Eisiach : Doiminc Ó Brollacháin chun éirí as

Tá an MLA Doiminc Ó Brolacháin chun éirí as an Tionól.

Tá an Gaeilgeoir ina Bhall Tionóil Stormont don Iúir agus d’Ard Mhacha ó bhí 2003 amm.

Dúirt sé leis ‘An Tuairisceoir’ go raibh sé ar intinn aige 3 théarma a dhéanamh i gcónaí.

Tá clú ar Dhoiminic i measc na nGael mar gheall ar an mhéid Gaeilge a labhraíonn sé sa Tionól agus mar gheall ar a chuid oibre ar son na Gaeilge i gcoitinne.

Ní fios go baileach cé a bheas ag teacht i gcomharbacht air mar iarrthóir de chuid an SDLP don Iúir agus d’Ard Mhacha ach tá Justin McNulty agus Pete Byrne á lua mar iarrthóirí.

Labhair Doiminic Ó Brollacháin le Ciarán Dunbar ….

Páirc Bhocht an Bhaile Bhoicht

Páirc Réamoinn Mhic Raois – an scéal a dhiúltaíonn bás a fháil

AN tIÚR – Le coicís anuas tá scéal ‘Pháirc Réamoinn Mhic Raois’ ar chéad leathanach na bpáipéar nuachtáin agus ar na haerthonnta ó thuaidh ar bhonn laethúil.

Troideadh an cath a ba dhéanaí mar gheall ar an pháirc shúgartha bhocht seo i gceantair an Bhaile Bhoicht ar an Iúr i gComhairle an Iúir agus Mhúrn oíche Dé Luain.

Tá sé ina chnámh spairne ó athainmníodh an pháirc in onóir duine de na fir a fuair bás ar an staic ocrais i 1981, Réamonn Mac Raois, i 2001.

Ach d’éirigh sé níos conspóidí le blianta anuas ó thosaigh na hagóidí a bhaineann le teorainn a chur le bratach na Breataine a bheith ar foluain ar Halla na Cathrach i mBéal Feirste.

Dúirt an SDLP go vótálfadh siad chun ‘Patrick’s Street Park’ a thabhairt air in athair aréir dá mba rud é go raibh vóta ar an cheist.

Ach sa deireadh, cha raibh a leithéid ann óir chun sin a dhéanamh bheadh air an chomhairle rialacha seasta a chur ar ceal – ach vótáil 15 in aghaidh 14 comhairleoir gan sin a dhéanamh.

Vótáil an SDLP agus aontachtaithe ar an chomhairle ar son, vótáil poblachtaigh neamhspleácha le Sinn Féin chun bac a chur ar an rún.

Tá Sinn Féin ag rá go gcaithfidh na hAontachtaithe agus an SDLP glacadh le toil an phobail áitiúla anois.

Ach tá Aontachtaithe ag rá go leanfaidh siad ar aghaidh ag feachtasaíocht ar an ábhar seo.

Tá an comhairleoir neamhspleách, Brendan Curran, ag cur i leith Shinn Féin nach bhfuil croí s’acusan sa troid seo a thuilleadh agus go raibh airsean labhairt leis na meáin ar an ábhar seo le tamall anuas.

Iarbhall de Shinn Féin agus den IRA é an Comhairleoir Curran.

Tá an SDLP ag rá go bhfuil siadsan ag iarraidh ar an Choimisiún Comhionannais Thuaisceart Éireann teacht isteach agus rialú daingean a dhéanamh ar an cheist.

Tá na páirtithe Aontachtacha ag gealladh go dtabharfaidh siadsan an troid seo ar aghaidh go dtí an sar-chomhairle nua a thiocfas sé ar an tsaol ag deireadh na míosa seo.

Tá sé ar intinn ag Tom Elliot ón UUP bille príobháideach a chur os comhair an Tionóil a chuirfeadh cosc ar ainmniú aon áis phoiblí ar bith in onóir duine a ciontaíodh as coir sceimhlitheoireachta.

Cá mhéad vótaí ar fiú Bonn Uile-Éireann?

Ciarán Dunbar 

10980764_1421768004783220_301203794081022474_n
Iarrthóir an SDLP in An tIúr agus Ard Mhacha – má bhí aon amhras ann faoin bhéim a leagfadh sé ar a chúlra CLG agus ar a bhonn Uile-Éireann – cuireann a phictiúr próifíle Facebook deireadh leis

Roghnaíodh an iar-pheileadóir Justin McNulty le seasamh ar son an SDLP go hoifigiúil an tseachtain seo caite.
Bhain an fear as Mullach Bán bonn Uile-Éireann sa pheil le Contae Ard Mhacha in 2002.
Seasfaidh sé mar iarrthóir i dtoghcheantar an Iúir agus Ard Mhacha sa toghchán Westminster atá le teacht i mí Bhealtaine.
Tá foinsí gar don SDLP sa toghcheantar dóchasach gur féidir leis an suíochán seo a bhaint ar ais ó Shinn Féin ach tá tráchtairí polaitiúla measartha cinnte nach féidir.
Bhí Sinn Féin 8,000 vóta chun tosaigh ar an SDLP sa toghchán deireanach, ach bhí Conor Murphy ag seasamh do Shinn Féin an iarraidh sin – tá sé socraithe acu Mickey Brady a chur chun tosaigh an uair seo.

