“Ginmhilleadh: téarma maslaitheach”

Tuairim le ‘ancroiait‘ – foilsithe den chéad uair ar a blag féin – http://ancroiait.wordpress.com

 
Ginmhilleadh: mé a mhaslú, mé a mhaslú, mé a maxima mhaslú

Tá náire orm faoi mo theanga féin nuair a théim go dtí an bhfoclóir ag cuardú aistriúcháin ar ‘Abortion’ is níl tada ann ach ‘Ginmhilleadh.’ Níor chreid mé é nuair a chonaic mé é.

D’airigh mé ionsaithe ag an téarma, dúnmharú curtha i mo leith is mise ag dul ag scríobh faoi ‘Abortion’ mar cheart daonna. Bhí cumhacht fheargach na hEaglaise taobh thiar den téarma. Masla, masla, masla. Sin mar a bhuail an téarma ‘Ginmhilleadh’ mé.  Go láidir. Léim na litreacha ón leathanach ar Focal.ie agus chúisigh siad mé. Is ceangailte suas leis an masla sin, bhí náire.

460_0___30_0_0_0_0_0_wowmarching
Agóid ar son rogha i mBaile Átha Cliath

Ní fhéadfadh sé a bheith fíor, a cheap mé.  Cé a chum focal mar sin is cén fáth nach raibh téarma ar bith eile ann? Ag Focal.ie bíonn téarmaí nua-aoiseacha le fáil.

Céard sa diabhal a bhí an téarma seo ag déanamh ann? Ach, fan. Tá muid ag caint faoin teanga a tháinig chugainn ó na Bráithre Críostaithe is a leabhair gramadaí agus araile. Tá mé chomh cleachtaithe sin le teangachaí nua-aimseartha anois, ní le meon aigne a thagann díreach ón gCúistiúnacht Spáinneach, gur bhaineadh geit uafásach asam.

Is tá an téarma mícheart. Níl sa focal ‘Abort’ ach ‘Stopadh.’ Ach tá an téarma ‘Ginmhilleadh’ i bhfad, bhfad níos láidre is níos measa ná sin. Tá fearg agus déistin agus díbheirg na hEaglaise le sonrú ann.

Ní aistriúcháin atá sa téarma seo ach líomhain, breithiúnas agus lipéad damanta. Cuireann sé i gcuimhne na híomhánna a bhíonn ag na bunúsaithe is measa (lucht Iona agus a leitheidí): féatais clúdaithe le fuil á dtaispeáint acu le fíréan cráifeach don domhan mór is os comhair páiste na tíre freisin. Ach is cuma leo faoi na páistí a fheiceann íomhá mar sin mar dáiríre ní thuigeann siad soineantacht agus a thábhacht ar chor ar bith.

Tá athrú ag teastáil go géar uainn. Is téarma níos oiriúnaí. Chaith mé an cheist, ‘Cén bunúsaíoch freangtha de fhuathaitheoir ban a chum an focal ‘Ginmhilleadh? amach ar Tuitear le déanaí.  Is tháinig an freagra iontach seo ar ais chugham ó Paul Breen: ‘An sagart céanna a chum an aistriúcháin féintruailliú is dócha…’ Sin é. B’fhéidir nárbh é sagart a chum é i ndáiríre ach tagann an téarma ón dearcadh céanna a cháineann aon rud a bhaineann le gnéas.

A, Éireann! Ní bhfuair muid réidh le oidhreacht Dev agus na Bráithre Críostaithe fós inár dteanga atá truaillithe le faisisteachas. Ag féachaint ar an bhfocal ‘Ginmhilleadh’ mhothaigh mé ar aon leis na mná fadó a bhí cromtha le daonsmacht agus a séalta ollainn orthu mar chosaint is iad ag siúl na bóithre ag rá ‘Ochón agus ochón ó.’ Bhuel, sna scannáin ar aon nós. Ach bhí fulaingt ann is tá fós.

Dáiríre, ní fheicim mórán athrú sa tír leis an mbille nua. Cé nach raibh an focal ‘Abortion’ mar thideal ag an mbille, sin an focal a bhí i mbéal an phobail. Agus sa Ghaeilge ní raibh rogha againn mar ní raibh ach focal amháin sa bhfoclóir. Ha! Ní raibh rogha leis an bhfocal againn díreach mar nach raibh is nach bhfuil rogha ag mná na hÉireann faoi chéard is féidir leo a dhéanamh lena gcoirp féin. Fuaireamar ár oideachas i scoileanna Chaitliceacha agus mhúnlaigh siad muid. Caithfear fás suas inár meon aigne is sa teanga.

Tá masla sa téarma agus masla sa bhille a deireann le mná go gcaithfidh siad a bheith as a meabhair (go hoifigiúil) nó ag fáil bháis le rogha a bheith acu. Cé a thugann rogha do dhaoine atá as a meabhair? Níl ciall leis. Ní rogha é nuair atá duine ag fáil bháil. Gá atá ann. Is fós níl rogha ag mná na hÉireann is caithfidh siad éalú le náire mar is coir é ‘Críochnú’ (mo théarma ar Termination) sa tír fhaisisteach seo atá fós faoi bhrú na hEaglaise.

Taispeáineann ciapadh gnéasach Tom Barry ón oíche sinhttp://mergito.tumblr.com/post/55134539390 an fhadhb: fir a bheith ag ceapadh gur féidir leo a rogha rud a dhéanamh le saolta na mban is gan rogha ar bith ag na mná faoin ionsaí a dhéantar orthu.

