An Tuaisceart dubh, 1921-2021 – ba cheart an fhírinne a insint, beag beann chomh gránna is atá sí. — BLOSC

https://www.rte.ie/radio/radioplayer/html5/#/rnag/11298494 Ba chosúil go raibh mé ag rith ó thor go tom le seachtainí beaga anuas idir agallaimh raidió agus comhdhála staire 7rl. Déardaoin a chuaigh thart, ghlac mé páirt i ndíospóireacht le Mairin Hundall mar chuid den chlár tús áite ar RNAG. Ansin, le linn na seachtaine, ghlac mé páirt i dtaifeadadh fá choinne […]

An Tuaisceart dubh, 1921-2021 – ba cheart an fhírinne a insint, beag beann chomh gránna is atá sí. — BLOSC

An Ghaeilge agus na Meáin Bhéarla

beirneach

An bhfuil na Gaeil ag gabháil cead a thabhairt do na meáin Bhéarla sa tír seo ár bpobal a shainmhíniú dúinn? An bhfuil muid ag gabháil ligean daofa a rá cé muid féin?

Ní ligfidh dár ndóigh, déanfaidh muid féin é sin! Agus tá sé de ghléas againn é a dhéanamh.

Nuair a deir amadán amháin d’iriseoir rud sna meáin Bhéarla le cur isteach orainn tosaímid ag troid ar ais leo. Is gaiste é seo! Agus thit muid uilig isteach ann uair nó dhó. An patrún a bhíonn ann ná: scríobhann nó deir iriseoir nó láithreoir raidió neamhaitheanta gan tallann rud éigin ag caitheamh anuas ar an teanga agus tosaíonn muidinne ag cosaint na teanga; ansin tig duine ó phobail an Bhéarla isteach lena dtuairimí féin a chur in iúl, cuid acu i bhfabhar na teanga cuid acu ina héadan.

Déanann seo dochar leanúnach do stadas na teanga sa tír…

Amharc ar an alt bunaidh 706 d’fhocla eile

Trioblóid ó Thuaidh — An Chiotóg Chlaonta

“Cuireann an dá dhream an locht ar a chéile,” arsa tuairisceoir an BBC ag barr na huaire. “Ní dhearna ceachtar den dá thaobh an taobh eile a phriocadh,” arsa leas-ardchonstábla an PSNI sa tuairisc chéanna. Agus leis na ráitis sin, a rinne ‘taobh amháin’ a ionannú leis ‘an taobh eile’, rinneadh cearnóg eile a líonadh […]

Trioblóid ó Thuaidh — An Chiotóg Chlaonta

Cad is Éireannachas ann? ‘sí an Ghaeilge an tseoid is gile de — BLOSC

Cuireadh agallamh orm inniu faoinár dteanga i gcomhthéacs an iar-choilíneachais mar chuid de thionscnamh faoi choimirce Ollscoil Bhristó.  Fuair mé na ceisteanna roimh ré agus b’éigean dom machnamh a dhéanamh ar ghnéithe de m’fhéiniúlacht a ndearn mé talamh slán díobh le tamall fada anuas – fiontar fiúntach do neacht ar bith a bhíonn ag tabhairt […]

Cad is Éireannachas ann? ‘sí an Ghaeilge an tseoid is gile de — BLOSC

Franz Fanon: Impiriúlachas, Coilíneachas, Neo-choilíneachas & Díchoilíniú — BLOSC

Fuair Franz Fanon bás seasca bliain ó shin – Marxach, daonnachaí radacach agus príomh-theoiricí agus fealsúnaí an díchoilínithe. An tseachtain a chuaigh thart, d’iarr mo chara, Dr Fearghal Mac Ionnrachtaigh, orm alt dá chuid faoi Fanon i gcomhthéacs na hÉireann a phrófléamh agus lena linn, thuig mé nár scríobh mé rud ar bith as Gaeilge […]

Franz Fanon: Impiriúlachas, Coilíneachas, Neo-choilíneachas & Díchoilíniú — BLOSC

An bhfuil an tAontas in arraingeacha an bháis?

BLOSC

Tháinig Arlene Foster amach inné le rá go raibh an-imní uirthi faoin dóigh ar ionsaíodh tiomanaí bus agus iriseoir ar an “bhalla síochána” idir Bóthar na Seanchille agus Cluain Ard arú aréir. Is ciseach ceart é an rud go léir agus an DUP féin a rinne cac de. Ina theannta sin, dúirt sí gan náire gur thacaigh sí leis na péas agus leis an dlí, lá i ndiaidh di cosaint a dhéanamh ar a héileamh go n-éireodh Simon Byrne (an príomh-chonstábla) as, fear ar dhiúltaigh sí bualadh leis, seachtain i ndiaidh di cruinniú a reáchtáil leis na paraimíleataigh céanna a ghríosaigh agus a thionscain an foréigean! Tá Arlene ar nós an tornapa mhóir mhíofair san fhinscéal nach dtig linn í a scoitheadh beag beann ar líon na ndaoine atá ag iarraidh nó fiú líon na meancóga a dhéanann sí!

Ach ar a laghad, bhí smidín na fírinne sa mhéid a…

Amharc ar an alt bunaidh 1,332 d’fhocla eile