Ní bheadh an próifíl céanna ag Mickey Brady, arbh as an Iúr dó, agus a bheadh ag Conor Murphy, nó ag Justin McNulty fiú – go háirithe i nDeisceart Ard Mhacha.
Mar sin féin, baineann clú Justin McNulty le cúrsaí peile, ní raibh aon bhaint phoiblí aige le polaitíocht go dtí seo cé go bhfuil sé ráite aige go bhfuil sé ina bhall den SDLP le fada.
Is é an cheist atá á cur ná cá mhéad vóta arbh fhiú bonn Uile-Éireann agus an mbeidh go leor ama aige chun branda an SDLP a athneartú sa cheantar?
Bheadh ‘luascadh’ de 9% ó Shinn Féin de dhíth ar Justin McNulty leis an suíochán a bhuachan.

Duais Nobel Tuillte Ag Stailceoir Ocrais?

Tá sé ina ábhar conspóide ó thuaidh an tseachtain seo tar éis gur dhúirt Ball Tionól de chuid Sinn Féin, Barry McIlduff gurb “laoch agus mairtíreach” an stailceoir ocrais Raymond McCreesh a fuair bás in 1981.

download (1)
Barry McIlduff

Lean an Ball Tionóil leis ag rá go raibh duais shíochána Nobel tuillte ag McCreesh níos mó ná go leor daoine as Éirinn a bronnadh an duais orthu go dtí seo.

Scríobh sé an ráiteas ar a bhlag tar éis gur bhris conspóid amach in athuair maidir le hainm na páirce súgartha ‘Réamainn Mhic Raois’ ar an Iúir.

Is ar an SDLP atá fócas na nAontachtaithe tar éis gur theip ar ochtar dá gcuid chomhairleoirí freastail ar chruinniú coiste ar an ábhar an tseachtain seo caite inár éirigh le Sinn Féin vóta a bhuachan leis an ainm a choinneáil.

Bhí comhairleoir amháin ón SDLP i láthair ach níor chaith sé vóta.

Bhí ar chomhairleoirí an SDLP freastail ar chruinniú le ceannaire an pháirtí, Alasdair McDonnell, leis an ábhar a phlé.

Tá sé tagtha chun solais ó shin ná gur roghnaigh ceannaire an SDLP ar an chomhairle, Michael Carr, freastal ar chruinniú ag a chlub gailf seachas ar an chruinniú coiste – rud atá aontachtaithe ar buile faoi.

Tá sé ráite ag an fheachtasóir ar son íobartaigh an IRA, Anne Travers, gur chóir go mbeadh náire ar an SDLP agus go mothaíonn sise gur lig siad síos í.

Níl an SDLP chun Comhaontú Theach Stair Mhonadh a fhaomhadh

Tá sé socraithe ag an SDLP gan Comhaontú Theach Stair Mhonadh, an comhaontú a socraíodh roimh an Nollaig, a fhaomhadh.

Dar leo i ráiteas eisithe i mBéarla:
“Bhí dul chun cinn ann ar chuid ábhar ach níl an toradh cuimsitheach nó deimhneach ar gach ábhar. Tá an SDLP chun a bhfuil láidir agus maith in ‘Stormont House’ a chosaint is a chur i bhfeidhm. Oibreoidh muid chun a bhfuil lag in ‘Stormont House’ a cheartú agus chun dul chun a dhéanamh ar ábhar ar a bhfuil ‘Stormont House’ i bhfad ro-chiúin, Bille Cearta, Acht Gaeilge, Fóram Saoránach mar is ceart agus chun an fhéidearthacht thuaidh-theas a shaoradh suas.”

Sin aistriúchán chomh dílis agus is féidir liom a dhéanamh ach tá mé den tuairim gur deachtaíodh an ráiteas áirithe seo seachas a bheith cumtha go cúramach i scríbhinn.

Táthar ag rá chomh maith go bhfuil an diúltú seo deistapaíoch agus go gcaithfear é a thuigbheáil i gcomhthéacs an toghcháin atá le theacht i mí Bhealtaine.

Tá sé socraithe ag an Alliance Party an comhaontú a fhaomhadh.