[Mar eolas,  ‘Casg-breith’ atá ar ‘abortion’ i nGaeilge na hAlban – An Tuairisceoir]

“An Bille um Bheatha Dhaonna”

An Bille um Bheatha Dhaonna le linn Toirchis a Chosaint 2013 foilsithe inné

Seán Mícheál Ó Donnchadha

Ar maidin inné, foilsíodh an reachtaíocht [legislation] nua a aontaíodh maidir le ginmhilleadh [abortion]  a fháil in Éirinn.

Deirtear go bhfuil an Bille um Bheatha Dhaonna le linn Toirchis a Chosaint 2013, 18 leathanach ar fad.

Tá  dhá athrú [change / reduction / variation / reducing / alteration / conversion / shift / reshuffle / substitution / mutation]  suntasacha ann, ón méid a bhí sa dréacht [draft] -reachtaíocht ar dtús. Ní bheidh iallach [constraint] ar aon dochtúir ginmhilleadh a dhéanamh má dhiúltaíonn siad  ar bhonn coinsiasach ach beidh [it will ] orthu dochtúir éigin eile a fháil chun cúram [care]  a ghlacadh ar an othar.

Enda-Kenny
An Taoiseach Enda Kenny – “Ní Taoiseach Caitliceach mé”

Ní bheidh aon chéad ag a institiúid/ospidéal [hospital]  féin diúltú ghinmhilleadh a dhéanamh ar bhonn coinsiasach. Tá an fhoráil seo scriosta [wrecked].

 Athruithe Eile Suntasacha

Tá sé ráite sa Bhille freisin go bhfuil pionós [punishment / penalty] de 14 bhliana sa phríosún leagtha amach d’aon duine a chuireann deireadh le leanbh, nach mbíonn tagtha ar an saol [life ].

Beidh cumhacht ag an tAire Sláinte an tseirbhís fén Acht seo a chur ar athló in aon institiúid nach bhfuil ag comhlíonadh forálacha an Acht.

Foilseoidh an tAire tuarascáil bhliantúil ina dtabharfar dáta, suíomh agus mír an Acht faoin ar ndéanadh aon foirceannadh.

Ní dhéanfar teangbháil le liachleachtóirí ginearálta [general practitioners] ach dé réir chead ón mbean torrach.

Tá líon na n-ospidéil in ar féidir foirceannadh a dhéanamh méaduithe ó 19-25 chun go mbeadh na hollospidéil oiliúna [major teaching hospitals] a soláthraionn dianchúram sláinte páirteach. Níl Ospidéal an Rotunda sa líosta deiridh ach deireann an Roinn Sláinte gur botún é seo agus gur cheart don ospidéal seo a bheith ar an líosta.

Dúirt an Dr O Reilly ar RTE maidin Déardaoin go raibh dian machnamh déanta ag an Rialtas ar ráiteas a deisigh na síceolaithe [psychologists] nach raibh an ginmhilleadh ina cóir leighis chuí don féinmharú ach do na hócáidí neamhchoitianta go mbeadh gá le ghinmhilleadh i gcásanna féinmharuithe bhí ar an Rialtas an Reachtaíocht seo a thabhairt isteach chun forálacha na  hArd Cúirte faoi Cás X agus An Chúirt Eorpach um Chearta an Duine a chomhlíonadh.

Dúirt  sé freisin nach féidir le haon institiúid leigheas atá maoinithe ag an gcáiníocóir ginmhilleadh a dhiúltú do mhná a bhfuil a beatha i mbaol.

Dár le pobalbreith a rinne an  Irish Times/IpsosMRBI go bhfuil tacaíocht fhorleathan ón bpobal don reachtaíocht seo agus go bhfuil 75% den phobal i bhfábhar ginmhilleadh nuair atá beatha na máthar i mbaol.

 Cúrsaí Polaitíochta:

Is dóigh liom go sásóidh an Bille seo formhór na dTeachtaí Dála agus Seanadóirí i bhFine Gael a raibh fadhbanna acu cheana leis an reachtaíocht seo. Sa deireadh thiar thall bhféidir nach vótálfaidh ach Peter Matthews agus   Fidelma Healy Eames i gcoinne an mBille.

Ar an lámh eile níl an “clásal luí na gréine”[sunset clause] a raibh trácht ar san Reachtaíocht chun cabhrú le daoine atá amhrasach go n-osclóidh an reachtaíocht seo na geataí agus mar toradh air go mbeidh ginmhilleadh ar éileamh le fáil in Éirinn cosúil leis an Ríocht Aontaithe agus Meiriceá. Dá mbeadh an clásal thuasluaite ann agus muna mbeadh an reachtaíocht ag feidhmiú mar ba chóir bheadh an Rialtas in ann an Reachtaíocht a aisghairm [revoke].

Tá a lán srianta san Acht agus ní dóigh liom go leanfaidh ginmhilleadh ar éilimh ón Reachtaíocht seo.

Iarmhairt eile polaitíochta a tharla le déanaí ná cé gur tháinig na hEaspaig amach go tréan i gcoinne na Reachtaíochta nach raibh mórán tionchar acu ar chinneadh an Rialtais. Mar a dúirt Eanna Ó Cionnaith sa Dáil agus é ag cur síos ar an bhrú a bhí air ón feachtasaíocht ar son na mbeatha “ is Taoiseach mise don tír ar fad, atá í mo Chaitliceach, ach ní Taoiseach Caitliceach mise”.

As Cill Áirne ó dhúchas é Seán Mícheál Ó Donnchadha, bhí sé ag obair mar Stáitseirbhíseach go dtí gur éirigh sé as.

Féach chomh maith 

“Athrú ar bith ar dhlíthe ginmhillte”

Ginmhilleadh chun tosaigh