Deireadh an Earraigh i gClub Scannán Sailearna

COIS FHARRAIGE : Beidh séasúr an earraigh de chuid Chlub Scannán Sailearna teacht chun crích anocht ag leis an scannán ‘7 Lá i Havána’.

Beidh an scannán Cúbach seo le feiceáil ag 8:15 i.n i Seanscoil Sailearna, Indreabhán.7-days-in-havana02

Club scannán é seo a thaispeánann scannán idirnáisiúnta seachas scannáin mhóra Bhéarla.

Sa scannán ‘7 Lá i Havána’, léirítear príomhchathair Chúba mar chathair atá lán de bheocht agus de spiorad, trí shúile 7 stiúrthóir scannáin a thaispeánann aon lá amháin den tseachtain i bpríomhchathair Chúba.

Baineann scéal difriúil le gach aon lá ach tá siad ar fad fite fuaite lena chéile. Feicimid cathair bheo bhríomhar ina bhfuil cultúir éagsúla agus atmaisféar iontach.

Má bhí tú riamh i gCúba beidh tú ag iarraidh an scannán seo a fheiceáil. Mura raibh, tar éis an scannáin a fheiceáil, beidh tú ag iarraidh dul ann.

Seo é an scannán deireanach don séasúr. Beidh an Club ag tógáil briseadh go dtí tús Dheireadh Fómhair. Mar is gnáth cead isteach saor in aisce dona baill agus € 7 ar an doras do dhaoine nach baill iad.

Tá níos mó eolais faoina scannáin, le fáil ón suíomh idirlíon http://www.clubscannan.ie nó ón mbróiséar don séasúr atá le fáil ar an nasc seo a leanas:

http://www.clubscannan.ie/priontailte/ClubScannan-SeasurAnEarraigh2013-isealtaifigh.pdf.

Trí Scéalta: Páirtnéir, Eoinín, agus Bás Artó Leary

Eoin P. Ó Murchú

SCANNÁN : Mar chuid de Sheachtain na Gaeilge rinneadh an chéad léiriú de thrí scannán Ghaeilge i bPictiúrlann an Lighthouse Déardaoin seo caite; Trí Scéalta(sic). An rud is annamh is iontach, mar sin ghlacas go fonnmhar leis an deis dul chuig an bpictiúrlann le scannáin Ghaeilge a fheiceáil. D’éirigh liom ticéid a bhuachan ó Raidió Rí-Rá dul ann, mar sin is mé a bhí go sásta!

Tá an t-ionad féin go ríghleoite, ba leor ailtireacht na háite le turas ann a spreagadh. I Margadh na Feirme atá an phictiúrlann lonnaithe, agus má tá cuid de bheocht an mhargaidh chéanna imithe le teacht rialacha dochta maidir le capaill, tá an bheocht sin le braith faoi thalamh istigh san fhoirgneamh.

Eoin P. Ó Murchú reviews three Irish language short films 

Tá an áit leagtha amach i mbealach nuálach, adhmad geal, staighrí fairsinge agus beár galánta. Is gaire go mór an áit d’amharclann cheannródaíoch ná gnáth-scannánlann. Fáilte roimh Ghaeilge ag an bhfreastalaí ann, leis. Chuir an triúr stiúrthóir na scannáin in iúl ag an tús, go dátheangach.

 574816_410997772323691_1233047634_n

Páirtnéir

Scéal faoi chomhlachtaí ríomhaireachta a bhí i gceist le Páirtnéir. Rianaíonn sé scéal an phríomhcharachtair atá ag dul i ngleic le fadhbanna airgeadais, an galar dubh, agus timpiste thragóideach. Tá an príomhaisteoir cumasach go maith ach tá rud éigin as alt leis an gcur i láthair. Éiríonn go maith leis paranóia bhuile a chur inár láthair. Tá fadhbanna réadúlachta ag an scannán seo dar liom agus cé go raibh aisteoireacht mhaith ann tríd is tríd, níor éirigh liom creidiúint ann go hiomlán. Tá creat an scéil go cliste is casann sé cor nó dhó ach ar deireadh thiar ní raibh mórán níos mó ann ná sin.

 

Eoinín

Eoinín an dara scannán agus ó thús thuigeamar go raibh rud éigin speisialta i ndán dúinn, Eoinín ag breathnú na n-éan is na n-eitleán ina ghairdín. Buachaillín beag ciúin é Eoinín agus cé go raibh sé beagán gan bheocht mar aisteoir é féin ag tús, cabhraíonn a mháthair agus a athair go mór le mothúcháin inchreidte a chur inár láthair. Mionsonraí cliste a dhéanann idirdhealú idir seo agus na scannáin eile measaim. Tá íogaireacht agus tuiscint ann, chomh maith le léiriú agus go deimhin féin máistreacht áirithe ar an rud físiúil. Tugtar cúpla féirín físiúil dúinn ann, pléaráca dhathanna na n-eitilití ar an bhfuinneog, bogha báistí an pháiste uaignigh. Ba bheag súil sa phictiúrlann nach raibh deor léi ag druidim chun deiridh. Rinneadh sár-scéal an Phiarsaigh Eoghainín na nÉan a fhí go cliste le scéal truamhéalach an stócaigh óig seo. Ba é Eoinin an scannán ba mhó a thaitin liom féin astu triúr, tuairim choitianta ar an oíche bhraitheas.

 

Bás Artó Leary

Rinneadh athleagan den tseoid úd de litríocht na Gaeilge Caoineadh Airt Uí Laoghaire sa scannán seo. Cuirtear Artó an leagain seo os ár gcomhair ar nós Brad Pitt de chuid Guy Ritchie, tincéir a bhfuil láir bhán aige, each caol ceannann faoi. Scéal comhaimseartha ar nós a leathbhádóra Snatch é nach bhfuil ach rian nó dhó aige den bhunleagan le sonrú ann.

Cé go raibh an-Ghaeilge ag na haisteoirí bhí a gcuid canúintí iomlán bunoscionn le cúlra na gcarachtar, ba léir gur daoine deasa meánaicmeacha iad Artó agus a bhean ach bhíodar ag cur fúthu i gceantar fíor-gharbh agus capall acu. Bhain seo ó réadúlacht an scannáin, cé go raibh aiteas sa scannán, aiteas dá chuid féin a bhí ann is ba mhó go mór go bhféadfaí creidiúint ann murach sin. Lean an scannán Artó agus a chuid eachtraí le Morris an drongadóir drugaí, scannán a rop leis ó thús go deireadh; coiriúlacht, leathar, púdar máirseála na Colóime. Bhain an slua an-taitneamh as an scannán seo.

Ar an iomlán bhí iontas orm a laghad dóchas a bhí sna scannáin seo. Ba bhreá an rud scannán nár bhain leis an mbás nó an galar dubh a fheiceáil! Is faoin Scéim Síol Scannán ag TG4 a cuireadh maoiniú ar fáil dóibh seo. Is dócha go mbeidh siad ar taispeáint ar an teilifís amach anseo, agus thart ar 30 nóiméad ar fhad atá siad, mholfainn breathnú orthu, an dá cheann dheireanacha ach go háirithe. Chuaigh brabús na hoíche go The Capuchin Day Centre.

 Is mac léinn é Eoin P. Ó Murchú sa COBÁC le spéis ar leith sa drámaíocht agus sna scannáin Ghaeilge. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis ar twitter @murchadhmor