Cúrsa Garchabhrach trí Ghaeilge

Garchabhair

Tá Forbairt Naíonraí Teoranta ag eagrú cúrsa garchabhrach trí Ghaeilge i gcomhpháirt le Slán Sábháilte Teoranta.

Is cúrsa trí lá é le páirtchreidiúint (5 phointe) FETAC/CDBO Leibhéal 5 (D20188).

Deir FNT go bhfuil an cúrsa seo oiriúnach d’fhostaithe naíonra, d’ábhar oidí, do mhúinteoirí Gaelscoile agus scoileanna Gaeltachta, d’oibrithe in eagrais Ghaeilge, d’oibrithe óige nó in ógeagrais nó do mhic léinn ar mhian leo bheith ag obair le páistí amach anseo.

Beidh an cúrsa ar siúl ar 14-16 Lúnasa in áras Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, BÁC 2 agus tá táille €100 air.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó FNT ar 01-853 5142.