deirimse féin nach féidir aon chomparáid a dhéanamh eatarthu, cé go nglacaim go bhfaigheann Comhar deontas níos flaithiúla ná mar a fhaigheann Nós.

  • £36,000 sa bhliain a fhaigheann Nós “le haghaidh iris lándáite, ardchaighdeán, ar 64 leathanach” a fhoilsiú uair sa mhí
  • Faigheann Beo.ie €70,000 / £55,000 in aghaidh na bliana.
  • Faigheann Comhar €240,000 thar 3 bliana nó €80,000 sa bhliain.

Ach tá siad dírithe ar dhreamanna difriúla, ní dóigh liom gur féidir comparaid chothrom a dhéanamh idir an bheirt acu.

Is maith an rud é go bhfuil an dá rogha ann, i measc na roghanna eile.

Pósadh Gránghunna?  

Tá daoine áirithe den tuairim nach bhfuil go leor airgead ann leis na meáin scríofa Ghaeilge a mhaoiniú mar is ceart agus gur cheart iad ar fad a tharraingt le chéile – agus iris / suíomh idirlín fhíormhaith, cuimsitheach agus uilechumhachtach a bhunú.

Dar leis an argóint seo, baineann easpa léitheoireacht Ghaeilge le laigí na n-irisí. Tuigim an réasúnú, tá ciall leis, ach ní aontaím.

Creidim féin nach bhfuil aon bhealach praiticiúil chun, mar shampla, beo.ie agus Comhar a phósadh le chéile.

B’ionann é agus ceann acu a dhruidim agus an t-airgead ar fad a thabhairt do dhream amháin acu.

Cluiche mór ‘musical chairs’ a bheadh ann. Pósadh gránghunna más maith leat.

Tá go maith, bheadh i bhfad níos mó maoiniú ar fáil don fhear deireanach ina sheasamh. Ag an mbuaiteoir a bheadh gach rud.

Chinnteodh sé sin go mbeadh an-mhaoiniú go deo ag an mbuaiteoir ach an spreagfadh sé sin léitheoireacht na Gaeilge?

Déarfainn féin nach spreagfadh áfach. Bheadh dream ar leith an-shásta go cinnte, ach bheadh pobal léitheoireacht na Gaeilge thíos leis.

Mar shampla, dá ndúnfadh na hirisí eile áfach agus dá dtabharfadh an t-airgead ar fad do Nós, bheadh moll mór airgid ag Nós agus thiocfadh leo iris i bhfad níos fearr arís a chur amach.

Ach Nós a bheadh ann i gcónaí.

Bheadh gaeil óga an-sásta.

Ach cad faoin leachtóir ollscoile? Cad faoin té a bhfuil dúspéis acu i litríocht na Gaeilge?  – An mbeadh siad féin chomh sásta céanna, ní dóigh liom é.

Creidim go gcothódh an éagsúlacht léitheoireacht na Gaeilge, ní sár-iris amháin, dá bhfeabhas an iris chéanna.

Nóta scoir …

Tá 70,000-75,000 cainteoirí den Fharóis, teanga na Scigirí, tá 45,000 sna hoileáin iad féin.

Tá sé nuachtán acu sin, agus 6 iris acu, ábhar machnaimh do na Gaeil.